Latest News From Our Blog

BÀI 9. SI-MÊ-ÔN VÀ AN-NE CA NGỢI CHÚA CỨU THẾ (GV-HV)

BÀI 9. SI-MÊ-ÔN VÀ AN-NE CA NGỢI CHÚA CỨU THẾ (GV-HV)

By andynguyen in ẤU NHI, QUÍ III. 2016 on 18 Tháng Bảy, 2018

BÀI 9. SI-MÊ-ÔN VÀ AN-NE CA NGỢI CHÚA CỨU THẾ (GV)

I. KINH THÁNH: Lu-ca 2:22 – 40.

II. CÂU GỐC: “Và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Chirst là Chúa” (Phi-líp 2:11a).

III. MỤC ĐÍCH:

– Biết: Si-mê-ôn và An-ne ca ngợi Hài nhi Giê-xu là Chúa Cứu Thế.

– Cảm nhận: Ca ngợi Chúa hết lòng là bày tỏ lòng yêu mến và kính sợ Chúa.

– Hành động: Em ca ngợi Chúa Giê-xu để bày tỏ tình yêu của em đối với Ngài.

II. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY.

A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.

* Em Ca Ngợi Chúa.

1. Chuẩn bị: Một số Bài hát ca ngợi Chúa Giê-xu.

2. Thực hiện. Si-mê-ôn và An-ne ca ngợi Cứu Thế, các em cũng ca ngợi Chúa với cả tấm lòng mình nha!

Giáo viên chia các em làm hai tổ, cho các em hát những Bài hát đã chuẩn bị, rồi cho các em thi đua hát ca ngợi Chúa (không được hát trùng bài). Tổ nào thuộc nhiều bài hát về Chúa Giê-xu sẽ thắng. Sau đó cho các em trong nhóm thắng thi đua với nhau để chọn em thuộc nhiều bài hát về Chúa Giê-xu nhất.

* Đề nghị: Giáo viên chuẩn bị phần thưởng để khích lệ các em, nhất là em thuộc nhiều bài hát nhất.

B. BÀI HỌC KINH THÁNH.

1. Vào đề.

Các em thân mến! Các em còn nhớ bài học tuần vừa rồi vua Hê-rốt đã làm gì? Ai đã đến báo tin cho Giô-sép đem Chúa Giê-xu và mẹ Ngài lánh qua Ai-cập? Sau khi vua Hê-rốt chết, Giô-sép đưa Chúa Giê-xu và mẹ Ngài trở về đâu? (Cho các em suy nghĩ trả lời).

Khác với vua Hê-rốt, hai người trong câu chuyện Kinh Thánh hôm nay rất vui mừng khi gặp hài nhi Giê-xu. Các em cùng theo dõi để biết họ là ai và đã nói gì về Ngài các em nhé!

2. Bài học.

Tiên tri Ê-sai đã báo trước Đấng Mê-si sẽ đến thế gian. Và Đức Chúa Trời hứa với cụ Si-mê-ôn sẽ thấy Đấng ấy trước khi cụ qua đời. Cụ Si-mê-ôn là người rất yêu mến Đức Chúa Trời và được mọi người kính phục.

Một ngày kia, cha mẹ Chúa Giê-xu bồng Ngài đến đền thờ dâng cho Đức Chúa Trời. Lúc đó, cụ Si-mê-ôn cũng có mặt tại đó. Khi nhìn thấy Con Trẻ, cụ nhận biết Con Trẻ chính là Đấng Cứu Thế. Cụ đến xin bồng Chúa Giê-xu. Các em thử tưởng tượng xem cụ bồng Chúa Giê-xu để làm gì?

Bồng Chúa Giê-xu trên tay, cụ Si-mê-ôn ca ngợi Ngài rằng: “Chúa ôi! Mắt tôi đã thấy sự cứu rỗi của Ngài. Ngài là Đấng Mê-si, là Chúa Cứu Thế của muôn dân”. Các em có đồng ý với cụ Si-mê-ôn, Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của các em không? Tại sao? (Cho các em tự do trả lời, giáo viên giải thích cho các em).

Một cụ bà tên là An-ne đã 84 tuổi, suốt cuộc đời bà sống và phục vụ Đức Chúa Trời trong đền thờ. Mọi người rất yêu mến và tôn trọng bà. Thấy Si-mê-ôn ẵm Chúa Giê-xu và ca ngợi Ngài. Bà cũng nhận biết Con Trẻ là Đấng Cứu Thế. Bà vui mừng cảm tạ Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa của Ngài. Bà ca ngợi Chúa Giê-xu và giải thích cho những người trông đợi Đấng Mê-si, chính Con Trẻ là Chúa Cứu Thế.

Bây giờ các em biết hai người đó là ai chưa? Họ đã làm gì khi gặp Chúa Giê-xu? (Cho các em tự do trả lời). Đó là cụ Si-mê-ôn và bà An-ne.

3. Ứng dụng:

Các em thân mến! Cụ Si-mê-ôn và bà An-ne đều vui mừng ca ngợi Chúa Giê-xu, tôn Ngài là Cứu Chúa của họ. Còn các em, các em muốn ca ngợi Ngài không? Các em có tôn Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của các em không?

* Chuẩn bị.

– Kéo, keo, viết chì màu, viết chì.

* Thực hiện.

– Cho các em tô màu hình vẽ.

BÀI 9. SI-MÊ-ÔN VÀ AN-NE CA NGỢI CHÚA CỨU THẾ (HV)

I. KINH THÁNH: Lu-ca 2:22 – 40.

II. CÂU GỐC: “Và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Chirst là Chúa” (Phi-líp 2:11a).

III. BÀI HỌC: Si-mê-ôn và An-ne ca ngợi Hài nhi Giê-xu là Chúa Cứu Thế.

1. BÀI TẬP: Cho các em tô màu hình vẽ.

Post CommentLeave a reply