Latest News From Our Blog

BÀI 10. CHÚA CỨU THẾ Ở NA-XA-RÉT (GV-HV)

BÀI 10. CHÚA CỨU THẾ Ở NA-XA-RÉT (GV-HV)

By andynguyen in ẤU NHI, QUÍ III. 2016 on 19 Tháng Bảy, 2018

BÀI 10. CHÚA CỨU THẾ Ở NA-XA-RÉT (GV)

I. KINH THÁNH: Lu-ca 2:39-40, 51-52.

II. CÂU GỐC: “Con Trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan” (Lu-ca 2:40a).

III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em:

– Biết: Chúa Giê-xu lớn lên tại Na-xa-rét, sống khôn ngoan và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

– Cảm nhận: Đức Chúa Trời quan tâm và ban cho Chúa Giê-xu sự khôn ngoan.

– Hành động: Em sống khôn ngoan, làm vui lòng Đức Chúa Trời và mọi người.

IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY.

A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.

* Xem bản đồ.

  1. Mục đích: Cho các em biết nơi Chúa Giê-xu sinh ra và lớn lên.
  2. Chuẩn bị:

– Photo lớn bản đồ số 6 trong Kinh Thánh, một cây nhỏ dài khoảng 50cm, một ít kẹo.

– Tìm nơi Chúa Giê-xu sinh ra (Bết-lê-hem), và nơi Chúa Giê-xu lớn lên (Na-xa-rét). Ghi hai địa danh trên bằng viết mực đỏ và chữ in lớn cho các em dễ nhìn.     

  1. Thực hiện.

            – Treo bản đồ lên vị trí mà các em dễ nhìn. Dùng cây chỉ lên bản đồ nơi Chúa Giê-xu sinh ra và lớn lên.

            – Hỏi lại từng em và khuyến khích các em lên nói và chỉ lại nơi Chúa Giê-xu sinh ra và lớn lên.

* Lưu ý: Thưởng kẹo cho em nào có thể chỉ và nói lại hai địa danh trên cùng một lần.

* Na-xa-rét: Na-xa-rét là nơi sinh sống của Giô-sép và Ma-ri. Na-xa-rét ở phía Bắc cách thành Giê-ru-sa-lem 120km. Thành ở giữa những núi thấp trong vùng Ga-li-lê, phía Nam dãy Liban. Na-xa-rét trồng nhiều cây ôlive, vả và cam. Dân Na-xa-rét nói giọng rất khó nghe, ít học và thường giao du với người nước ngoài nên bị dân Do Thái khinh bỉ.

B. BÀI HỌC KINH THÁNH.

  1. Vào đề.

Các em thân mến! Chúa Giê-xu đã sinh ra tại đâu? (Bết-lê-hem). Nhưng tại sao Chúa Giê-xu lại sống ở Na-xa-rét? (Cho các em suy nghĩ trả lời). Các em cùng theo dõi nội dung câu chuyện Kinh Thánh hôm nay để biết rõ tại sao Chúa Giê-xu sống ở Na-xa-rét nhé!

  1. Bài học. (Mời một người đóng vai Giô-sép và sử dụng con rối).

– Giô-sép: Chào các cháu! Ông là Giô-sép, người nuôi dưỡng Chúa Giê-xu (chuyển động con rối).

– Giáo viên: Thưa ông Giô-sép, tại sao Chúa Giê-xu lại sống ở Na-xa-rét, mà không phải là Bết-lê-hem nơi Chúa Giê-xu sinh ra?

– Giô-sép: À, lúc Chúa Giê-xu mới sinh, vua Hê-rốt muốn giết Ngài nên ông đem mẹ Chúa Giê-xu và Con Trẻ trốn qua Ai-cập. Khi vua Hê-rốt chết, ông đem Chúa Giê-xu trở về Na-xa-rét để sinh sống.

– Giáo viên: Thưa ông, khi nhỏ Chúa Giê-xu như thế nào?

– Giô-sép: À, Chúa Giê-xu rất ngoan và vâng lời ba mẹ. Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giê-xu mau lớn, thân hình khỏe mạnh và tâm trí rất khôn ngoan.

– Giáo viên: Thưa ông, Chúa Giê-xu làm nghề gì, và sống ra sao?

– Giô-sép: Ông là thợ mộc, nên trong thời gian ở với ông, Chúa Giê-xu cũng làm việc giống như ông. Chúa Giê-xu sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và mọi người. Các cháu muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời không? (Cho các em suy nghĩ trả lời).

– Giô-sép: Ông mong các cháu học theo cách sống của Chúa Giê-xu, sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, ba mẹ, thầy cô, bạn bè. Thôi ông có việc gấp phải đi, tạm biệt các cháu! (Chuyển động con rối, từ từ quay lại và hạ xuống).

– Giáo viên và các em (vẫy tay): Chào tạm biệt ông Giô-sép!

  1. Ứng dụng:

Các em thân mến! Chúng ta cảm ơn ông Giô-sép đã nhắc nhở chúng ta phải học theo gương của Chúa Giê-xu để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Các em phải sống và bày tỏ Đức Chúa Trời trong cách sống của các em, các em làm được không?

* Chuẩn bị.

– Kéo, keo, viết chì màu, viết chì.

* Thực hiện.

– Cho các em tô màu hình vẽ.

BÀI 10. CHÚA CỨU THẾ Ở NA-XA-RÉT (HV)

 I. KINH THÁNH: Lu-ca 2:39-40, 51-52.

II. CÂU GỐC: “Con Trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan” (Lu-ca 2:40a).

III. BÀI TẬP.

Cho các em tô màu hình vẽ.

Post CommentLeave a reply