Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 29.09.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 29.09.2019

By K' Abel in THANH NIÊN on 23 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 29.9.2019.
1. Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC.
2. Kinh Thánh: 2Phi-e-rơ 1:3-11.
3. Câu gốc: “Hãy hết lòng nương cậy nơi Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm ngôn 3:5).
4. Đố Kinh Thánh: Giô-ên 1-3.
5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
* CHỈ DẪN: Giải đáp thắc mắc.
1. Mời người giải đáp thắc mắc.
2. Thông báo đề tài cho các ban viên trước hai tuần: Những thắc mắc trong đời sống Cơ đốc.
3. Ban hướng dẫn tìm hiểu các ban viên, thảo luận và đưa ra những câu hỏi thiết thực vì có nhiều người e ngại không dám hỏi.
4. Người đặc trách sẽ đọc lên từng câu và trả lời. Sau cùng có thể cho các ban viên được góp ý hoặc hỏi thêm.

Post CommentLeave a reply