Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.01.12.2109

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.01.12.2109

By K' Abel in THANH NIÊN on 25 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 01.12.2019.

 1. Đề tài: SỐNG HÒA BÌNH.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:19-22; Rô-ma 12:17-21.
 3. Câu gốc: “Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục” (Cô-lô-se 3:12b).
 4. Đố Kinh Thánh: Xa-cha-ri 1-5.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

* CHỈ DẪN: (Xem chỉ dẫn Chúa nhật 04.8.2019).

(1.1) Câu hỏi suy luận: Sống hòa bình là sống như thế nào?

(1.2) Câu hỏi áp dụng: Theo bạn, sống hòa bình có thiệt thòi không? Tại sao?

(2.1) Câu hỏi suy luận: Những việc làm thể hiện đời sống hòa bình là gì?

(2.2) Câu hỏi áp dụng: Có điều nào ngăn trở bạn sống hòa bình không? Bạn sẽ khắc phục như thế nào?

(1.1) Câu hỏi suy luận: Người sống theo xác thịt thể hiện qua những việc làm nào?

(1.2) Câu hỏi áp dụng: Bạn sẽ làm gì nếu người bên cạnh đối xử với bạn bằng nếp sống theo xác thịt?

(2.1) Câu hỏi suy luận: Tại sao Chúa kêu gọi Cơ đốc nhân vào đời sống hòa bình?

(2.2) Câu hỏi áp dụng: Bạn sẽ bày tỏ nếp sống hòa bình với người lân cận như thế nào?

(1.1) Câu hỏi suy luận: Không trả thù có phải là yếu đuối, nhu nhược không? Vì sao?

(1.2) Câu hỏi áp dụng: Có bao giờ bạn trả thù chưa? Kết cuộc thế nào?

(2.1) Câu hỏi suy luận: Tại sao phải “lấy điều thiện thắng điều ác”?

(2.2) Câu hỏi áp dụng: Làm thế nào để thực hiện được Lời Chúa dạy nêu trên? (Rôm 12:17-20; Gal 5:22; Phil 4:13).

(1.1) Câu hỏi suy luận: Việc làm nào cho thấy Y-sác sống hòa bình? (Xem Sáng 26:12-33).

(1.2) Câu hỏi áp dụng: Bạn sẽ làm gì nếu người khác ganh tị, cướp lấy quyền lợi của bạn?

(2.1) Câu hỏi suy luận: Kết quả đời sống hòa bình của Y-sác là gì?

(2.2) Câu hỏi áp dụng: Kết quả đời sống hòa bình của bạn là gì? Xin cho biết chi tiết.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. DẪN GIẢI.

Chúng ta đang sống trong thế giới bất an và đầy bạo động. Hằng ngày chúng ta chứng kiến nhiều cảnh bạo lực hoặc ngay trước mắt, hoặc nghe thấy trên màn ảnh truyền hình, trên báo chí. Với những tiếng la ó, những cuộc xuống đường, những bàn tay phản đối, những viên đá ném tứ tung trong những nơi có xung khắc chính trị, kinh tế hoặc tôn giáo.

Có những tiếng súng vang trong quán rượu, phòng trà, thậm chí tại trường học, quán ăn, sở làm, ngay cả trong gia đình vì cớ sự hiềm khích, ganh đua, ghen ghét lẫn nhau.

Đó là công việc của xác thịt. Nhưng Cơ đốc nhân không sống theo cách ấy, mà được kêu gọi vào đường lối hòa bình của Chúa Giê-xu. Tại sao sống hòa bình là điều cần thiết của Cơ đốc nhân?

 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỐNG HÒA BÌNH.

Chúng ta ghi nhận một số công việc của xác thịt trong Ga-la-ti 5:20-21.

 1. Thù oán là chữ phản nghĩa với yêu thương. Một thúc đẩy của lòng ham muốn, và có thể dẫn đến giết người (1Giăng 3:15).
 2. Tranh đấu là một thái độ chống đối, bạo động, bày tỏ sự bất đồng ý kiến, luôn luôn muốn giành phần thắng cho mình.
 3. Ghen ghét là một thái độ không bình an vì luôn muốn mình hơn người khác.
 4. Buồn giận là sự biểu lộ của cảm xúc nóng nảy trước những điều bất như ý, những điều đụng chạm bản thân của mình.
 5. Cãi lẫy là một thái độ bạo động bày tỏ qua lời nói chống đối để bênh vực cho cái tôi tư kỷ của mình.
 6. Bất bình là một thái độ phản đối trước những điều không mãn nguyện.
 7. Bè đãng chỉ về tinh thần phe phái, chia rẽ.
 8. Ganh gỗ chỉ việc làm với ác ý gây hại kẻ khác.

Qua các công việc như đã diễn tả trên cho thấy người sống theo bản tánh xác thịt chẳng bao giờ có sự bình an. Đường lối họ đúng như lời Kinh Thánh bày tỏ: “Chúng nó có chân lẹ làng đặng làm đổ máu. Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an” (Rô-ma 3:15-17).

Nhưng khác với cách sống bạo động theo xác thịt, Cơ đốc nhân được kêu gọi vào cách sống hòa bình theo Thánh Linh. Trong khi các môn đồ toan dùng gươm để binh vực Chúa Giê-xu lúc quân lính kéo đến bắt Ngài, thì Chúa truyền cho họ hãy nạp gươm vào vỏ, và cũng cảnh cáo rằng hễ ai cầm gươm sẽ chết vì gươm (Ma-thi-ơ 26:51-53).

Con đường của Chúa là con đường không dùng vũ lực, nhưng dùng tình thương chiến thắng kẻ thù. Bởi đó sự dạy dỗ của Ngài trong Ma-thi-ơ 5:38-45 về cách sống bất bạo động của con cái Chúa không phải là cách sống tiêu cực của kẻ yếu đuối, nhát sợ, nhưng là lối sống hòa bình lý tưởng của Cơ đốc nhân. Bởi vì đối với kẻ vả má mình, sự đưa luôn má bên kia cho họ không phải là điều dễ làm đối với bản tánh xác thịt. Cũng như đối với kẻ gây hại mình mà không đối lại với luật “mắt đền mắt, răng đền răng”. Điều nầy không có nghĩa là nhượng bộ cách bất lực. Song nhượng bộ vì có can đảm để lựa chọn không trả ác, và thực hành triết lý sống lấy thiện thắng ác, lấy tình thương thắng hận thù (Rô-ma 12:16,17,21). Đây là cách sống hòa bình mà Cơ đốc nhân được khuyến khích đeo đuổi. Vì những lý do sau:

 1. Đức Chúa Trời là Đấng Hòa Bình, cho nên đời sống bạo động không bày tỏ được bản chất hòa bình của Ngài (1Côr 14:33).
 2. Sống hòa bình là cách sống khôn ngoan của người làm con Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:24-25,43-45).
 3. Hòa bình là đường lối của người có đời sống mới theo Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:20-24; Ga-la-ti 5:22; 1Tês 5:13).
 4. Sự báo ứng thuộc quyền Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:17-21).
 5. Người sống hòa bình được sự ban phước của Chúa (Mat 5:9).

Tóm lại, qua phần diễn giải trên, chúng ta học biết điều nầy: Con đường của sự tự do trong Đấng Christ là con đường hòa bình. Vì vậy, sống hòa bình là lẽ cần cho mỗi đời sống của Cơ đốc nhân.

 1. CÁCH SỐNG HÒA BÌNH.

Thế nào để sống hòa bình với kẻ hay gây chuyện? Với vấn đề nầy chúng ta có thể tìm được bí quyết qua cách xử thế của Y-sác trong Sáng 26:12-33 với những điểm son đáng ghi nhận như sau:

 1. Khiêm nhu: Y-sác không tranh chấp với vua A-bi-mê-léc khi vua nầy quyết định đuổi ông ra khỏi xứ, vì sợ mất lợi riêng. Nhưng với thái độ hòa nhã và khiêm nhu, Y-sác rút lui, tuy nhiên đến kết cuộc, ông đã chinh phục lòng vua ấy.
 2. Nhường nhịn: Lý do khiến người Phi-li-tin kiếm chuyện với Ysác là vì lòng ganh tị khi thấy Y-sác được thạnh vượng luôn. Đã hai lần họ chiếm đoạt giếng nước của Y-sác, nhưng Y-sác vẫn nhượng bộ, và đi tìm giếng mới.
 3. Tin cậy Đức Chúa Trời: Y-sác không chống cự với vua A-bi-mê-léc, không tranh giành với người Phi-li-tin, vì cớ tin cậy Đức Chúa Trời thành tín với lời hứa Ngài trong sự gìn giữ và ban phước cho ông.
 4. Làm điều lành: Với lòng tin cậy Chúa bày tỏ qua cách sống khiêm nhu nhịn nhục, rốt lại Y-sác được Ngài ban phước dư dật hơn, khiến kẻ thù nghịch phải nể phục và tìm đến làm hòa với ông. Y-sác không nhơn dịp ấy để trả thù, nhưng với lòng rộng mở tiếp đón và sẵn sàng lập ước hòa bình với họ. Cách xử thế hòa bình cũng là cách sống của Cơ đốc nhân chúng ta hôm nay. Với đức tin và trang bị cho mình sự khiêm nhường, nhịn nhục, tình yêu thương bởi Thánh Linh để sẵn sàng dấn thân vào lý tưởng sống “lấy điều thiện thắng điều ác”. Theo lời ban phước của Chúa Giê-xu, Cơ đốc nhân chẳng những sống hòa bình với người khác, nhưng còn có sứ mạng làm cho người khác hòa thuận nhau nữa (Ma-thi-ơ 5:9).

     Tóm lại:

 1. Người có bông trái của Thánh Linh chắc cũng có cách sống hòa bình.
 2. Trong đường lối hòa bình của Chúa, không có sức mạnh của bạo lực, chỉ có sức mạnh của tình yêu thương.
 3. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
 4. a. Người sống theo bản tánh xác thịt thì sống theo đường lối nào? (c.20-21).
 5. Chúa Giê-xu kêu gọi Cơ đốc nhân vào đường lối sống nào? (Ma-thi-ơ 26:51-53; Thi thiên 34:14).
 6. Theo sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong Mat 5:38-45, cách sống bất bạo động của Cơ đốc nhân có phải là cách sống tiêu cực và yếu đuối không? Nếu không, xin giải nghĩa?
 7. a. Theo 1Côr 14:33 bày tỏ Đức Chúa Trời là ai?
 8. Tại sao Cơ Đốc nhân cần sống trong hòa bình? (Ê-phê-sô 4:20-24; Ma-thi-ơ 5:24-25,43-45; 1Tês 5:13; Ga-la-ti 5:22).
 9. Tại sao Cơ đốc nhân không nên gây hấn và trả thù? (Rô-ma 12:17-21).
 10. Trong lời ban phước của Chúa Giê-xu, người làm con cái Chúa có sứ mạng gì? (Ma-thi-ơ 5:9).
 11. Tại sao sống hòa bình là điều cần thiết cho đời sống tự do của Cơ đốc nhân?
 12. a. Y-sác gặp vấn đề gì? (Sáng 26:12-33).
 13. Y-sác đối phó với vấn đề ấy như thế nào?
 14. Cách xử thế của Ysác cho chúng ta học được bí quyết nào để sống hòa bình với người chung quanh? (Ga-la-ti 5:22; Cô-lô-se 3:12; Thi thiên 37:1-3).
 15. a. Trong đời sống bạn có bông trái nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành của Thánh Linh không? Trong cách xử thế, bạn sống theo triết lý nào? Bạn đang sống hòa bình với “người láng giềng” bên cạnh không?
 16. Bạn áp dụng bí quyết sống hòa bình thể nào trong cách cư xử trước những vấn đề sau đây:

(1) Ganh ghét kẻ hơn mình hay bị kẻ khác ganh ghét mình?

(2) Tranh chấp vì bị mất quyền lợi, hay bị kẻ khác gây gổ, phe đảng chống nghịch mình?

 

 

Post CommentLeave a reply