Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG THANH NIÊN.24.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG THANH NIÊN.24.11.2019

By K' Abel in THANH NIÊN on 25 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 24.11.2019.

  1. Đề tài: CẢM TẠ CHÚA (Sinh nhật quí 4).
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 104:33-34.
  3. Câu gốc: “Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức
    Giê-hô-va bấy lâu” (Thi thiên 104:23a).
  4. Đố Kinh Thánh: Sô-phô-ni 1-3 – A-ghê 1-2.
  5. Thể loại: Sinh nhật.

* CHỈ DẪN: Sinh nhật (Xem chỉ dẫn Chúa nhật 08.9.2019).

Post CommentLeave a reply