Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.15.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.15.12.2019

By K' Abel in THANH NIÊN on 9 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 15.12.2019.

  1. Đề tài: VUI MÙA GIÁNG SINH.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 134.
  3. Câu gốc: “Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va: Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 134:1). 
  4. Đố Kinh Thánh: Xa-cha-ri 11-14.
  5. Thể loại: Họp bạn.

* CHỈ DẪN: Họp bạn.

  1. Họp trước với Ban Hướng dẫn của các ban được mời để soạn một chương trình chung.
  2. Phân chia trách nhiệm cho từng ban: Hướng dẫn chương trình, đố Kinh Thánh, lãnh tiền dâng, năm phút đức tin…
  3. Tất cả các ban đều có quyền dự phần trong chương trình ca ngợi, cảm tạ và bài ca mới: Làm chứng ơn phước Chúa ban cho trong năm vừa qua, hát một thánh ca giáng sinh, đọc thi ca, diễn văn, kịch ngắn giáng sinh…
  4. Nếu có ban nào ca ngợi Chúa một bài thánh ca giáng sinh mà các ban khác chưa biết, thì Ủy viên âm nhạc của ban đó phải tập bài ca mới cho các ban.
  5. Trà đàm.

 

 

Post CommentLeave a reply