Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 29.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 29.12.2019

By K' Abel in Chưa được phân loại on 23 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 29.12.2019.

  1. Đề tài: SỰ HIỆP MỘT TRONG ĐẤNG CHRIST.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:1-16.
  3. Câu gốc: “Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:13).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng 21-24.
  5. Thể loại: Tổng kết – Sinh hoạt.

* CHỈ DẪN: Tổng Kết – Sinh Hoạt.

  1. Tổng kết.
  2. Ủy viên linh vụ tổng kết chủ đề “HIỆP MỘT TRONG ĐẤNG CHRIST”, tóm tắt một số nội dung chính của chủ đề, kêu gọi ban viên làm chứng lại các ơn phước Chúa ban trong năm qua và bày tỏ quyết định cụ thể của họ để cảm tạ sự ban cho của Ngài.
  3. Thư ký báo cáo tình hình sinh hoạt trong năm qua về phương diện thuộc linh và thuộc thể.

            * Thuộc linh.

            – Số ban viên thường xuyên nhóm lại: Nhiều nhất …… người vào Chúa nhật ngày …… tháng …… năm 2019; ít nhất …… người ngày …… tháng …… năm 2019; bình quân cả năm …… người/tuần.

            – Số ban viên tăng (giảm) trong mỗi tháng, lý do?

            – Số người được nghe làm chứng:

            – Số ban viên được chăm sóc và gây dựng:

                – Những chương trình đã thực hiện (họp bạn, tham quan, tương trợ…):

            – Số nhóm (tổ) sinh hoạt thường xuyên, kết quả.

            * Thuộc thể.

            – Tổng thu, chi trong năm, tồn quỹ…

            – Các dự án gây quỹ, kết quả:

            – Các tài sản mới được trang bị:

  1. Trưởng ban thay mặt Ban Hướng dẫn Nam giới cám ơn tinh thần tham gia và sự cộng tác chặt chẽ của ban viên, phát thưởng cho các bạn đạt được thành tích cao nhất: Hiện diện, thuộc câu gốc, đố Kinh Thánh…
  2. Sinh hoạt.

ĐÁP ỨNG KỊP THỜI

            – Cách chơi: NHD cho các bạn tập họp thành nhiều hàng dọc và yêu cầu các bạn tự kiểm soát lẫn nhau. NHD bắt đầu cuộc chơi bằng cách thình lình giơ bao nhiêu ngón tay và hô lên thì ở dưới các bạn phải giơ lại bấy nhiêu ngón tay một cách nhanh chóng. Nếu bạn nào không phản xạ kịp kể như bị loại.

            NHD có thể tăng mức độ khó lên bằng cách vừa giơ ngón tay lên vừa nói trừ hoặc cộng bao nhiêu đó (giới hạn trong 10 ngón). Ví dụ: NHD giơ lên 8 ngón tay và hô “trừ 2” cùng một lúc; thì các bạn phải giơ lại chỉ 6 ngón mà thôi. Tương tự như thế để thêm sinh động.

Y-SÁC CHÚC PHƯỚC

– Cách chơi: Một em được chọn làm Y-sác vào giữa vòng tròn, bịt mặt. Y-sác lần lượt đến từng người rờ đầu, mặt, tay bất cứ ai và hỏi bất cứ câu gì. Ví dụ: “ai đây?’”. Người được hỏi phải giả giọng để trả lời khỏi bị Y-sác nhận diện. Ví dụ: “Con là Ê-sau”. Y-sác phải đoán tên người này, nếu trúng, em này sẽ vào thay.

 Chỉ được đoán 3 người, nếu sai sẽ bị phạt.

NẾU VÀ THÌ

            – Cách chơi: NHD chia các bạn tham gia thành hai nhóm bằng nhau. Mỗi nhóm xếp thành vài hàng ngang, hai nhóm ngồi đối diện nhau. NHD phát cho mỗi bạn của hai nhóm một tờ giấy trắng nhỏ (3x5cm).

Nhóm thứ nhất ghi mệnh đề “Nếu”, ví dụ: “Nếu tôi là Phao-lô” (hoặc “Nếu…”); nhóm thứ hai ghi mệnh đề “Thì”, ví dụ: “Thì tôi sẽ đi khắp thế giới” (hoặc “Thì…”).

Sau khi các bạn đã ghi xong rồi, NHD thu lại tất cả các câu trong giấy của nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai để riêng ra. NHD bắt đầu mời một người của nhóm thứ nhất lên chọn một câu của phần mệnh đề “Nếu”; và một người của nhóm thứ hai lên chọn một câu của phần mệnh đề “Thì”.

Sau đó, theo thứ tự người “Nếu” đọc trước rồi đến người “Thì” đọc sau.

            Trò chơi giúp cho các bạn những thì giờ giải trí vui tươi lành mạnh. NHD nhớ dặn dò các bạn ghi những câu vui, nhưng phải tế nhị.   

 

 

 

 

 

 

 

Post CommentLeave a reply