Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 29.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 29.12.2019

By K' Abel in THANH NIÊN on 23 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 29.12.2019.

  1. Đề tài: VINH DANH CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-20.
  3. Câu gốc: “Sáng Danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người” (Lu-ca 2:14).
  4. Đố Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1-5.
  5. Thể loại: Tổng kết và Sinh hoạt.

* CHỈ DẪN: Tổng kết và Sinh hoạt.

  1. Tổng kết.
  2. Uỷ viên Linh vụ tổng kết chủ đề: “Tự Do Trong Đấng Christ”. Kêu gọi mọi người thật sự bước vào đời sống tự do trong Đấng Christ.
  3. Thư ký báo cáo tình hình sinh hoạt của ban trong 1 năm:

– Số lượng ban viên thường xuyên nhóm lại.

– Số ban viên tăng (giảm) trong mỗi tháng.

– Số thân hữu được nghe làm chứng và tin Chúa.

– Số ban viên được chăm sóc và gây dựng.

– Những chương trình (họp bạn, tham quan, tương trợ…) đã thực hiện.

  1. Trưởng ban khích lệ ban viên trong tinh thần hầu việc Chúa. Thay mặt ban hướng dẫn cám ơn sự cộng tác của các bạn và phát thưởng những bạn trung tín: Hiện diện, thuộc câu gốc, đố Kinh Thánh.
  2. Sinh hoạt: Ủy viên Sinh hoạt hướng dẫn ban sinh hoạt ngoài trời với một vài trò chơi sau đây.

(1) Phục vụ trong tình thương.

Tất cả đứng vòng tròn, NHD đứng giữa, và hô to các lệnh sau:

NHD: Giúp tôi? Giúp tôi?

TC: Giúp chi? Giúp chi?

NHD: Nâng chân phải lên (Hai tay nâng chân phải lên ngang hông. Tất cả làm theo NHD).

NHD có thể cho nhiều động tác thật hài hước và vui nhộn. Nếu bạn nào không thực hiện đúng theo yêu cầu của NHD thì bị phạt.

(2) Người Samari nhân lành.

Chia tất cả làm 4 đội, đứng thành vòng tròn. Chọn một người ra ngồi giữa vòng tròn đóng vai người bị kẻ cướp đánh trọng thương. NHD yêu cầu các bạn đến giúp đỡ.

NHD yêu cầu: “Mỗi đội cử 4 người (làm con lừa) và 1 người (Samari nhân lành) đến đưa người gặp nạn đi một vòng”. (Đội nào có cách khiêng tốt nhất sẽ được 10 điểm).

NHD lần lượt yêu cầu như sau: “Người gặp nạn cần (một ly nước, ba con kiến đen, một cây viết, nghe một người đọc thuộc câu gốc Ga-la-ti 5:13c…)” (Đội nào đáp ứng yêu cầu nhanh thì sẽ được điểm, mỗi lần là 10 điểm).

Đội thắng là đội có số điểm nhiều nhất khi cộng lại.

(3) Bước theo Thánh Linh.

Vẽ nhiều vòng tròn trên đất và viết vào đó những trái của Thánh Linh và việc làm của xác thịt lẫn lộn với nhau. Vẽ một vạch xuất phát và một vạch đích có khoảng cách 10m. Lần lượt mỗi đội cử một người, bịt mắt và đi đến đích trong thời gian 2 phút. Đồng đội đứng bên ngoài có thể nói để chỉ bạn mình đi qua những vòng có trái của Thánh Linh. Đội nào tránh được nhiều vòng tròn việc làm của xác thịt thì sẽ thắng.

 

 

 

 

Post CommentLeave a reply