Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.01.2020

By K' Abel in NAM GIỚI on 6 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 12.01.2020.

 1. Đề tài: TÔN VINH CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 16:1-11.
 3. Câu Gốc: Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi” (Thi thiên 16:8). 
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 29-32.
 5. Thể loại: Ca ngợi, Cảm tạ và Bài ca mới.

* CHỈ DẪN: Ca ngợi, Cảm tạ và Bài ca mới.

 1. Tất cả các ban viên đều có quyền tham dự. Ca ngợi cảm tạ Chúa về những ơn phước Ngài ban, hát hay tập cho các bạn một bài hát mới hoặc tham gia đủ ba tiết mục.
 2. Ghi danh với người hướng dẫn chương trình thờ phượng.
 3. Có thể đơn ca, song ca, tốp ca hay mời cả ban cùng hát.
 4. Không cười chê những người hát không hay.
 5. Nếu không làm chứng thì nên bày tỏ lý do tôn vinh Chúa bài Thánh ca đó. Khi làm chứng, xin trình bày cách thành thật. Nếu bài làm chứng cảm động, nên cầu nguyện ngay.
 6. Ủy viên âm nhạc và sinh hoạt chuẩn bị một số bài hát mới tập cho ban viên.

 

 

Post CommentLeave a reply