Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.07.2020

By K' Abel in NAM GIỚI on 14 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 19.07.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG.
 2. Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:16-17; Khải 4:7-11; 5:13-14.
 3. Câu gốc: “Nếu con sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Nếu con còn sống chừng nào, con sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời con chừng nấy” (Thi thiên 104:33).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 1-4.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.

* CHỈ DẪN: Trò chơi lớn.

Chủ đề: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG.

Địa điểm: Khuôn viên nhà thờ.

Thời gian 1h30’.

 1. CHUẨN BỊ.

            Nhóm viên đọc trước ở nhà những phần Kinh Thánh sau: Cô-lô-se 3:16-17; Khải huyền 4:7-11; 5:13-14. Đa-ni-ên 6; Sáng 37-41, 18:19, 22:7-8.

            – Nhóm viên mang theo giấy, bút, các bản mật mã, Kinh Thánh.

          – Ban tổ chức làm sẵn cho mỗi nhóm một “giấy thông hành” (bản tường trình) như sau:

GIẤY THÔNG HÀNH
Nhóm:___________________               Số người:__________

 

Trạm Thời gian Số người Mật thư Yêu cầu Tinh thần
Bản dịch Điểm
Trạm 1
Trạm 2
Trạm 3
Trạm 4
Tổng cộng
Kết quả xếp hạng:______________
 1. THỰC HIỆN.
 2. Thông báo cuộc thi và cách chấm điểm.
 3. Cuộc thi.

                      – Hàng ngũ trật tự và báo cáo số nhóm viên khi đến mỗi trạm.

– Chấp hành đúng theo yêu cầu tại mỗi trạm.

– Tất cả ban viên tham gia nhiệt tình.

– Thời gian để thảo luận câu hỏi 5 phút.

 1. Chấm điểm tại mỗi trạm.

– Thời gian đến trạm sớm…………………………. 10 điểm.

– Số người hiện diện đủ tại mỗi trạm………….. 10 điểm.

– Giải mật thư chính xác…………………………… 10 điểm.

– Thực hiện đúng yêu cầu………………………… 10 điểm.

– Tinh thần tham gia ……………………………….. 10 điểm.

   (Nhanh nhẹn, nhiệt tình)

 1. Giới thiệu.

Ngày nay, chúng ta thường nghĩ rằng hầu việc Chúa trong sự thờ phượng tức là đến tham dự những buổi nhóm với những nghi thức tôn nghiêm. Nhưng sự thờ phượng như vậy chưa thực sự đủ ý nghĩa của nó. Thờ phượng là tấm lòng của chúng ta từng giây, từng phút hướng về Đấng cao cả tuyệt vời, chúng ta suy tôn Ngài qua đời sống hầu việc gương mẫu và chúc tụng Đấng Tạo Hóa quyền năng siêu việt. Thờ phượng Chúa là ca ngợi, dâng hiến cho Chúa và vâng giữ Lời Ngài.

Thật kỳ diệu biết bao khi biết rằng Đức Chúa Trời chẳng những gọi chúng ta đến trong sự thờ phượng Ngài, nhưng còn biến mỗi chúng ta trở thành đền thờ của Ngài, một đời sống tôn thờ mà Chúa là trọng tâm của mọi công việc chúng ta.

Bây giờ chúng ta cùng bước đi từng bước để thực hiện đời sống tôn vinh Đức Chúa Trời, HẦU VIỆC NGÀI TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG.

 1. Diễn tiến trò chơi.

          * Người hướng dẫn.

                      – Chia Ban Nam giới thành nhiều nhóm, khoảng 10 người/nhóm.

– Các nhóm viên đặt tên cho nhóm, cử trưởng nhóm.

                      – Thông báo thể lệ cuộc thi và giới thiệu trò chơi (phần Giới thiệu).

                      – Ban tổ chức treo “giấy thông hành” trên cành cây (vừa tầm tay với) cách xa chỗ họ đang đứng.

                      – Các nhóm trưởng đứng đầu hàng và bị bịt mắt.

                      – Khi có lệnh xuất phát của NHD, các nhóm viên đặt hai tay lên vai của người đứng trước để làm thành đoàn tàu lửa (trong khi di chuyển, không được bỏ tay xuống) và hướng dẫn đầu tàu (nhóm trưởng “bị mù”) đi nhận “giấy thông hành”.

                      – Sau khi nhận “giấy thông hành”, các nhóm sẽ gặp NHD để được hướng dẫn các bước đi tiếp theo.

Ö Trạm 1: Đa-ni-ên.

F Yêu cầu:

        – Tập trung nhóm thành một hàng dọc đứng trước Đa-ni-ên.

        – Nhận “giấy thông hành” .

                        – Phát bản “Tìm hiểu về tôi”. (Mỗi nhóm họp lại và nhóm trưởng hướng dẫn cho các bạn xem bản “Tìm hiểu về tôi”, dựa trên Kinh Thánh để thảo luận, trả lời, rồi ghi vào đó).

TÌM HIỂU VỀ TÔI.

Nhóm:______________

Ở tại xứ Ba-by-lôn trong thời vua Đa-ri-út, tôi đã từng giữ mối tương giao khắng khít với Đức Chúa Trời. Mặc dầu có những ngăn trở, thậm chí mạng sống bị đe dọa, nhưng tôi vẫn quyết định trung tín hầu việc Đức Chúa Trời qua sự tương giao với Ngài.

          – Tên tôi là __________

          – Mỗi ngày tôi cầu nguyện với Chúa ______lần.

          – _______ tìm cách kiện cáo tôi trong việc cầu nguyện.

          – Họ ném tôi vào______________

          – Tôi được bình an nhờ sự bảo vệ của __________________

          Ngày hôm nay các bạn hầu việc Chúa trong sự thờ phượng qua việc tương giao với Chúa như thế nào? (Bạn đánh dấu X vào ô vuông trước câu bạn chọn).

          p Tương giao với Chúa mỗi ngày 3 lần.

          p Tương giao với Chúa mọi lúc mọi nơi.

          p Tương giao với Chúa khi thật cần thiết.

p Đặt sự tương giao với Chúa ở vị trí hàng đầu.

p Tương giao với Chúa như hít thở không khí để sống.

– Phát mật thư 1.

* Mật thư 1: “Gặp Áp-ra-ham tại Mam-rê”.

? Dùng các loại mã (nhạc, tọa độ…) để viết mật thư.

Ö Trạm 2: Áp-ra-ham.

F Yêu cầu:

        – Tập trung nhóm thành một hàng dọc đứng trước Áp-ra-ham.

        – Nhận “giấy thông hành” .

                        – Phát bản “Tìm hiểu về tôi”. (Mỗi nhóm họp lại và nhóm trưởng hướng dẫn cho các bạn xem bản “Tìm hiểu về tôi”, dựa trên Kinh Thánh để thảo luận và trả lời, rồi ghi vào đó).

TÌM HIỂU VỀ TÔI.

Nhóm:______________

Tôi thuộc dòng dõi của Sem. Vợ của tôi tên là Sa-ra. Đức Chúa Trời chọn tôi để dạy dỗ con cái và người thân trong gia đình làm những điều công bình và ngay thẳng. Tôi dạy cho họ biết kính sợ và làm theo Lời Đức Chúa Trời.

– Tên tôi là ___________

– Tôi đã _____________ khi tôi tớ của Lót – cháu của tôi đã tranh giành đất đai (Sáng 13:1-12).

– Tôi đã ___________ khi biết tin thành phố của Lót bị hủy diệt.

          Trong cuộc sống hàng ngày, bạn có tôn cao Danh Chúa, bày tỏ về Chúa cho những người thân trong gia đình của bạn chưa? Bằng cách nào? (Bạn đánh dấu X vào ô vuông trước câu bạn chọn).

o Cảm tạ Chúa trước khi ăn hoặc uống.

o Sống nhường nhịn.

o Chỉ biết sống cho mình, không nghĩ đến người khác.

o Không cần cảm ơn Chúa, vì mình có thể làm được mọi sự.

o Khuyên bảo người thân trong gia đình biết thờ phượng và sống theo Lời Chúa.

o Bày tỏ cho người thân trong gia đình biết những ơn phước và quyền năng của Chúa thể hiện mỗi ngày trên đời sống của mình.

– Phát mật thư:

* Mật thư 2: “Gặp Phao-lô tại Hội Thánh An-ti-ốt”

? Dùng các loại bản mã (nhạc, tọa độ…) để viết mật thư.

Ö Trạm 3: Phao-lô.

F Yêu cầu:

        – Tập trung nhóm thành một hàng dọc trước Phao-lô.

        – Nhận “giấy thông hành” .

                        – Phát bản “Những điều tôi thích làm”. (Nhóm trưởng cho các bạn xem “những điều tôi thích làm” và hướng dẫn thảo luận những điều nên làm và không nên làm. Sau khi cả nhóm đồng ý thì thư ký đánh dấu chọn những điều đó).

NHỮNG ĐIỀU TÔI THÍCH LÀM

Nhóm:____________

Bạn đánh dấu X vào ô trước những điều bạn thích làm khi đến Hội Thánh để thờ phượng Chúa.

o Nói chuyện trong giờ nhóm.

o Ngồi bỏ chân lên ghế.

o Khoe quần áo mới.

o Thái độ tôn nghiêm.

o Tinh thần vui vẻ.

o Sẵn sàng dâng cho Chúa tiếng hát để tôn vinh Ngài.

o Làm chứng về những ơn phước của Chúa đã ban cho.

– Phát mật thư:

* Mật thư 3: “Gặp Giô-sép tại xứ Ai-cập”.

? Dùng các loại mã (nhạc, tọa độ…) để viết mật thư.

Ö Trạm 4: Giô-sép.

        F Yêu cầu:

        – Tập trung nhóm thành một hàng dọc trước Giô-sép.

        – Nhận “giấy thông hành” .

                        – Tập đóng kịch 5’ (chỉ phân vai, tập trong thời gian 10’)

ÿ Tùy theo số nhóm, ban tổ chức đưa ra một số đề tài nói về từng giai đoạn trong cuộc đời của Giô-sép và cho các nhóm đóng kịch: Giô-sép bị ném xuống hố (Sáng 37); Giô-sép trong nhà Phô-ti-pha (Sáng 39); Giô-sép trong tù (Sáng 40); Giô-sép trong đền vua Pha-ra-ôn (Sáng 41:1-49).

ÿ Mục tiêu của vở kịch: Thấy được Giô-sép bày tỏ đời sống tôn cao Danh Đức Chúa Trời trước mọi người.

ÿ Thời gian tập kịch là 10’. Diễn kịch 5’ (sẽ diễn kịch sau khi trở về vị trí xuất phát).

* Mật thư: “Vào nhà thờ phượng Chúa”.

? Dùng các loại mã (nhạc, tọa độ…) để viết mật thư.

 1. Kết thúc.

            – Các nhóm sẽ lần lượt diễn vở kịch đã tập ở trạm 4.

            – NHD đúc kết.

Trong thời gian vừa qua, chúng ta gặp Đa-ni-ên với tinh thần cầu nguyện, tương giao với Chúa thật là khắng khít, gặp Áp-ra-ham với tinh thần tôn vinh Chúa trong gia đình, hướng dẫn những người thân sống và làm theo đường lối của Ngài. Chúng ta gặp Phao-lô để chọn những điều mình thích làm trong khi thờ phượng Chúa tại Hội Thánh. Chúng ta diễn lại đời sống tôn vinh Đức Chúa Trời của Giô-sép trong cuộc sống hàng ngày. Là Cơ Đốc nhân sống trong thời đại cuối cùng đầy dẫy tội lỗi, hằng ngày với biết bao cám dỗ vây quanh, lôi cuốn chúng ta chạy theo tiền tài vật chất, chúng ta chọn lựa gì? Quỳ lạy ma quỷ để được danh lợi trần gian, hay tôn thờ Đức Chúa Trời? Hãy nhớ hình ảnh Chúa Giê-xu trong đồng vắng thử nghiệm, trước sự cám dỗ của Sa-tan, Chúa Giê-xu thẳng thắn phán cùng nó: “Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có Lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10). Chúng ta không thể sống làm tôi hai chủ, vừa tôn thờ Chúa, vừa thờ lạy ma quỷ (Ma-thi-ơ 6:24). Ngay bây giờ, chúng ta noi theo dấu chân Chúa Giê-xu, dấn thân vào một đời sống tôn thờ, hầu việc Đức Chúa Trời, trong sự ca ngợi Đấng yêu chúng ta và đã chết vì tội lỗi chúng ta.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. DẪN GIẢI.

Nói đến sự hầu việc Chúa, chúng ta nhìn thấy trước mắt cả một cánh đồng rộng lớn. Vấn đề đặt ra ở đây là sự hầu việc của chúng ta phải xuất phát từ động cơ nào?

Một điểm quan trọng mà người hầu việc có thể thiếu sót là tấm lòng tôn thờ Đức Chúa Trời trong đời sống. Có thể vì lầm nghĩ sự thờ phượng và hầu việc là hai việc chẳng liên quan nhau. Nhưng thật ra thờ phượng là hầu việc Chúa. Điều nầy có nghĩa gì?

 1. Ý NGHĨA CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG.

Khi dân Y-sơ-ra-ên làm nô lệ trong xứ Ai-cập, Đức Chúa Trời sai Môi-se đến cùng Pha-ra-ôn, nói với vua buông tha dân sự để họ đi hầu việc Đức Giê-hô-va (Xuất 3:12; 7:16; 9:13). Chữ “hầu việc” ở đây đồng nghĩa với chữ “thờ phượng”. Như vậy, thờ phượng thế nào là hầu việc Chúa?

Nói đến thờ phượng, thường chúng ta nghĩ đến những buổi nhóm với những nghi thức tôn nghiêm. Song thờ phượng thực sự theo ý nghĩa của nó không nằm trong hình thức trống rỗng, nhưng trong tấm lòng của con người hướng về Đấng cao cả tuyệt vời. Từ đó, bày tỏ sự suy tôn Ngài một cách cụ thể qua đời sống hầu việc với sự dâng lên tiếng hát chúc tụng Đấng Tạo Hóa quyền năng siêu việt (Ê-sai 43:21), với của lễ dâng lên cảm tạ Đấng yêu thương cứu chuộc (Xuất 10:24-26; 23:15-19), với nếp sống đạo thực thi điều răn Chúa (Giô-suê 22:5). Do đó, có thể nói thờ phượng Chúa tức là ca ngợi, dâng hiến cho Chúa và vâng giữ Lời Ngài. Ba việc làm này đã diễn tả ý nghĩa của sự thờ phượng là hầu việc Chúa.

Trong thời Cựu ước, Đức Chúa Trời giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ Ai-cập với mục đích để họ trở thành một dân hầu việc hay thờ phượng Ngài. Trong thời Tân ước, Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta cũng không ngoài mục đích tôn vinh Ngài (Cô-lô-se 3:16-17). Tiến sĩ A.W.Tozer nói rằng: “Chúa ban sự cứu rỗi cho chúng ta để mỗi người chúng ta trở thành con cái yêu dấu của Chúa, yêu mến Chúa hết lòng, và thờ phượng Ngài trong sự tươi đẹp của sự thánh khiết”.

Tôn thờ Đức Chúa Trời là bổn phận thiêng liêng của con người nói chung. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân thờ phượng Chúa không chỉ là bổn phận, nhưng còn là lẽ sống của chúng ta. Chân lý tuyệt diệu nầy đã được sứ đồ Phao-lô bày tỏ cách linh động trong câu hỏi nhắc nhở các tín hữu Cô-rinh-tô: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (1Cô 3:16). Thật kỳ diệu biết bao khi suy nghĩ Đức Chúa Trời chẳng những gọi chúng ta đến trong sự thờ phượng Ngài, nhưng còn biến mỗi chúng ta trở thành đền thờ của Ngài, một đời sống tôn thờ mà Chúa là trọng tâm của mọi công việc chúng ta (1Cô 10:31).

 1. ĐỜI SỐNG TÔN THỜ ĐỨC CHÚA TRỜI.

Theo sự thảo luận trên, ý nghĩa của sự thờ phượng Đức Chúa Trời không phải chỉ ở trong những buổi nhóm cộng đồng tôn vinh Danh Chúa, nhưng đã đi vào đời sống của mỗi con dân Chúa. Thế nào là đời sống tôn thờ Chúa?

Nhìn qua đời sống của các thánh nhân Áp-ra-ham, Giô-sép, Đa-ni-ên, Phao-lô, chúng ta nhận thấy đời sống của những người này thật sự tôn thờ Chúa và được bày tỏ trong bốn khía cạnh sau đây:

 1. Chính mình với Chúa: Đặt mối tương giao với Đức Chúa Trời ở hàng đầu (Sáng 13:3-4). Thái độ kính phục và tấm lòng biết ơn Chúa về các ơn lành của Ngài (Sáng 17:1-3). Đức tin, vâng lời, dâng cho Ngài điều quý nhất của mình (Sáng 22:1-3). Không những tôn cao Chúa trên môi miệng, nhưng cả trong sự suy tưởng (Rô-ma 1:25; 11:36). Ca ngợi Chúa trong lúc phước hạnh cũng như hoạn nạn (Gióp 1:20-21; Công vụ 16:25).
 2. Tôn thờ Chúa trong gia đình: Bày tỏ cho con cái biết quyền năng lớn lao và ơn chăm sóc yêu thương của Đức Chúa Trời; dạy chúng biết phải thờ phượng và sống theo đường lối công nghĩa của Ngài (Sáng 18:19; 22:7-8).
 3. Tôn vinh Chúa trong Hội Thánh: Thờ phượng Chúa với tính cách của người hầu việc Chúa chớ không phải như kẻ dự nhóm, với thái độ tôn nghiêm, với tinh thần vui vẻ sẵn sàng dâng lên Chúa tiếng hát, hoặc bài làm chứng, chia sẻ ca ngợi ân điển yêu thương cứu chuộc của Ngài (1Cô-rinh-tô 14:26-33).
 4. Tôn cao Danh Chúa trước người đời: Bày tỏ cho thế gian biết Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể của vũ trụ, Đấng Quyền Năng siêu việt, Đấng Thánh Khiết, Đấng Nhân Từ và kêu gọi mọi người kính phục, tôn thờ Ngài (Sáng 14:21-22; 39:9; Đa-ni-ên 2:19-23; 4:24-25,34-37; Thi thiên 100:1-5).

Qua những khía cạnh đã diễn tả ý nghĩa đời sống của người thực sự tôn thờ Chúa, chúng ta có thể thấy được đặc điểm sau: Thông công với Chúa, có đức tin, vâng lời, dâng hiến và kêu gọi kẻ khác tôn thờ Chúa. Khi người có đời sống như thế, đó là hầu việc Chúa vậy.

 1. LỜI KÊU GỌI.

Là Cơ Đốc nhân sống trong thời đại cuối cùng đầy dẫy tội lỗi, hằng ngày với bao cám dỗ vây quanh, lôi cuốn chúng ta chạy theo tiền tài vật chất, chúng ta chọn lựa gì? Quỳ lạy ma quỷ để được danh lợi trần gian, hay tôn thờ Đức Chúa Trời? Hãy nhớ trong đồng vắng thử nghiệm, trước sự cám dỗ của Sa-tan, Chúa Giê-xu thẳng thắn phán cùng nó: “Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10). Chúng ta không thể sống làm tôi hai chủ, vừa tôn thờ Chúa, vừa thờ lạy ma quỷ (Ma-thi-ơ 6:24). Vậy chúng ta hãy theo dấu chân Chúa Giê-xu, hãy trả giá, với đức tin dấn thân vào một đời sống tôn thờ hầu việc Đức Chúa Trời trong cõi đời này và cả cõi đời đời, trong sự chúc tụng ca ngợi Đấng yêu chúng ta và đã chết vì tội lỗi chúng ta (Khải huyền 4:7-11; 5:13-14).                      

 1. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
 2. a. Đức Chúa Trời có mục đích gì trong sự giải cứu dân
  Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập? (Xuất 3:12; 7:16; 9:13).
 3. “Hầu việc Đức Chúa Trời” có nghĩa gì? (Xuất 10:24-26; 23:15,19; Giô-suê 22:5; Ê-sai 43:21).
 4. a. Áp-ra-ham làm gì khi đặt chân đến đất hứa? (Sáng 13:18).
 5. Trước lời hứa của Chúa, Áp-ra-ham có thái độ nào? (Sáng 17:3).
 6. Áp-ra-ham dạy dỗ con cái học biết Đức Chúa Trời là ai? (Sáng 18:19; 22:7-8).
 7. Áp-ra-ham có thái độ nào trước mạng lệnh của Chúa? Và dâng hiến cho Ngài điều gì? (Sáng 22:1-3).
 8. Trước mặt vua ngoại bang, Áp-ra-ham bày tỏ Đức Chúa Trời là ai? (Sáng 14:21-22).
 9. Giô-sép bày tỏ cho vợ Phô-ti-pha biết Đức Chúa Trời là ai? (Sáng 39:9).
 10. Đa-ni-ên có thái độ thế nào đối với Đức Chúa Trời khi được Ngài bày tỏ việc kín nhiệm? Ông bày tỏ cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết Đức Chúa Trời là ai? Và có kết quả thế nào? (Đa-ni-ên 2:19-23; 4:24-25,37).
 11. Tác giả kêu gọi muôn dân trên đất làm gì? (Thi 100:1-5).
 12. Phao-lô đã bày tỏ thái độ của mình đối với Đức Chúa Trời thế nào trong thơ viết cho tín hữu Rô-ma? (Rô-ma 1:25; 11:36).
 13. a. Thế nào là người thực sự thờ phượng trong ý nghĩa hầu việc Đức Chúa Trời?
 14. Người có đời sống tôn thờ Chúa có những đặc điểm nào?
 15. Trong Ma-thi-ơ 4:9-10, Chúa Giê-xu đã đối đầu với sự cám dỗ nào của Sa-tan? Và Ngài kêu gọi Cơ Đốc nhân phải sống thế nào?
 16. Trong Khải huyền 4:7-11; 5:13-14, khuyến khích bạn điều gì trong sự hầu việc Chúa?

 

 

Post CommentLeave a reply