Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 18.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 18.10.2020

By K' Abel in TRÒ CHƠI TỪ KINH THÁNH on 13 Tháng Mười, 2020

  1. CHIÊN NGOAN VỀ CHUỒNG

   Kinh Thánh: Giăng 10:16 “Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy, ta cũng phải dẫn nó về nữa”.

       Cách chơi: Mỗi đội sẽ dẫn một con chiên về chuồng với cách sau đây: Dùng gậy lùa ống lon từ đầu sân về cuối sân vòng qua những chướng ngại vật và lùa về chỗ trao cho người kế tiếp. Cũng vậy, người kế tiếp lùa lên cùng một kiểu như người trước. Đội nào lùa xong trước thì thắng cuộc.

Post CommentLeave a reply