Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ.08.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ.08.11.2020

By K' Abel in PHỤ NỮ on 7 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 08.11.2020 (CN Trung Tráng Niên Tin Lành).

  1. Đề tài: CẦU NGUYỆN CHO ĐẤT NƯỚC.
  2. Kinh Thánh: 2 Sử ký 7:14.
  3. Câu gốc: “Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời” (Ma-thi-ơ 16:19).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 28-30.
  5. Thể loại: Nêu nan đề, cầu nguyện.

* CHỈ DẪN: Cầu Nguyện.

Chúng ta là con cái Chúa, và đại diện cho dân tộc Việt Nam trước mặt Đức Chúa Trời. Xin đứng vào vị trí của dân tộc Việt Nam để: Cầu Nguyện.

Sau khi đã nói lên sự quan trọng của việc cầu nguyện qua những câu Kinh Thánh đã nêu ra thì người hướng dẫn kêu gọi mỗi người hãy tự xét lấy mình, trong vòng 5 phút. Rồi người hướng dẫn lớn tiếng cầu nguyện theo những lời gợi ý bên dưới và tất cả mọi người hiệp ý A-men.

Chúng ta đang sống trong thời điểm kề cận với sự trở lại của Đấng Christ. Là thời điểm mà trong Hội Thánh có sự bội đạo, ngoài Hội Thánh có sự cứng lòng. Chúng ta hãy cùng nhau dọn lòng, sống thánh khiết theo Lời Chúa dạy, chuẩn bị cho ngày Chúa đến.

Chúng ta hãy giữ mình trong Lời Chúa, xa cách những tà giáo, ngụy thuyết của thế gian đang được các giáo sư giả và tiên tri giả rao giảng trong Hội Thánh. Chúng ta hãy hết lòng cầu thay cho Hội Thánh được đứng vững trong ân điển của Chúa và trong sự hiểu biết đức tin đến từ Lời Chúa.

Chúng ta hãy hết lòng cầu thay cho dân tộc Việt Nam, trong đó bao gồm gia đình, bà con, bạn bè của chúng ta là những người chưa tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.

 Hãy cầu nguyện cho họ được sống cho đến thời đại nạn để nhìn thấy những lời tiên tri đang được ứng nghiệm mà hết lòng ăn năn tội, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

CẦU NGUYỆN CHO ĐẤT NƯỚC

Trong lịch sử của vương quốc Y-sơ-ra-ên, dưới triều đại của vua A-cha, là một thời gian mà đời sống thuộc linh cực kỳ tăm tối, vì vua A-cha đã “bất trung với Đức Chúa Trời”“chọc giận Đức Chúa Trời” trong suốt 16 năm (2 Sử ký 28:22,25). Nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, vua Ê-xê-chia đã nhận thấy những điều ác mà thế hệ ông cha của ông đã làm nên đã khẩn nài: “Nguyện xin Chúa, đấng nhân từ, xin tha thứ cho tất cả những người hết lòng tìm kiếm Chúa, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, dù họ chưa được thanh sạch theo như qui lệ của đền thánh” (2 Sử ký 30:19). Bởi vì tấm lòng hạ mình và hết lòng tìm kiếm sự thăm viếng của Chúa: “Lời chúc phước của họ được nhậm và lời cầu nguyện của họ thấu đến nơi ngự thánh của Chúa, đến tận trời” (2 Sử ký 30:27).

Trước đó, trong Kinh Thánh cũng chép lại lời khẩn cầu Đức Chúa Trời ban phước cho đất nước họ khi lâm vào tình cảnh khốn khó do lòng bất trung của mình: 4Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, xin hãy đem chúng tôi trở lại, Và dứt sự tức giận về chúng tôi. 5Chúa sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư? Cơn thạnh nộ Chúa há sẽ còn đời đời sao? 6Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, Hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao? 7Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhân từ Ngài, Và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài” (Thi thiên 85:4-7).

Tại Việt Nam hiện có nhiều hệ phái Tin Lành đang tích cự truyền giảng Phúc Âm và xây dựng Hội Thánh. Khi đất nước gian truân và dân sự khốn cùng, Đức Chúa Trời luôn chuẩn bị những sứ giả phục hưng nhằm giải cứu con cái của Ngài khỏi vòng cương tỏa của ma quỷ. Sứ giả phục hưng là người được Chúa kêu gọi và xức dầu đặc biệt để thức tĩnh, cầu nguyện, và rao giảng cho dân sự quay trở về cùng Đức Chúa Trời trong thái độ ăn năn và thờ phượng Ngài. Trung tín cầu nguyện là kỷ năng thuộc linh đánh bại ma quỷ như sứ đồ Phao-lô khuyên:“Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).

Theo Tổng điều tra dân số năm 2019, Việt Nam có 96.208.984 người (http://tongdieutradanso.vn/cong-bo-ket-qua-tong-dieu-tra-dan-so-2019.html), là quốc gia có số dân đứng vào thứ 14 trên thế giới. Theo thống kê đăng trên Website Wikipedia, các tôn giáo ở Việt Nam gồm có: Không tôn giáo có 81,69%, Phật giáo có 7,93%, Công giáo có 6,62%, Hoà Hảo 1,67%, Cao Đài 1,01%, Tin Lành có 0,86%.

Như vậy tỷ lệ người tin Chúa và hưởng được sự cứu rỗi còn quá ít ỏi, chỉ chưa đến 1%, số còn lại sẽ bị hư mất nếu không được nghe và tiếp nhận Chúa. Vì thế nên xin tất cả con cái Chúa cầu nguyện đặc biệt cho đất nước chúng ta về:

– Xin Chúa cho mọi người tiếp nhận Chúa để linh hồn được cứu rỗi.

– Xin Chúa phấn hưng Hội Thánh ở Việt Nam.

– Xin Chúa kêu gọi  thật nhiều con cái Ngài dâng mình hầu việc Chúa, ra đi truyền giảng Phúc Âm cho những người, những dân tộc chưa biết đến Danh Ngài.

– Xin Chúa sử dụng các con cái Chúa và các Hội Thánh sốt sắng truyền giảng Phúc Âm qua các chương trình từ thiện, xã hội, giáo dục, y tế.

– Xin Chúa thúc dục cho mọi tín hữu sốt sắng cầu nguyện để Chúa ban cho một sự phấn hưng trên toàn cõi Việt Nam.

– Xin Chúa ban cho tất cả con cái Chúa có một tinh thần hiệp một, tất cả vì mục vụ truyền giảng Phúc Âm và xây dựng Hội Thánh, mở rộng Vương quốc Đức Chúa Trời hầu đưa những người chưa biết Chúa nhận biết Ngài làm Cứu Chúa của đời mình.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

Làm Sạch Nhớt Cá

Bạn có thể dùng 2-3 thìa dấm rưới đều khắp mình cá. Sau khoảng 1 phút, nhớt sẽ chuyển sang màu trắng và bạn chỉ việc dùng dao cạo sạch đi. Cá đông lạnh có thể tươi trở lại nhờ sữa bò. Cá để trong tủ lạnh, khi nấu canh, bạn hãy cho vào một ít sữa bò, mùi vị cá sẽ thơm như nấu cá tươi.

 

Post CommentLeave a reply