Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 15.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 15.11.2020

By K' Abel in PHỤ NỮ on 9 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 15.11.2020.

  1. Đề tài: BẮT CHƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-7.
  3. Câu gốc: “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài” (Ê-phê-sô 5:1).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 31-34.
  5. Thể loại: Thuyết trình.

* CHỈ DẪN: Thuyết Trình (xem chỉ dẫn Chúa nhật 02.08.2020).

KHAI TRIỂN BÀI HỌC.

Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời.

  1. BẮT CHƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI.

Chúng ta cần phải nhìn lên Chúa, xem cách Chúa suy xét, xử sự và hành động để mình cũng theo đó mà làm theo. Muốn biết cách suy xét, hành động của Chúa, chúng ta phải học biết Ngài, thân thiết với Ngài qua hai phương pháp:

  1. a) Qua Lời Chúa là Kinh Thánh: Chúng ta sẽ làm quen với cuộc đời Chúa Giê-xu, những Lời Ngài dạy, những ý muốn Ngài cho chúng ta…
  2. b) Qua sự cầu nguyện: Qua mối tương giao mật thiết với Chúa, chúng ta sẽ học biết tâm tình của Chúa, kinh nghiệm quyền năng của Chúa, để được biến đổi trở nên giống như Ngài. Tại sao phải bắt chước Chúa? Chúng ta phải bắt chước Chúa vì:

Chúng ta là con cái của Chúa: Nhờ sự tái sanh bởi Đức Thánh Linh, chúng ta đã được biến đổi trở nên con cái Đức Chúa Trời, chúng ta đã từ bỏ người cũ trong A-đam và mặc lấy người mới mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng trong Đấng Christ. Khi chúng ta còn là con cái của Sa-tan, chúng ta theo hắn trong sự bội nghịch với Đức Chúa Trời và có cách sống độc ác và ích kỷ (Ê-phê-sô 2:1-3).

Nhưng chúng ta đã ra khỏi nhà của Sa-tan và bây giờ được tái sanh trong nhà Đức Chúa Trời.

Cha nào con nấy, Chủ nào tớ nấy, Thầy sao trò vậy! Là con cái Chúa chúng ta phải giống như Chúa là Cha của mình, vừa để bày tỏ Cha, vừa để làm rạng danh Cha.

Chúng ta là con cái rất yêu dấu của Ngài: “Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn” (1Tês 1:4). Càng được Chúa yêu, chúng ta lại càng phải sống xứng đáng với tình yêu của Ngài, làm đẹp lòng Ngài bằng đời sống giống như Ngài.

  1. BẮT CHƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG SỰ YÊU THƯƠNG.

Bí quyết sống yêu thương: Bây giờ chúng ta là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta không nên bắt chước đường lối của Sa-tan nữa, nhưng chúng ta phải bắt chước đường lối yêu thương của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta hiện nay. Chúng ta có thể minh họa sự giảng dạy của Phao-lô theo cách này: Cách sống, việc làm, cách ăn mặc, phong tục và cách dạy con cái của người ngoại quốc khác hẳn với người Việt Nam chúng ta. Bây giờ một người ngoại quốc sẽ phải thay đổi cách sống như thế nào nếu muốn trở thành một người Việt Nam? Người đó cần phải học nhiều điều mới lạ và phải thay đổi cách sống, phải không? Thay vì cứ tiếp tục có tư tưởng, hành động và lời nói như trước kia, người đó cần phải bắt chước cách sống của chúng ta. Thay đổi lối suy nghĩ và sống theo cách người Việt Nam thật sự có dễ đối với người đó không? Không! Không dễ dàng chút nào!

Nhân loại đã là thành viên của Sa-tan. Họ có tư tưởng, lời nói và hành động theo đường lối của nó. Lối sống tội lỗi trở thành tự nhiên đối với họ. Vì thế, thật rất khó cho họ khi phải từ bỏ đường lối cũ và bắt chước đường lối Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm sự đổi thay đó, vì chúng ta được tái sanh trong nhà Đức Chúa Trời, được trở thành người mới theo hình ảnh Cha mới của chúng ta và có Đức Thánh Linh ngự ở trong lòng (Êph 4:24).

Mẫu mực của tình yêu (5:1-2) “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm”. Tình yêu của Đức Chúa Trời là mẫu mực, bây giờ chúng ta phải bắt chước, được thể hiện rõ ràng qua Chúa Giê-xu:

Ngài phó mình cho Đức Chúa Trời làm của dâng: Ngài tận hiến đời sống để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Giăng 4:34), vâng phục Cha cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự (Phi-líp 2:8).

Ngài phó mình làm của tế lễ: Ngài chịu chết như một sinh tế, chịu án phạt thay cho tội lỗi chúng ta.

Trong thời kỳ Cựu ước, dân Y-sơ-ra-ên thường dâng con sinh làm của tế lễ cho Đức Chúa Trời, nhưng các của tế lễ ấy không làm Đức Chúa Trời đẹp lòng. Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài dâng chính mình Ngài làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Của lễ là mạng sống của Chúa Giê-xu như một thức hương có mùi thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đức Chúa Trời là Cha hoàn toàn hài lòng về Chúa Giê-xu khi Ngài sẵn lòng và hết lòng phó chính mình Ngài dâng lên Cha để làm của lễ chuộc tội cho chúng ta vì tình yêu.

Cũng vậy, chúng ta phải sẵn lòng và hết lòng dâng chính mình lên Cha để tình yêu của Chúa Giê-xu sẽ cai trị tư tưởng, hành động và lời nói của chúng ta. Nếu tình yêu của Chúa Giê-xu kiểm soát đời sống chúng ta, thì đời sống của chúng ta sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và do đó người khác sẽ nhận biết Ngài qua chúng ta.

III. BẮT CHƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG SỰ THÁNH KHIẾT.

Thánh khiết trong hành động (Êph 5:3): Chúng ta là thánh đồ, chúng ta đã được thánh hóa, được Đức Chúa Trời biệt riêng để chỉ phục vụ Ngài mà thôi. Vì thế, chúng ta không bao giờ cho phép tội lỗi là ông chủ cũ sử dụng thân thể mình nữa. “Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó” (Rô-ma 6:12).

Thánh khiết trong lời nói (5:4): Lưỡi của chúng ta cũng phải để Đức Thánh Linh cai trị. Thay cho những lời nói giễu cợt, dại dột, dung tục… miệng lưỡi người tín hữu phải đầy sự ca ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời, về tình yêu và ân điển Ngài ban cho chúng ta qua Chúa Giê-xu Christ.

Khác hẳn người thế gian (5:5): Đời sống người bị tội lỗi cai trị thì luôn hướng về tội lỗi và làm việc ác. Đây là lý cớ chứng tỏ họ không phải là con cái Đức Chúa Trời. Con cái Đức Chúa Trời có thể phạm tội, nhưng họ sẽ không luôn sống miệt mài trong tội lỗi, vì họ đã được tái sanh và Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng họ.

Có những lúc tôi đi bị trượt chân và ngã xuống chỗ bùn đất, thì tôi không ngồi yên tại chỗ đó, tôi đứng lên và nhanh chóng phủi sạch bùn đất trên tay, chân và quần áo. Bạn cũng vậy, có thể tay chân bạn bị lấm bụi đất khi đi ngoài đường, nhưng khi về đến nhà, thì bạn phải rửa tay chân. Bản chất con người không bao giờ thích sống trong bùn đất. Nhưng con lợn bạn nuôi thì sao? Nó thích bùn không? Vâng, có đấy chứ! Nó rất thích thú khi nằm trong vũng bùn và thỉnh thoảng lăn tròn trong đó. Dù bạn có mang nó đi tắm, nhưng chẳng bao lâu nó sẽ trở lại chỗ bùn đất đó. Thí dụ này minh họa được sự khác biệt giữa con cái Đức Chúa Trời và con cái Sa-tan. Đôi khi con cái Chúa bị sa chân vào vũng bùn của tội lỗi, và có khi họ quyết định chọn đời sống trong vũng bùn. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã thay đổi họ từ bên trong, họ sẽ không vui vẻ gì khi ở trong vũng bùn đó. Con cái Sa-tan thì khác hẳn, yêu thích tội lỗi và cứ sống trong đó theo bản chất tội lỗi của họ.

Phải dứt khoát với tội lỗi và ma quỷ (5:6): Có người nghĩ rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Ngài sẽ không đưa họ vào lửa địa ngục đời đời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt đời đời những ai có đời sống bội nghịch không làm theo mạng lịnh Ngài đã ban trong Lời Ngài. Đức Chúa Trời chứng tỏ Ngài không ưa thích và đã đoán phạt tội lỗi bằng cách hủy diệt những kẻ không tin trong thời Nô-ê (Sáng 6:6,7). Và Ngài cũng hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ vì sự gian ác của họ (Sáng 18:20).

(Ê-phê-sô 5:7): Bạn sẽ nghĩ gì khi con cái mình chọn kẻ thù làm bạn và tham gia mọi hoạt động với họ? Bạn không cảm thấy mình bị phản bội ư? Một người đàn ông cảm thấy thế nào khi phát hiện vợ mình tư tình với một người đàn ông khác? Cũng vậy, Đức Chúa Trời không thể nào yêu thích khi con cái Ngài thông đồng mọi hoạt động chống lại Đức Chúa Trời và mạng lịnh Ngài. Chúng ta không nên thông đồng với kẻ nghịch cùng Đức Chúa Trời để bội nghịch cùng Ngài, nhưng phải chuyên tâm suy nghĩ lại những ơn lành mà Ngài đã ban cho chúng ta.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

Giúp Món Cá Thơm Ngon

Khi xào cá hoặc làm chả cá, nếu bạn cho thêm một ít đường trắng vào thì cá sẽ không bị vỡ vụn hoặc tơi ra.

Thời gian để làm chín món cá: Trong điều kiện lửa vừa thì 1 cm cá cần khoảng 4 phút để chín. Do vậy, bạn hãy ước lượng độ dày của miếng cá ở phần dày nhất và sẽ biết được mình cần bao lâu cho việc thực hiện món này.

Muốn cá kho được chắc thịt và thơm, bạn hãy ướp cá với các gia vị khoảng 2 giờ, sau đó đặt lên bếp đun lớn lửa cho thật sôi rồi mới hạ lửa kho đến khi cạn nước.

 

Post CommentLeave a reply