Latest News From Our Blog

DÂNG HIẾN

DÂNG HIẾN

By K' Abel in TRÒ CHƠI TỪ KINH THÁNH on 16 Tháng Mười Một, 2020

  1. DÂNG HIẾN

Kinh Thánh: Ma-la-chi 3:10. “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, … đến nỗi không chỗ chứa chăng”.

Cách chơi: Chia số người thành nhiều nhóm. NHD thông báo một thiên tai vừa xảy ra hoặc một người hoạn nạn cần sự cứu trợ. Ban cứu trợ cần một số vật dụng như: Giày, dép, sổ, viết, hoa, lá… Ví dụ: 5 đôi giày, 10 đôi dép,… Sau tiếng còi cả nhóm chạy đi quyên góp, nhóm nào về trước và mang nộp đủ số lượng là nhóm ấy thắng cuộc.

Post CommentLeave a reply