Ngày: Tháng Một 4, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.01.2021

in NAM GIỚI on 4 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 10.01.2021

  1. Đề tài: CƠ ĐỐC NHÂN VÀ NHỮNG THỬ NGHIỆM.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-20; 1Phi-e-rơ 5:8-11.
  3. Câu gốc:Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (1Cô-rinh-tô 10:13).
  4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 21-24.
  5. Thể loại: Thảo luận.