Latest News From Our Blog

TRÒ CHƠI: “CHIÊN VÀ DÊ”.

TRÒ CHƠI: “CHIÊN VÀ DÊ”.

By K' Abel in TRÒ CHƠI TỪ KINH THÁNH on 13 Tháng Một, 2021

  1. CHIÊN VÀ DÊ

 Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:32-33 “Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra như kẻ chăn chiên chia chiên với ra; để chiên ở bên hữu và ở bên tả”.

Cách chơi: Ngồi thành vòng tròn, người trong đội ngồi sát nhau. Mỗi đội được đếm số thứ tự. Giữa vòng tròn để chiếc nón, trong đó có các mảnh giấy nhỏ (theo số lượng đội), trên mảnh giấy có ghi sẵn: “chiên” hoặc “dê” (Chỉ một mảnh đề “dê”, còn lại tất cả là “chiên”).

NHD kêu một số (ví dụ: số 5), tất cả các em mang số 5 ở các đội chạy nhanh đến bốc mảnh giấy trong nón. Nếu là “dê” thì có quyền đi chạm vào số 5 các đội. Còn nếu là “chiên” thì chạy nhanh về vị trí cũ. “Dê” bắt được bấy nhiêu “chiên” thì được bấy nhiêu điểm cho đội. Sau một số lần ấn định, đội được nhiều điểm là thắng cuộc.

Post CommentLeave a reply