Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 24.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 24.01.2021

By K' Abel in NAM GIỚI on 19 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 24.01.2021

 1. Đề tài: SỰ TỰ DO THẬT.
 2. Kinh Thánh: Giăng 8:31-36.
 3. Câu gốc: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

* CHỈ DẪN: Truyền giảng.

 1. Vì buổi truyền giảng dành cho người chưa biết Chúa nên chúng ta phải soạn chương trình như thế nào để họ có thể tham gia mọi tiết mục. Vì thế bạn phải:
 2. Để các tiết mục thường lệ của sự thờ phượng qua tuần kế tiếp như: Câu gốc khẩu hiệu, bài hát khẩu hiệu, hạt giống tốt (trả câu gốc cũ, học câu gốc mới), đố Kinh Thánh, dâng tiền, đọc bài cầu nguyện chung…
 3. Chương trình phải giản dị, ngắn (tối đa là 75 phút), dễ hiểu và linh động bằng cách thay đổi thể loại trình bày sứ điệp: Chia sẻ, thuyết trình, giải đáp thắc mắc, thảo luận, kịch, xem phim Tin Lành, ca nhạc Thánh, sinh hoạt…
 4. Ban hướng dẫn chịu trách nhiệm buổi truyền giảng, huy động mọi ban viên tham gia: Cầu nguyện, mời thân hữu, tiếp tân…
 5. Nên có giờ trà đàm: Ăn bánh, uống nước, thảo luận, làm chứng để tạo tình thân và kêu gọi tin nhận Chúa.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. DẪN GIẢI.

Nhiều người nghĩ rằng: Nếu nhận được tự do trong hoàn cảnh tự nhiên trật tự, chế độ xã hội thì mới được tự do thật, nhưng Kinh Thánh phán rằng: “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do”. Vả lúc chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu thì mới có thể được trở nên người tự do thật. Vậy lúc tin Chúa Giê-xu, thì chúng ta có thể được tự do từ đâu?

 1. Tự do từ tham lam.

Chúa đã phán rằng: “Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu” (Lu-ca 12:15). Lời nói này có ý nghĩa là được tự do từ lòng tham lam. Nếu bị mù mắt vì tham lam thì ngay cả chính mình lẫn người lân cận sẽ bị diệt vong. Nếu bậc chính trị có lòng tham lam thì người đó lợi dụng quyền lực rồi gây cho dân tộc bị hại, cuối cùng chính mình bị dân tộc loại bỏ. Nếu thương gia có tấm lòng tham lam thì điều hành công ty, nhà máy một cách không bình thường, rồi cuối cùng không những chính mình bị phá sản mà còn khiến người khác bị hủy diệt.

   Kinh Thánh nói rằng tham lam là giống như thờ hình tượng (Cô-lô-se 3:5). Hiện nay, sở dĩ có nhiều người không hưởng ân huệ của Chúa Giê-xu Christ là vì đầy dẫy lòng tham lam. Nếu chúng ta đi đến trước mặt Chúa và cầu nguyện, thì Ngài sẽ buông tha chúng ta khỏi tham lam và khiến chúng ta được sống đời sống thỏa lòng.

 1. Tự do từ thói quen tội lỗi.

Chúa Giê-xu phán rằng: “Chúng ta phải được buông tha khỏi những tội lỗi”. Bởi vì ai phạm tội lỗi là “tôi mọi của tội lỗi” và “sẽ chết trong tội lỗi mình” (Giăng 8:24-34). Nhưng, nếu chúng ta đi đến trước mặt Chúa Giê-xu và xưng tội lỗi mình thì Ngài rửa những tội lỗi của chúng ta trong huyết tại Thập tự giá của Ngài. Dầu vậy, vẫn còn tội lỗi trong chúng ta và thỉnh thoảng chúng ta kinh nghiệm bị trói buộc do mặc cảm tội lỗi. Vì thế, sứ đồ Phao-lô than khóc rằng: “Chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi” (Rô-ma 7:25b).

Hiện nay, có nhiều người đang sống như chính mình là người tự do nhưng thật sự họ đang bị trói buộc bởi xiềng xích tội lỗi và không thoát ra khỏi thói quen tội lỗi. Có nhiều thói quen tội lỗi như: nói xấu về người khác, dễ ghen tị, nói dối, uống rượu và hút thuốc lá… những điều như trên đang trói buộc sự tự do của con người. Ai bị buộc trong tội lỗi thì không được tự do thật. Nhưng Kinh Thánh phán rằng: “Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ” (1Giăng 3:8). Cho nên chúng ta không nên che giấu tội ác, mà chúng ta nên xưng hết tội lỗi để nhận được sự tha thứ tội lỗi trong Đức Chúa Trời là Đấng dư dật sự thương xót. Vì vậy, Chúa Giê-xu cứu chúng ta trong cuộc sống tội lỗi và cho chúng ta được sự tự do thật.

 1. Tự do từ bất an và khủng khiếp trong cuộc sống.

Kinh Thánh nói rằng: “Trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn” (2Ti-mô-thê 3:1).

Hiện nay sự khó khăn đến như cơn bão lụt trong hoàn cảnh của chúng ta. Sở dĩ nhiều người đang bị bệnh là vì bất an và bối rối hoặc bởi sự căng thẳng của chính trị, sự đe dọa của quân sự và nguy cơ của kinh tế. Làm thế nào chúng ta có thể được tự do trong bất an và khủng khiếp này?

Chúng ta phải đứng lên bằng đức tin nền tảng Lời Chúa để thoát khỏi sự bất an và khủng bố trong cuộc sống. Chúa Giê-xu phán rằng: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh, song nhờ mọi Lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng: “Vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy” (2Cô 5:7). Khi chúng ta tin Lời Chúa và bước đi một cách can đảm thì mới có thể kinh nghiệm được: “Mọi sự hiệp lại làm ích”. Nếu chúng ta yêu mến Chúa một cách nhiệt thành và biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta thì chúng ta sẽ đẩy lùi những bất an và lo lắng, và được đầy dẫy sự vui mừng.

 1. Tự do từ sự chết.

Từ lúc còn nhỏ, hình bóng sự chết như những bong bóng bao quanh chúng ta, và người nào cũng phải chịu sự khủng bố của sự chết. Nếu chúng ta phân tích những khủng khiếp trong cuộc sống thì chúng ta mới có thể biết rằng nó xuất phát từ sự khủng khiếp của sự chết. Khi sự chết đến với chúng ta thì chúng ta bỏ hết vinh hiển của thế gian và trở về tay không. Thế thì ai có thể giúp chúng ta được cứu khỏi sự khủng bố và luống công? Ấy là Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu là Con Độc sanh của Đức Chúa Trời đến thế gian này bởi xác thịt, chết trên thập tự giá, sau đó sống lại và thăng thiên. Như thế Đấng ấy phá hủy quyền lực của sự chết và ở trên trời Ngài sắm sẵn nơi mà chúng ta sẽ ở. Cho nên nếu chúng ta chỉ có đức tin Chúa là Đấng sống lại, là Đấng sống thì chúng ta sẽ sống với Ngài đời đời (Giăng 11:25-26). Vả những thánh đồ là người tin Chúa sống đời sống tự do thật, là người yêu mến quê hương đời đời là nơi không có nước mắt, sự lo lắng, sự than khóc và không có sự chia lìa nhau.

 1. Tự do từ ma quỷ.

Con người bị mất sự tự do vì bị trói buộc bởi thế lực vô hình. Thế lực trói buộc chúng ta là ma quỷ. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta được tự do khỏi thế lực của ma quỷ. Trong Kinh Thánh có một người bị bỏ vì bị quỷ quân đội trói buộc và sống ở nơi mồ mả, không có một người nào có thể giúp người ấy. Nhưng Chúa Giê-xu đến và khiến người ấy được tự do khỏi quỷ quân đội (Mác 5:1-15). Ma-ri Ma-đơ-len đã hành động theo lời ma quỷ trước khi gặp Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu đã đuổi 7 quỷ ra khỏi và cô ấy không những được thay đổi cuộc sống mình mà còn nhận được phước hạnh, gặp Đức Chúa Giê-xu sống lại trước nhất.

Hiện nay, có nhiều người bị trói buộc bởi ma quỷ. Đây không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời, vả chúng ta phải ra khỏi thế lực của linh vô hình trong Danh Chúa Giê-xu. Tự do thật không đến bởi thủ đoạn hay là phương pháp của con người. Khi chúng ta đón tiếp Chúa Giê-xu như là Đấng cứu chuộc, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đứng vững trên Lời Chúa thì chúng ta mới có thể trở nên người tự do thật.

 1. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
 2. Con đường được tự do là gì? (Giăng 8:32).
 3. Ai là đầy tớ của tội lỗi? (Giăng 8:34).
 4. Ai là Đấng cho chúng ta sự tự do thật? (Giăng 8:36).
 5. Hãy so sánh giữa tự do trong Chúa và tự do thế gian?
 6. Hãy suy nghĩ tại sao hiện nay mình không hưởng được sự tự do thật?
 7. Trong Giăng 8:16, Chúa Giê-xu nói gì? Bạn hiểu như thế nào về lời đó?
 8. Trong 1Cô-rinh-tô 7:22, Giăng 8:33, Lu-ca 4:19, kẻ tôi mọi được tự do là những ai? Tôi mọi cho Đấng Christ có nghĩa là gì?
 9. Bạn có đang là tôi mọi của Đấng Christ không? Và bạn có trung thành với Đấng đã gọi bạn ra khỏi nô lệ của thế gian không?

 

Post CommentLeave a reply