Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 31.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 31.01.2021

By K' Abel in PHỤ NỮ on 26 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 31.01.2021

1. Đề tài: THẨM QUYỀN CHÚA BAN.

2. Kinh Thánh: Lu-ca 8:22-25.

3. Câu gốc: Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối tăm, và sự sáng ở với Ngài” (Đa-ni-ên 2:21).

4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.

  1. Thể loại: Truyền giảng.

     * CHỈ DẪN: Truyền giảng.

  1. Vì buổi truyền giảng dành cho người chưa biết Chúa, nên chúng ta phải soạn chương trình như thế nào để thân hữu có thể tham gia mọi tiết mục. Vì thế bạn phải:
  2. Để các tiết mục thường lệ của sự thờ phượng qua tuần kế tiếp như: Câu gốc, bài hát khẩu hiệu, hạt giống tốt (trả câu gốc cũ, học câu gốc mới), đố Kinh Thánh, dâng hiến, cầu nguyện chung…
  3. Chương trình phải giản dị, ngắn (tối đa là 75 phút), dễ hiểu và linh động bằng cách thay đổi thể loại trình bày sứ điệp: Chia sẻ, thuyết trình, giải đáp thắc mắc, thảo luận, kịch, xem phim Tin Lành, ca nhạc thánh, sinh hoạt…
  4. Ban hướng dẫn chịu trách nhiệm buổi truyền giảng để huy động mọi ban viên tham gia: Cầu nguyện, mời thân hữu, tiếp tân…
  5. Nên có giờ trà đàm: Ăn bánh, uống nước, thảo luận, làm chứng để tạo tình thân và kêu gọi tin Chúa.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Lịch sử Anh Quốc ký thuật lại câu chuyện của vua Canute nước Anh vào thế kỷ 11 đã có một hành động khác thường.

Một ngày kia vua triệu tập tất cả quần thần tại một bờ biển. Đôi mắt vua hướng nhìn biển cả đang dậy sóng, với những lượn sóng nhấp nhô, kéo nhau vào bờ, nhà vua dõng dạc ra lệnh rằng: “Biển cả! Ta truyền lệnh cho mi phải yên ngay, lặng ngay!” Dầu lệnh truyền của nhà vua thật mạnh mẽ, thật nghiêm trọng nhưng không có một tác động nào đối với biển, sóng biển tiếp tục đập vào bờ, rồi phủ lên cả y phục của nhà vua khiến vua bị ướt sủng toàn thân. Các quần thần dầu không dám cười ra mặt vì sợ phạm tội khi quân, nhưng bên trong họ đã không ngăn được sự miệt khinh. Họ cho rằng nhà vua chắc đã điên rồi. Không để cho quần thần chờ đợi lâu, nhà vua quay lại nhìn họ, nghiêm giọng nói: “Các khanh thân ái của trẫm! Mỗi khi các khanh ra mắt trẫm tại sân chầu, bề ngoài các khanh tỏ ra khúm núm, tôn trọng trẫm nhưng bên trong lại khinh thường. Thậm chí có người tâng bốc trẫm, cho rằng trẫm là một người có cả uy quyền trên thiên nhiên, nhưng trong lòng họ lại nghĩ khác. Chính vì vậy mà qua hành động của trẫm hôm nay đã chứng minh cho các khanh biết rằng trẫm không có quyền lực trên thiên nhiên! Chỉ có Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa, mới có cả thẩm quyền. Một khi Ngài ra lệnh, biển cả, muôn loài, vạn vật đều răm rắp vâng theo”. Qua hành động của vua Canute nước Anh cho ta thấy rằng loài người chúng ta yếu đuối, vô quyền. Chỉ có Đấng Tạo Hóa Toàn Năng mới có thẩm quyền trên mọi sự. Nhà tiên tri Đa-ni-ên đã dâng lên Thượng Đế cả lòng kính phục và tôn vinh rằng: “Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối tăm, và sự sáng ở với Ngài” (Đa-ni-ên 2:20-21).

Chỉ có Thượng Đế là Đấng Toàn Năng có thẩm quyền trên thiên nhiên, trên loài người. Kinh Thánh chép: “Chúa ra lệnh! Biển Đỏ liền khai lối để dân sự Ngài đi ngang qua như đi trên khô” (Thi Thiên 106:9).

Hơn hai ngàn năm trước Chúa Cứu Thế Giê-xu là Ngôi Hai Thượng Đế cũng đã chứng tỏ rằng Ngài có quyền trên thiên nhiên. Ngài ra lệnh cho biển động phải yên lặng. Thánh sử ký thuật lại rằng: “Một hôm, Chúa Giê-xu và các môn đệ xuống thuyền; Ngài bảo họ chèo qua bên kia bờ biển. Khi thuyền đang chạy, Chúa ngủ thiếp. Thình lình một trận cuồng phong ập xuống; các môn đệ Chúa bị ngập nước và lâm nguy. Họ lại gần đánh thức Ngài dậy hớt hãi thưa: “Thầy ơi, Thầy! Chúng ta chết mất!” Chúa thức dậy, quở sóng gió, sóng gió liền ngừng và biển lặng ngay” (Lu-ca 8:22-25).

Qua sự kiện nầy chúng ta thấy rõ là Chúa Giê-xu có hai bản tính: Bản tính người, vì Chúa là con người nên cũng mỏi mệt sau cả ngày dài đi đây đi đó giảng giải Nước Trời. Khi lên thuyền, Ngài mệt lã, nằm ngủ thiếp. Bản tính thứ nhì là bản tính Trời, vì là Thượng Đế, Chúa Giê-xu đã khiến bão biển phải vâng theo lệnh Ngài.

Qua bản tánh người, Chúa Giê-xu cảm thông nỗi lao khổ nhọc nhằn của con người. Ngài đã chết thế cho con người. Nếu Chúa Giê-xu chỉ là Thượng Đế, Ngài sẽ không bao giờ chết! Ngược lại nếu Chúa Giê-xu chỉ là con người thì Ngài sẽ không cứu được ai. Nhưng vì là Trời, sự hy sinh của Chúa mới có thể cứu cả nhân loại ra khỏi mọi thảm họa, án phạt của tội lỗi và sự khổ hình đời đời trong hỏa ngục.

Là Thượng Đế, Chúa Giê-xu chẳng những có quyền trên biển cả, Ngài cũng có quyền trên bệnh tật. Thánh sử ký thuật lại rằng: “Trên con đường Chúa Giê-xu trở về thành Ca-bê-na um, một đầy tớ thân tín của viên đại đội trưởng La-mã đau nặng gần chết. Nghe đồn về Chúa Giê-xu, ông nhờ các trưởng lão Do-thái mời Ngài chữa bệnh cho đầy tớ mình. Họ đến gặp Chúa, khẩn khoản nài xin: “Ông ấy xứng đáng được Thầy giúp đỡ, vì ông thương dân tộc chúng ta, lo xây cất hội trường cho chúng ta.” Chúa Giê-xu liền đi với họ. Khi Chúa gần đến nhà, viên đại đội trưởng nhờ mấy người bạn ra đón, thưa với Ngài rằng: “Thưa Chúa! Không dám làm phiền Ngài quá như vậy vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. Tôi cũng không xứng đáng đi đón Chúa. Chỉ xin Chúa đứng đó truyền lệnh, đầy tớ tôi sẽ được lành. Tôi biết rõ, vì tôi thuộc quyền các cấp chỉ huy, và dưới quyền tôi cũng có nhiều binh sĩ. Tôi bảo tên này ‘đi’, nó đi, bảo tên kia ‘đến’, nó đến. Tôi sai đầy tớ tôi ‘làm việc này’, nó liền vâng lời. Vậy Chúa chỉ cần ra lệnh, đầy tớ tôi sẽ được lành.” Nghe vậy, Chúa Giê-xu đã khen tặng viên đại đội trưởng nầy. Ngài quay lại nói với đám đông đang theo Ngài rằng: “Ta nói cho các ngươi hay: Ngay cả trong dân Do Thái, Ta cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế”. Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người đầy tớ đã khỏi hẳn”.

 Ngay lúc này đây, quý vị có những bệnh tật nào? Hay một nan đề nào chăng? Hãy đến cầu xin Chúa, xin Chúa chỉ phán một lời, bệnh của quý vị sẽ được lành. Nan đề quý vị sẽ được giải quyết. Chúa Giê-xu hứa rằng: “Nếu các con tiếp tục ở trong Ta và lời Ta ở trong các con thì các con xin gì được nấy” (Giăng 15:7).

Câu chuyện một đồng hương tại Nga thuật lại rằng anh xuất thân từ gia đình nghèo ở miền Bắc Việt Nam. Lớn lên anh bước vào ngành kỹ thuật cơ khí, sang Nga để làm việc trong một cơ xưởng, nhưng điều không hay xảy đến cho anh là bệnh tật luôn hành hạ tinh thần và thể xác anh dù anh chạy chữa rất nhiều nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Anh bị đuổi việc nên đành phải quay sang nghề buôn bán, nhưng rồi cũng thất bại. Anh định kết liễu mạng sống để chạy trốn cuộc đời, vì lúc rời Việt Nam anh còn mắc nợ 10 ngàn Mỹ kim. Giữa cảnh tuyệt vọng đó, anh được những người bạn trong chung cư đến viếng thăm và giới thiệu cho anh về Chúa Giê-xu. Đấng có quyền trên bệnh tật, Đấng giải cứu con người ra khỏi tội. Thoạt đầu anh không tin nên đặt điều kiện với Chúa rằng: Nếu Ngài chữa bệnh cho con, giúp con trả hết số nợ thì con suốt đời sẽ theo Chúa. Từ đó, những người bạn ngày ngày đến thăm, cắt nghĩa cho anh biết thêm về Chân Lý của Chúa Giê-xu và cầu nguyện cho anh. Bệnh anh sau đó được lành, anh đi làm trở lại, sau ba năm anh đã trả hết số nợ. Anh nói rằng thật hạnh phước thay khi có Chúa Giê-xu là Thượng Đế bên cạnh mình, giữ gìn mình và ban phước cho mình.

Thưa quý vị, chẳng những Chúa Giê-xu có quyền trên thiên nhiên, trên bệnh tật, Ngài cũng có quyền thay đổi đời sống những ai đến với Ngài. Từ những người sống vô mục đích, những người nghiện ngập, chán đời, Chúa thay đổi thành những người sống có hướng đi, sống vui, sống một đời sống thật ý nghĩa, sống có ích lợi cho chính mình và những người chung quanh.

Vì Ngài là Thượng Đế nên Chúa Giê-xu có quyền trên thiên nhiên, trên bệnh tật, trên mọi nan đề của loài người chúng ta. Rất mong quý vị và các bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu để được Ngài ban cho quyền trở nên con cái Thượng Đế. Xin quý vị hãy dâng Thượng Đế những lời cầu nguyện chân thành như sau: “Kính Lạy Thượng Đế Toàn Năng, cảm tạ ơn Ngài, vì yêu thương con, Ngài đã ban cho con Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống đời chẳng những để chết thế tội cho con mà còn ban cho con đặc ân là được gọi Ngài là Cha. Con xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi của con, tiếp nhận con vào gia đình của Ngài, ban cho con tấm lòng kính yêu Ngài, và trọn đời con luôn thờ phượng và hầu việc Ngài. Con cầu xin Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Chúa Giê-xu Christ. A-men”.

                                                                                                              Mục sư Ngô Minh Quang

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

Cách nấu nước lèo trong

Đun nước thật sôi mới bỏ xương, thịt vào. Sau đó cho thêm một củ hành tây nướng hoặc một củ cải trắng cắt khúc. Vớt bọt thường. Nếu lỡ nước bị đục, hãy cho vào một lòng trắng trứng. Sau đó đun sôi lại, vớt bỏ trứng đi, nước lèo sẽ trong lại ngay.

Post CommentLeave a reply