Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 07.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 07.02.2021

By K' Abel in THANH NIÊN on 1 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 07.02.2021.
1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ MỘT ĐẶC ÂN.
2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:1-10; Lu-ca 1:38,46-55; 1 Cô-rinh-tô 15:9-10.
3. Câu gốc: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).
4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 1-4.
5. Thể loại: Trò chơi lớn.
* CHỈ DẪN: Trò chơi lớn.
Chủ đề: KHÁM PHÁ ĐẶC ÂN DÀNH CHO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA.
Địa điểm: Khuôn viên nhà thờ.
Thời gian: 1h.30’.
I. CHUẨN BỊ.
– Ban hướng dẫn thảo luận và trả lời đầy đủ các câu hỏi của bài học tại các trạm, dựa theo phần Kinh Thánh làm nền và tài liệu tham khảo.
– Vật dụng: Kinh Thánh, Thánh ca, giấy, viết.
– Mỗi nhóm phải tổ chức học bản chữ điện tín.
– Xem trước các phân đoạn Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:4; Giăng 15:14-17; 1 Phi-e-rơ 2:9-10; 4:12-14; Khải-huyền 19:16.
– Trưởng nhóm điều khiển ban viên giải mật thư và hướng dẫn giải đáp các câu hỏi, thư ký nhóm ghi chép những câu trả lời và lời giải nội dung mật thư.
II. THỰC HIỆN.
1. Thông báo cuộc thi và cách chấm điểm.
a. Cuộc thi.
– Hàng ngũ trật tự và báo cáo số nhóm viên khi đến mỗi trạm.
– Chấp hành đúng theo yêu cầu tại mỗi trạm.
– Tất cả ban viên tham gia hết mình.
– Thời gian để thảo luận câu hỏi 5 phút.
b. Chấm điểm tại mỗi trạm.
– Hàng ngũ trật tự, báo cáo nghiêm chỉnh 10 điểm.
– Giải mật thư chính xác 10 điểm.
– Kiểm tra bài hát 10 điểm.
– Tinh thần tham gia (đầy đủ các nhóm viên) 10 điểm.
– Đến trạm sớm nhất 10 điểm.
(thiếu 1 nhóm viên trừ nửa điểm)
Đội nào nhiều điểm sẽ thắng.
2. Giới thiệu.
Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta bằng cách ban Con Một của Ngài đến trần gian để chết đền tội thay cho chúng ta. Ngài đã cứu chuộc và ban cho chúng ta địa vị làm con cái của Ngài, được hầu việc Ngài với tấm lòng biết ơn Chúa, thực sự yêu Ngài, cho nên sự hầu việc Chúa là một đặc ân Chúa dành cho chúng ta chớ không phải là một gánh nặng. Những đặc ân nào chúng ta nhận được khi hầu việc Ngài? Bây giờ, chúng ta cùng KHÁM PHÁ ĐẶC ÂN DÀNH CHO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA.
3. Diễn tiến trò chơi.
* Người hướng dẫn:
– Người hướng dẫn cho các nhóm tập trung theo một hàng thẳng, mỗi nhóm có số người bằng nhau.
– Thông báo thể lệ cuộc thi và giới thiệu trò chơi.
– Sau đó ra lệnh cho các nhóm trưởng bước lên và truyền lệnh bằng cách đưa mảnh giấy đã ghi sẵn hàng chữ “Hãy đến công trường thuộc linh, Pha-lô đang chờ các bạn!” cho các nhóm trưởng nhìn trong thời gian 1 phút.
– Các nhóm trưởng sẽ trở về truyền tin bằng cách nói thầm vào tai của người đầu tiên, và người đó tiếp tục truyền bản tin cho đến người cuối cùng.
– Nhóm nào xong, người cuối cùng của nhóm lên đọc lại bản tin cho người hướng dẫn kiểm tra. Nếu đúng thì được lệnh Xuất Ai-cập Ký phát. Nếu không đúng thì nhóm trưởng phải truyền tin lại.
 Trạm 1: Pha-lô (hóa trang và ở đứng một nơi khó tìm).
– Tập trung nhóm thành một hàng dọc trước Pha-lô và báo cáo số nhóm viên. Trình bản tin.
– Pha-lô phát câu hỏi để thảo luận (5 phút) và nhận câu trả lời (viết ra giấy):
(1) Anh em là ai? (1 Cô-rinh-tô 3:9).
(2) Ai chọn anh em làm việc cho Ngài? (Giăng 15:14-17).
(3) Anh em được chọn sẵn để làm việc cho Ngài từ khi nào? (Ê-phê-sô 1:4).
– Pha-lô kiểm tra bài hát: (Hát một bài hát nói về Chúa Giê-xu là bạn của con người).
– Pha-lô phát mật thư 1.
 Mật thư 1: “Gặp Phi-lát để dự phần trong sự thương khó của Ngài”.
– Cách làm: Chuyển thành chữ điện tín. Dựa theo bản mã số để viết mật thư. Bên dưới viết chìa khóa: A=1.
Ví dụ: ĐỨC TIN  DDWCS TIN  4 4 22 3 18 19 8 13

 Trạm 2: Phi-lát (Phi-lát đứng một nơi khó tìm).
– Tập trung nhóm thành một hàng dọc trước Phi-lát và báo cáo số nhóm viên. Trình bản giải mật thư.
– Phi-lát phát câu hỏi để thảo luận và nhận câu trả lời (viết ra giấy) sau 5 phút:
(1) Khi hầu việc Chúa mà chịu khổ vì Danh của Ngài, anh em được dự phần với Chúa Giê-xu trong việc gì? (1 Phi-e-rơ 4:12-14).
(2) Khi được dự phần trong sự thương khó của Chúa, chịu khổ vì danh của Chúa, anh em có thái độ nào? (1 Phi-e-rơ 4:14).
(3) Các sứ đồ đã vui mừng hớn hở về điều gì họ đã làm? (Công-vụ 5:41).
– Phi-lát, Pha-lô kiểm tra bài hát: (Hát một bài Thánh ca nói về sự thương khó của Chúa Giê-xu).
– Phi-lát Pha-lôphát mật thư 2.
 Mật thư 2: “Hãy gặp thầy tế lễ Mên-chi-xê-đéc để nhận việc”.
– Cách làm: Chuyển thành chữ điện tín. Lấy một quả chanh vắt lấy nước hoăc nước giấm. Dùng một cây que quấn bông gòn để thấm nước chanh và viết lên một tờ giấy trắng. Sau đó đem phơi khô. (Các chữ viết sẽ hiện ra khi tờ giấy hơ qua lửa, đừng để tờ giấy sát ngọn lửa, nó sẽ cháy đấy!)
Bên dưới viết câu chìa khóa: “Hãy cho tôi sưởi ấm”.
 Trạm 3: Thầy tế lễ Mên-chi-xê-đéc (mang bảng tên trước ngực và đứng một nơi khó tìm).
– Tập trung nhóm thành một hàng dọc trước thầy tế lễ Pha-lôvà báo cáo số nhóm viên. Trình bản giải mật thư.
– Thầy tế lễ phát câu hỏi để thảo luận và nhận câu trả lời (viết ra giấy) sau 5 phút:
(1) Anh em thuộc dòng giống nào? Giữ chức vụ gì? (1 Phi-e-rơ 2:9).
(2) Vị vua anh em đang hầu việc là ai? (Giăng 18:36-37).
(3) Nước của Ngài ở đâu?
– Thầy tế lễ kiểm tra bài hát: (Hát một bài Thánh ca nói về Vua Giê-xu).
– Thầy tế lễ phát mật thư 3.
 Mật thư 3: “Gặp Ma-thi-ơ để biết giá trị của công việc mình làm”.
– Cách làm: Chuyển thành chữ điện tín. Viết vào bản chữ như sau:

M
A T H I O W D D
J I J C O O N G E
P R J H F L A V E
W T C N F F M I R
A S E I M J C E B
G A I G S T E E I
 Trạm 4: Ma-thi-ơ (đứng một nơi khó tìm).
– Tập trung nhóm thành một hàng dọc trước Ma-thi-ơ Phao-lô và báo cáo số nhóm viên. Trình bản giải mật thư.
– Ma-thi-ơ phát câu hỏi để thảo luận và nhận câu trả lời (viết ra giấy) sau 5 phút:
(1) Công việc của làm của anh em trước mặt Chúa được đánh giá như thế nào? (1 Cô-rinh-tô 15:58).
(2) Khi chịu khổ vì danh của Chúa, anh em nhận được điều gì nơi Chúa Giê-xu trong nước của Ngài? (Ma-thi-ơ 5:12).
(3) Anh em biết phần thưởng mà Chúa dành cho rất là lớn, thì anh em làm việc với tinh thần như thế nào? (Cô-lô-se 3:23-24).
– Ma-thi-ơ kiểm tra bài hát: (Hát một bài Thánh ca nói về tinh thần hầu việc Chúa).
– Ma-thi-ơ truyền mệnh lệnh (nói nhỏ vào tai) cho nhóm trưởng: “Hãy trở về dưới mái nhà Chúa để nghỉ ngơi”. Nhóm trưởng không được nói lại, chỉ làm điệu bộ để diễn tả nội dung của bản tin. Nhóm viên nào hiểu được thì lên báo cho Ma-thi-ơ (nói nhỏ vào tai của Ma-thi-ơ, không cho các nhóm khác nghe). Nếu đúng thì được đi tiếp tục.
4. Kết thúc.
– Tóm lược những đặc ân mà các nhóm đã khám phá sau chuyến đi.
– Kêu gọi các ban viên bước vào sự hầu việc Chúa.
– Công bố kết quả và phát thưởng.
@ Tham khảo chữ điện tín.
* CHỮ ĐIỆN TÍN.
 = AA Dấu sắc (/ ) = S; Dấu huyền (\) = F Ă = AW Dấu ngã (~) = X; Dấu hỏi (?) = R
Ô = OO Dấu nặng (.) = J
Ơ = OW
Ê = EE
Ư = UW = W
Đ = DD
ƯƠ = UOW

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.
I. DẪN GIẢI.
Trước khi làm sứ đồ của Chúa Giê-xu, Pha-lô vốn là người có địa vị cao trọng trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, là người thuộc gia đình danh giá, có học thức, có uy thế trong giáo quyền Giu-đa và bắt bớ Hội Thánh Đấng Christ. Nhưng khi được Chúa biến cải, Pha-lô đã trở thành người hầu việc cách khiêm nhường, xưng mình là đầy tớ của Chúa, chịu đánh đập, sỉ nhục vì cớ danh Ngài. Dầu vậy, đối với Pha-lô đây là điều vinh hạnh vô cùng.
Tại sao sự hầu việc Chúa là một đặc ân đối với Cơ Đốc nhân?
A. PHƯỚC HẠNH TRONG SỰ HẦU VIỆC CHÚA.
Với Cơ Đốc nhân, người thực tâm yêu Chúa, thì hầu việc Ngài là một đặc ân chớ không phải là một gánh nặng vì những lý do sau đây:
1. Đấng chúng ta hầu việc là Đức Chúa Trời.
Ngài được xưng trong những danh hiệu khác nhau như: Đấng Tự Hữu và Hằng hữu, Đấng trước hết và sau cùng, Đấng trung tín và chân thật, Đấng sống, Đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, Đấng chủ tể vũ trụ, là Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa, Đấng cầm quyền cao cả khiến mọi đầu gối trên trời dưới đất đều phải quì xuống (Xuất Ai-cập Ký 3:14; Đa-ni-ên 2:47; Phi-líp 2:10-11; Khải-huyền 1:17; 19:16). Qua các danh xưng nầy, chúng ta nhận biết Đấng mình đang hầu việc vĩ đại biết bao. Cho nên, được làm con Vua của vũ trụ và hầu việc Ngài là một vinh dự cho chúng ta, vốn là tội nhân đáng chết mất trong hỏa ngục đời đời.
2. Giá trị của công việc.
Có nhiều công việc, nhưng đại khái có thể kể đến hai thứ công việc có giá trị khác nhau. Đó là việc đời, tức là việc làm theo bởi sự mê tham của mắt và lòng kiêu ngạo. Những công việc nầy rồi sẽ qua đi như luồng gió và hư không trước mặt Đức Chúa Trời. Thứ hai là việc của Chúa, tức là những việc chúng ta làm theo ý muốn Chúa và cho danh Ngài thì sẽ còn giá trị mãi mãi trong cõi đời đời. Như thế, được làm công việc Chúa là điều quí báu và phước hạnh cho chúng ta biết bao (Truyền-đạo 1:2-3).
3. Được lựa chọn để làm công việc Chúa sắm sẵn.
:Thật là phước hạnh biết bao khi nghĩ đến chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta, vốn là kẻ không đáng chi. Chúa đoái thương cứu chuộc chúng ta bởi huyết Ngài, làm cho nên thánh để làm việc lành mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta từ trước buổi sáng thế (Giăng 15:14-17; Ê-phê-sô 1:4; 2:1-10).
4. Được đồng công với Chúa.
Người hầu việc Chúa có mối thông công mật thiết với Ngài, không như người đầy tớ không biết việc của chủ, nhưng được trở thành người bạn đồng công với Chúa trong công việc Ngài (Giăng 15:13-14; 1 Cô-rinh-tô 3:9).
5. Được dự phần trong sự thương khó với Chúa.
Khi chúng ta chịu khổ vì danh Chúa, chúng ta được vinh hạnh dự phần trong sự thương khó của Ngài. Trong mối thông công sâu nhiệm nầy, chúng ta có được niềm vui thỏa trong sự phục vụ Chúa và tha nhân (Công-vụ 5:41; 2 Cô-rinh-tô 4:10-12,15; Phi-líp 3:7-11).
6. Được gọi vào chức tế lễ nhà Vua.
Để hầu việc Đấng đã cứu chuộc chúng ta khỏi nơi tối tăm bởi ơn thương xót của Ngài (1 Phi-e-rơ 2:9-10).
7. Được phần thưởng.
Hầu việc Chúa là sự đáp ứng của người được cứu chuộc. Tuy nhiên, người làm công việc Chúa và chịu khổ vì danh Ngài sẽ được phần thưởng trong nước Chúa, theo như lời hứa của Ngài (Ma-thi-ơ 5:11,12; 19:27-29). Được phục vụ Đấng chúng ta yêu, được niềm vui trong sự dâng hiến, được sống vì Chúa và người khác chính là phần thưởng quí báu cho chúng ta. Như điều Michaels nói: “Trong khi yêu chớ không phải là được yêu, trái tim tìm được đáp lời. Trong khi cho chớ không phải là được cho, đời ta trở nên tuyệt diệu”. Nhìn thấy phước hạnh trong sự hầu việc Chúa, Đa-vít ước ao: “Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ dữ” (Thi-thiên 84:10).
B. LỜI KÊU GỌI HẦU VIỆC.
Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời từng gọi Áp-ra-ham, Gióp, Môi-se, Sa-mu-ên, Đa-ni-ên là tôi tớ Ngài (Xuất Ai-cập Ký 32:13; Ô-sê 1:2; 1 Sa-mu-ên 3:9-10; Gióp 42:7-8; Thi-thiên 78:70; Đa-ni-ên 9:17). Chữ “tôi tớ” trong thời Cựu ước chỉ về người được mua để giúp việc nhà. Theo luật Môi-se, chủ phải phóng thích đầy tớ trong năm Sa-bát. Tuy nhiên có những đầy tớ vì yêu chủ, tình nguyện ở lại suốt đời hầu việc chủ. Hạng tôi tớ nầy được kể là người tôi trung tín, thân cận với chủ, được chủ lập làm quản gia, và cũng có thể kế nghiệp chủ (Sáng-thế Ký 15:2-3).
Theo ý nghĩa nầy, người làm tôi tớ Chúa là một đặc ân lớn. Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời lập giao ước ban cho đất đai và dòng dõi; Môi-se được đối mặt cùng Đức Chúa Trời; Đa-vít được lời hứa về Đấng Mê-si ra đời từ dòng dõi vua (Sáng-thế Ký 12:1-3; Phục-truyền 34:10-12; I1 Sa-mu-ên 7:12-21; Thi-thiên 25:14). Thật vậy, hầu việc Chúa là điều phước hạnh vô cùng, như trong thơ của Joseph Addison mô tả:
“Lạy Chúa, người làm tôi Chúa phước thay:
Nơi trú thân họ chẳng lay;
Chúa đem linh tài, linh trí đỡ nâng,
Dắt dìu tôi tớ vững chân”.
Chúa gọi chúng ta là tôi tớ và Ngài cũng muốn chúng ta xưng mình là tôi tớ Ngài, như trong lời xưng nhận của bà Mari và sứ đồ Pha-lô. Sự xưng nhận như thế tỏ rằng chúng ta chẳng xứng đáng được Chúa dùng, và công việc Chúa gọi làm cao trọng vô cùng. Nếu chúng ta ý thức được hai điều nầy, thì hầu việc Chúa là một đặc ân cho chính mình vậy. Và chúng ta có thể sẵn sàng đặt mình trong bàn tay của Chúa, cho công việc Ngài, nói như bà Mari: “Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền” (Lu-ca 1:38).
Tóm lại, chúng ta ghi nhận điểm nầy: Khi người nhìn biết sự hầu việc Chúa là đặc ân, chắc cũng sẵn sàng làm tôi tớ trung thành của Chúa.
II. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
1. Đấng chúng ta hầu việc là ai? (Xuất Ai-cập Ký 3:14; Ê-sai 48:12-13; Đa-ni-ên 2:47; 6:26-27; Phi-líp 2:10-11; Khải-huyền 1:17; 19:16).
2. Hãy so sánh công việc Chúa với công việc của đời (Truyền-đạo 1:2-3; Ê-phê-sô 2:10; 1 Giăng 2:17).
3. Tại sao hầu việc Chúa là một vinh hạnh? (Giăng 15:14-17; Ê-phê-sô 1:4; 2:1-10; 1 Cô-rinh-tô 3:9; Công-vụ 5:41; 2 Cô-rinh-tô 4:10-12,15; Phi-líp 3:7-11; 1 Phi-e-rơ 2:9-10; Ma-thi-ơ 5:11-12; 19:27-29).
4. Trong thời Cựu ước, Đức Chúa Trời từng gọi ai là tôi tớ Ngài? Chữ “tôi tớ” có nghĩa gì? Tại sao làm tôi tớ Chúa là một đặc ân?
5. Trước công việc Chúa gọi, bà Mari và sứ đồ Pha-lô xưng mình là ai? Tại sao? (Lu-ca 1:38,46-55; Rô-ma 1:1; 1 Cô-rinh-tô 15:9-10).
6. Hãy nêu ra những lý do bày tỏ hầu việc Chúa là một đặc ân.
7. Sự hầu việc Chúa đối với bạn là một niềm vui, một vinh hạnh hay là một gánh nặng?

Post CommentLeave a reply