Ngày: Tháng Hai 20, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.02.2021

in NAM GIỚI on 20 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 21.02.2021

  1. Đề tài: CANH GIỮ LÒNG MÌNH.
  2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:12-14; 6:9-12.
  3. Câu gốc: Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời” (Giu-đe câu 21).
  4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 18-21.
  5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.02.2021

in THANH NIÊN on 20 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 21.02.2021.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ LẼ SỐNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.
  2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:24; Rô-ma 6:12-23; 1 Cô-rinh-tô 6:19-20.
  3. Câu gốc:Vì chưng anh em được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 6:20).
  4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 5-9.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.