Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 05.12.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 05.12.2021

By K' Abel in THANH NIÊN on 30 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 05.12.2021.

 1. Đề tài: PHƯỚC HẠNH TRONG MỐI THÔNG CÔNG.
 2. Kinh Thánh: Thi-thiên 29:1-2; 71:8; Ê-phê-sô 5:19.
 3. Câu gốc: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.

* CHỈ DẪN: Họp bạn.

 1. Tham dự: Mời một hay nhiều Ban Thanh Niên của các Hội Thánh tham dự họp bạn.
 2. Chương trình: Nếu có thể, nhiều tuần lễ trước ngày họp bạn, tổ chức họp các trưởng ban để cùng hoạch định chương trình và phân công tác.
 3. Thời gian, địa điểm, chủ đề, câu gốc ngày họp bạn và thể loại thực hiện.
 4. Góp phần của các ban vào ngày họp bạn: Chia sẻ, bài hát, làm chứng, đố Kinh Thánh, hướng dẫn chương trình… Mỗi ban nên chịu trách nhiệm một tiết mục, nhưng nên mời một người soạn và đố Kinh Thánh.
 5. Tiết mục: Các tiết mục nên có trong ngày họp bạn là: Ca ngợi và cảm tạ (mỗi ban hát một Thánh ca và làm chứng về ơn phước của Chúa ban cho ban của mình), bài ca mới, đố vui (viết nhiều câu hỏi và để vào trong hộp. Đại diện của mỗi ban sẽ lên bốc một câu hỏi. Cả ban sẽ thảo luận để trả lời).
 6. Bảng tên: Nên có bảng tên và gắn trên ngực của những người dự họp bạn để mọi người có dịp làm quen với nhau.
 7. Phát số: Khi các ban đến họp bạn, họ thường đi chung và ngồi chung với nhau. Để tạo sự thông công giữa các chị em, bạn nên phát cho mỗi người một phiếu nhỏ có ghi số và họ phải ngồi theo số đó (đã viết sẵn số thứ tự ở lưng ghế).
 8. Trà đàm: Sau giờ thờ phượng nên có giờ trà đàm. Ngồi bên nhau để ăn một vài chiếc bánh, uống nước, chuyện trò, chơi trò chơi…

MỘT SỐ TRÒ CHƠI SINH HOẠT

 1. Đi Theo Tiếng Gọi.

Chơi theo đội, mỗi người một khăn bịt mắt. Các đội đứng thành hàng dọc trước vạch khởi hành. Họ sẽ đi qua một quãng đường dài có nhiều chướng ngại vật. Mỗi người trong đội đều bịt mắt, tay đặt lên vai người đứng trước. Đội trưởng không bịt mắt, tay cầm còi để điều khiển đội mình. Đội trưởng đi cách xa đội mình 5 bước. Mỗi lần đụng phải chướng ngại vật trên đường bị trừ điểm. Đội nào còn nhiều điểm thắng cuộc. Có thể thi qua từng đội một. Các đội khác đứng coi hoặc làm chướng ngại vật cản đường.

 1. Anh Em Một Nhà.

Trò chơi chung mọi người. Người chơi đứng thành vòng tròn. Mỗi người cố gắng học và nhớ tên của hai người bên cạnh mình. Đội trưởng chỉ vào bất cứ người nào đồng thời nói PHẢI hoặc TRÁI thì người đó phải đáp lại bằng cách nói tên của người bên cạnh.

Thí dụ: Đội trưởng chỉ và nói Trái, người đó phải đáp lại tên của người đứng bên trái mình. Nếu nói sai người ấy phải lên thay cho đội trưởng. Trò chơi cứ thế tiếp tục để mọi người học tên nhau. Có thể thay đổi bằng cách: Nếu nói sai tên người bên cạnh mình thì phải chạy đổi chỗ cho người khác để học tên mới.

 1. Hãy Theo Ngài.

Dân chúng thích ai thì tìm đến vị đó để nghe giảng và làm môn đệ. Trò chơi diễn tiến như sau: Tất cả chơi theo đơn vị đội. Mỗi đội sẽ nhận một mật lệnh riêng do Đội trưởng chỉ định. Có thể dùng tiếng kêu của Ma-thi-ơ (Bò rừng), Mác (Sư tử), Giăng (Phượng hoàng)…. để thu đội mình lại. Sau khi nhận tiếng kêu rồi, mỗi người sẽ đi tản rộng ra khắp sân chơi và bịt mắt lại. Chúa phán: HÃY THEO NGÀI! Thì mọi người kêu tiếng kêu của đội để tìm nhau. Đội nào tìm nhau đủ và xong trước thắng cuộc.

 1. Làm Nổi Danh Chúa.

Để tôn vinh Chúa Giê-xu ta chơi trò chơi này:

Tất cả đứng thành vòng tròn. Một người được chỉ định vào giữa làm ông Giăng. Người này loan cho mọi người biết Chúa Giê-xu bằng cách chỉ vào ai thì người đó đứng yên, còn hai người đứng bên phải ngồi xuống.

Người nào làm sai phải lui ra khỏi vòng một bước và ngồi xuống. Ai còn lại cuối cùng là Chúa Giê-xu vinh thắng.

 

 

 

 

Post CommentLeave a reply