Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 23.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 23.01.2022

By K' Abel in NAM GIỚI on 18 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 23.01.2022

 1. Đề tài: CHÍNH NGÀI.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 2:1-5.
 3. Câu gốc: “Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:7).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

* CHỈ DẪN: Truyền giảng.

 1. Vì buổi truyền giảng dành cho người chưa biết Chúa, nên chúng ta phải soạn chương trình như thế nào để thân hữu có thể tham gia mọi tiết mục. Vì thế bạn phải:
 2. Để các tiết mục thường lệ của sự thờ phượng qua tuần kế tiếp như: Câu gốc, bài hát khẩu hiệu, hạt giống tốt (trả câu gốc cũ, học câu gốc mới), đố Kinh Thánh, dâng tiền, bài cầu nguyện chung…
 3. Chương trình phải giản dị, ngắn (tối đa là 75 phút), dễ hiểu và linh động bằng cách thay đổi thể loại trình bày sứ điệp: Chia sẻ, thuyết trình, giải đáp thắc mắc, thảo luận, kịch, xem phim Tin lành, ca nhạc thánh, sinh hoạt…
 4. Ban hướng dẫn chịu trách nhiệm buổi truyền giảng để huy động mọi ban viên tham gia: Cầu nguyện, mời thân hữu, tiếp tân…
 5. Có giờ trà đàm: Ăn bánh, uống nước, thảo luận, làm chứng để tạo tình thân và kêu gọi tin Chúa.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Tôi muốn nói với anh em về Chúa Giê-xu, và chỉ nói về Chúa Giê-xu mà thôi. Dẫu chúng ta cần nhiều ơn phước của Chúa, song chỉ một mình Ngài là quý báu hơn cả. Tất cả mọi ơn phước đều tập trung vào Ngài. Ngài là mọi sự trong mọi sự.

 1. NGÀI LÀ CỨU CHÚA CỦA CHÚNG TA (Mác 10:45).

Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Không có gì quý hơn mạng sống của một người, phương chi là mạng sống của Con Đức Chúa Trời. Song vì yêu chúng ta, Chúa đã phó mạng sống Ngài làm giá chuộc tội cho chúng ta. Ngài đem chính thân mình gánh vác tội lỗi chúng ta trên thập tự giá. Có sự yêu thương nào lớn hơn không? Nếu mạng sống của Ngài mà Ngài không tiếc với chúng ta thì Ngài còn tiếc gì nữa không? Thử xem trong thế gian nầy có ai yêu thương chúng ta bằng Chúa Giê-xu không?

Lắm người yêu người vì mình, yêu cách giả dối, yêu bằng lời nói mà không bằng việc làm. Chỉ có Chúa Giê-xu yêu bằng tình yêu không điều kiện và Ngài đã yêu ai thì cứ yêu cho đến cuối cùng (Ê-sai 45:10; 46:15).

 1. NGÀI LÀ ĐẤNG TRUNG BẢO (1Ti-mô-thê 2:5).

Giải nghĩa câu Kinh Thánh 1Ti-mô-thê 2:5. Tại sao chỉ một mình Ngài có quyền đó? Vì Ngài là Đấng từ Đức Chúa Trời đến và đã gánh vác tội lỗi của chúng ta mà chết trên thập tự giá. Ngài đứng trung gian mà hòa giải mọi sự và có quyền cầu thay cho chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta có quyền nhân danh Ngài mà cầu xin mọi sự mình muốn. Đức Chúa Trời sẽ nhân Đức Chúa Giê-xu mà ban cho chúng ta mọi điều chúng ta cầu xin (1Giăng 2:1-2; Rô-ma 8:33-34). Chúng ta không tìm đâu trong thế gian nầy có được một Đấng Trung bảo, Đấng cầu thay có quyền năng, yêu thương và có đủ tư cách như Chúa Giê-xu cả.

III. NGÀI LÀ ĐẤNG BAN CHO SỰ SỐNG (Giăng 10:10).

“Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh”. Nhánh nho là một phần của cây nho. Gốc nho và nhánh nho là một, cả hai cùng có một sự sống. Mủ nhựa ở trong gốc nho cũng ở trong nhánh. Gốc nho cùng nhánh nho cần mủ nhựa để sống và kết quả. Cũng vậy, nếu ai tin Chúa thì trở nên một thể cùng Ngài, hiệp một với Ngài, trở nên một phần của mạng sống Ngài. Chính Ngài sẽ ban cho người ấy sự sống để sống cuộc đời hạnh phước vui tươi và kết quả. Nhánh nho không thể sống và không thể kết quả nếu không cứ ở trong gốc. “Ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5 ; Rô 7:15; Phi-líp 4:13).

 1. NGÀI LÀ MỌI SỰ TRONG MỌI SỰ (Cô-lô-se 3:11).

Đức Chúa Trời đã khiến mọi sự hiệp lại trong Chúa Giê-xu. Ngài là nguồn ơn phước, sự sống, sức mạnh, Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Ai có Chúa Giê-xu thì có mọi sự, ai không có Chúa Giê-xu thì không có gì cả. Nếu chúng ta là dòng dõi của Ngài thì sẽ hưởng được gia tài của Ngài. Nếu không thuộc về Ngài, chúng ta không được gì cả. Trong Ngài có đủ mọi sự cần dùng cho anh em, anh em còn khao khát gì nữa, chỉ một mình Ngài làm cho anh em thỏa nguyện mãi mãi, sống bình an, qua đời vui vẻ, chẳng có gì đáng lo ngại cả. Ngài bảo đảm cho cả tương lai của anh em (Phi-líp 3:7-9).

* Kết luận: Anh em nghĩ sao? Còn chờ đợi gì nữa mà anh em chưa chịu tiếp nhận Ngài, chưa nhận Ngài làm Cứu Chúa mình?

Post CommentLeave a reply