Latest News From Our Blog

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp ẤU NHI (4-5 TUỔI) – QUÝ 1/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp ẤU NHI (4-5 TUỔI) – QUÝ 1/2024

By K' Abel in ẤU NHI on 27 Tháng Năm, 2024

BÀI 5. HAI CHỊ EM CẢM TẠ CHÚA

I. KINH THÁNH: Giăng 11:1-45.

II. CÂU GỐC: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện” (Thi thiên 136:1­).

III. BÀI HỌC.

            Chúa Jêsus yêu thương và khiến La-xa-rơ sống lại. Ma-ri, Ma-thê làm bữa tiệc cảm tạ Chúa Jêsus.

* Tô màu.

Post CommentLeave a reply