Latest News From Our Blog

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp ẤU NHI (4-5 TUỔI) – QUÝ 2/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp ẤU NHI (4-5 TUỔI) – QUÝ 2/2024

By K' Abel in ẤU NHI on 27 Tháng Năm, 2024

BÀI 5. NGƯỜI ĐÁNH CÁ VUI MỪNG

I. KINH THÁNH: Giăng 21:3-11.

II. CÂU GỐC: “Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ rửa tay trong sự vô tội, và đi vòng quanh bàn thờ của Ngài” (Thi thiên 21:6).

III. BÀI HỌC.

Phi-e-rơ và các bạn ông vui mừng vì Chúa Jêsus thật đã sống lại và hiện ra, giúp đỡ họ.

* Chúa Jêsus giúp đỡ ai? Việc gì? Em cho biết và tô màu hình vẽ.

* Em giúp bạn việc gì? Em tô màu lên vật dụng mà em giúp bạn nhé.

Post CommentLeave a reply