Latest News From Our Blog

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp ẤU NHI (4-5 TUỔI) – QUÝ 3/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp ẤU NHI (4-5 TUỔI) – QUÝ 3/2024

By K' Abel in ẤU NHI on 28 Tháng Năm, 2024

BÀI 5. ĐI ĐẾN NHÀ THỜ

I. KINH THÁNH: Lu-ca 2:21-40.

II. CÂU GỐC: “Chúng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.” (Thi thiên 122:1b).

Post CommentLeave a reply