Tác giả: K' Abel

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.09.2021

in NAM GIỚI on 20 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 26.09.2021

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ 3.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 92:12-14.
 3. Câu gốc:Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 10-12.
 5. Thể loại: Sinh nhật.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.09.2021

in NAM GIỚI on 13 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 19.09.2021 (CN Thiếu nhi Tin Lành)

 1. Đề tài: MỘT CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO KẾT QUẢ NHẤT THẾ GIỚI.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:3,14; 19:14, Châm 22:6.
 3. Câu gốc: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
  dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó”
  (Châm 22:6).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố Kinh Thánh theo chủ đề.
 5. Thể loại: Tâm tình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 19.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 19.09.2021

in THANH NIÊN on 13 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 19.09.2021.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THIẾU NHI TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Châm 22:6, Truyền đạo 12:1, Ma-thi-ơ 19-14.
 3. Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm ngôn 22:6).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.09.2021

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 12.09.2021.

 1. Đề tài: KHÍCH LỆ NHAU.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-5.
 3. Câu gốc: “Hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy; vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta” (1Tê-sa-lô-ni-ca 3:3).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 22-24.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 12.09.2021.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 12.09.2021.

in THANH NIÊN on 6 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 12.09.2021.

 1. Đề tài: LÀM LẠI LỜI HỨA NGUYỆN VỚI CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 9:30-35, Phục 27:15-26; 28:1-14.
 3. Câu gốc: “Ngươi phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải giữ, tức là luật lệ, mạng lệnh, và điều răn của Ngài” (Phục truyền 11:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 31-35.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.09.2021

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 05.09.2021.

 1. Đề tài: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĂN NĂN.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 15:7,10.
 3. Câu gốc: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2Phi-e-rơ 3:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.