Tác giả: K' Abel

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.08.2020

in PHỤ NỮ on 11 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 16.08.2020.

 1. Đề tài: MỘT SỰ CỨU CHUỘC VINH DIỆU.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:3-14.
 3. Câu gốc: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 1-3.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.08.2020

in THANH NIÊN on 11 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 16.08.2020.

 1. Đề tài: ÂN TỨ TRONG SỰ GÂY DỰNG.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:12-30.
 3. Câu gốc: “Anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân…” (1 Cô-rinh-tô 12:27).
 4. Đố Kinh Thánh: Ga-la-ti 1-3.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 09.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 09.08.2020

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 09.08.2020.

 1. Đề tài: LÀM GƯƠNG TỐT CHO NHAU.
 2. Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê 3.
 3. Câu gốc: “Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (2 Ti-mô-thê 3:14-15).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 34-36.
 5. Thể loại: Họp bạn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.08.2020

in NAM GIỚI on 5 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 09.08.2020.

1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ CHĂM SÓC GIA  ĐÌNH.

 1. Kinh Thánh: Phục truyền 6:5-9; Ê-phê-sô 6:1-4.
 2. Câu gốc: “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (1Ti-mô-thê 5:8).
 3. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 13-16.
 4. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN – CHÚA NHẬT 09.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN – CHÚA NHẬT 09.08.2020

in THANH NIÊN on 5 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 09.08.2020.

 1. Đề tài: SỰ BAN ÂN TỨ THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:1-11.
 3. Câu gốc: “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (1 Cô-rinh-tô 12:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 7-13.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 26.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 26.07.2020

in PHỤ NỮ on 27 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 26.07.2020.

 1. Đề tài: ĐƠM BÔNG KẾT TRÁI.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:1-26.
 3. Câu gốc: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 28-30.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 26.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 26.07.2020

in NAM GIỚI on 25 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 26.7.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ CHỨNG ĐẠO.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 1:8; 8:1-8; 11:19-21; 13:1-3.
 3. Câu gốc: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 5-8.
 5. Thể loại: Huấn luyện.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 19.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 19.07.2020

in PHỤ NỮ on 14 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 19.07.2020.

 1. Đề tài: ĐƯỢC BUÔNG THA ĐỂ TĂNG TRƯỞNG.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:8-31.
 3. Câu gốc: “Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con” (Ga-la-ti 4:19).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 25-27.
 5. Thể loại: Thảo luận.