Thẻ: ân tứ trong sự thờ phượng.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 01.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 01.03.2020

in THANH NIÊN on 25 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 01.03.2020

  1. Đề tài: THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ TỰ VỆ BẢN THÂN.
  2. Kinh Thánh: Thi Thiên 121; Lu-ca 22:47-51; Giăng 18:11.
  3. Câu gốc: “Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi” (Thi 121:5).
  4. Đố Kinh Thánh: Lu-ca 1-5.
  5. Thể loại: Thảo luận.