Thẻ: đời sống cơ đốc

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.02.2021

in THANH NIÊN on 22 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 28.02.2021.

  1. Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC.
  2. Kinh Thánh: Gióp 21.
  3. Câu gốc: “Lòng con chớ phân bì với kẻ hung ác; nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va” (Châm-ngôn 23:17).
  4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 10-12.
  5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.