Thẻ: Kỉ niệm Chúa thăng thiên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.05.2020

in NAM GIỚI on 20 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 24.05.2020 (Kỷ niệm Chúa Giê-xu thăng thiên).

  1. Đề tài: ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
  2. Kinh Thánh: Giăng 14:15-18; 16:7-15; Công vụ 1:1-8; 2:1-4.
  3. Câu gốc: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18).
  4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 1-4.
  5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.