Latest News From Our Blog

BÀI  13.  BÀI ÔN (GV-HV)

BÀI  13.  BÀI ÔN (GV-HV)

By andynguyen in ẤU NHI, QUÍ III. 2016 on 20 Tháng Bảy, 2018

BÀI  13.  BÀI ÔN (GV-HV)

I. KINH THÁNH: Tất cả những đoạn Kinh Thánh học trong quý.

II. CÂU GỐC: Ôn lại tất cả câu gốc đã học và chọn ra 3 câu cho các em thi.

III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em

– Nhớ lại những gì đã học trong quý.

– Cuộc đời và sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế đã được Đức Chúa Trời báo qua các tiên tri từ thời Cựu Ước.

– Trước khi Chúa Cứu Thế giáng sinh thiên sứ loan báo cho nhiều người.

– Chúa Cứu Thế lớn lên và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và mọi người.

IV. CÁCH ÔN:

  1. Dùng những hình vẽ hay thị cụ minh họa cho bài học trong lúc dạy, để cho các em hứng thú trong học tập.
  2. Cho mỗi em tự thuật lại câu chuyện nào đó của Chúa Cứu Thế mà các em thích nhất.
  3. Soạn những câu hỏi cho các em trả lời để thi đua.
  4. Chia ra nhiều tổ để các em đóng kịch về những câu chuyện các em đã học.
  5. Chuẩn bị kẹo bánh, quà làm phần thưởng cho các em.

Post CommentLeave a reply