Latest News From Our Blog

BÀI 5. NGƯỜI ĐÁNH CÁ VUI MỪNG (GV-HV)

BÀI 5. NGƯỜI ĐÁNH CÁ VUI MỪNG (GV-HV)

By andynguyen in ẤU NHI, QUÍ IV. 2016 on 26 Tháng Bảy, 2018

BÀI 5. NGƯỜI ĐÁNH CÁ VUI MỪNG (GV)

I. KINH THÁNH: Giăng 21:3-11.

II. CÂU GỐC: “Chúa… khiến người đầy dẫy sự vui mừng” (Thi thiên

21:6).

III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em:

– Biết: Phi-e-rơ rất vui khi biết Chúa thật đã sống lại.

– Cảm nhận: Chúa luôn muốn làm cho chúng ta vui mừng.

– Hành động: Tin và trông cậy nơi Chúa luôn luôn.

IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY BÀI.

A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.

* Chuẩn bị:

– Vài con cá, một lưới bắt cá, một cái thau nhựa lớn.

* Thực hiện:

Bỏ cá vào trong thau nước, cho các em biết về lưới bắt cá. Dùng

lưới để bắt cá trong thau cho các em thấy để các em hiểu là bắt được

cá không phải dễ dàng. Cá chúng ta ăn là do công người đánh cá rất

khó nhọc mới có được. (Có thể cho các em dùng lưới bắt thử cá, nhưng

phải giữ trật tự và phải cẩn thận, nếu không lớp học sẽ bị ướt).

B. BÀI HỌC KINH THÁNH.

* Chuẩn bị: Một nắm cát, hình những bãi biển.

1. Vào bài.

Các em thân mến, các em thấy dùng lưới bắt cá có dễ không?

(Cho các em trả lời). Các em có biết đây là cái gì không? (Cho các

em nhìn cát và sờ tay vào, rồi trả lời). Đúng rồi, đây là cát. Cát thì có

ở đâu, các em? Đúng, có ngoài bờ biển (cho xem hình bãi biển). Em

nào đã từng đi tắm ở biển rồi? (Để các em trả lời). Biển rất là lớn, rộng,

phải không? Bắt cá ở trong thau đã khó rồi mà ở ngoài biển rộng, còn

khó hơn nhiều. Chúng ta thử làm quen với những người đánh cá xem

nhé!

2. Bài học.

Một hôm, những người bạn của Chúa Giê-xu ra biển đánh cá

(cho xem hình những người buông lưới), nhưng lâu thật lâu, suốt cả đêm

hôm đó, cũng chẳng được một con cá nào. Họ rất buồn. Ngay lúc đó,

Chúa Giê-xu ở trên bờ biển gọi họ (đổi giọng): “Các bạn có đánh được

cá không?” Những người bạn đánh cá không biết đó là Chúa Giê-xu,

họ trả lời (giọng buồn bã): “Chúng tôi đánh từ đêm đến giờ mà không

được gì cả!” Chúa Giê-xu bảo họ: “Hãy chèo ra xa và thả lưới bên phải

chiếc thuyền!” Họ rất mệt mỏi vì đã qua một đêm đánh cá bận rộn và

nản lòng vì không được gì cả. Nghe người nầy bảo vậy, họ không biết

sẽ thế nào, nhưng cứ thử xem! Họ lại chèo thuyền ra xa, buông lưới

bên phải thuyền và chờ đợi. Ồ, chiếc lưới động đậy dưới nước. Họ thử

nắm chiếc lưới, kéo nhẹ. Không được! Chiếc lưới nặng lắm! Một người

kéo, hai người kéo, rồi ba người, bốn người… vẫn không nổi! Phải kêu

thêm người phụ giúp kéo lưới lên và họ thấy cá trong lưới thật là nhiều!

Họ vui mừng quá, chèo thuyền trở vào bờ, gặp Chúa và cảm ơn Ngài.

Chúa Giê-xu bảo họ: “Các anh đem cá đến đây, tôi sẽ nướng và chúng

ta cùng ăn”. Tuy nhiên Chúa Giê xu đã chuẩn bị sẵn cá và bánh rồi.

Lúc ấy có vài người trong họ đã đoán biết ra là Chúa Giê-xu, vì khi Chúa

còn sống với họ, Ngài đã từng làm nhiều phép lạ như thế, nhưng họ

không dám hỏi Chúa.

Chúa Giê-xu và những người đánh cá cùng ngồi ăn uống vui vẻ

trên bãi biển (cho xem hình). Ngài biết họ đã thả lưới rất lâu rồi nhưng

không được con cá nào, nên Ngài đến giúp đỡ họ. Chúa Giê-xu cũng

biết rằng họ sẽ đói bụng sau khi đánh cá xong, nên Ngài đã chuẩn bị

sẵn thức ăn cho họ. Chúa Giê-xu yêu thương những người bạn của mình

quá, phải không các em? Về phần những người nầy, họ vui vì Chúa giúp

họ đánh được nhiều cá, nhưng vui hơn nữa là vì biết Chúa của họ thật

sự đã sống lại và họ không còn buồn bã nữa.

3. Ứng dụng.

Các em thân mến, chúng ta có phải là bạn của Chúa Giê-xu

không? Chúa Giê-xu rất thích chúng ta làm bạn của Ngài. Ngài sẽ yêu

thương và giúp đỡ chúng ta giống như đã yêu thương những người đánh

cá đó vậy. Chúa thật đã sống lại và hiện ra, giúp đỡ họ. Chúa cũng

luôn ở cùng và giúp đỡ các em trong mọi sự, các em có vui mừng và

nhờ cậy nơi Chúa không?

C. BÀI TẬP.

– Hướng dẫn các em làm bài tập “Chúa Giê-xu giúp đỡ ai? Việc

gì?”: Để các em nói lên Chúa Giê-xu đã giúp đỡ ai, giúp việc gì rồi tô

màu hình vẽ.

– Làm bài “Em giúp bạn việc gì?”: Tô màu vải lau là vật dụng

mà em giúp đỡ bạn.

BÀI 5. NGƯỜI ĐÁNH CÁ VUI MỪNG (HV)

I. KINH THÁNH: Giăng 21:3-11.

II. CÂU GỐC: “Chúa… khiến người đầy dẫy sự vui mừng” (Thi

thiên 21:6).

III. BÀI HỌC.

Phi-e-rơ và các bạn ông vui mừng vì Chúa Giê-xu thật đã sống

lại và hiện ra, giúp đỡ họ. Chúa Giê-xu giúp đỡ ai? Việc gì? Em

cho biết và tô màu hình vẽ.

* Em giúp bạn việc gì? Em tô màu lên vật dụng mà em giúp

bạn nhé.

 

Post CommentLeave a reply