Chuyên mục: HỎI ĐÁP PHÚC ÂM

PHÚC ÂM LÀ GÌ?

PHÚC ÂM LÀ GÌ?

in HỎI ĐÁP PHÚC ÂM on 30 Tháng Tám, 2016

Phúc Âm Là Tin Mừng
Phúc âm chính là tin mừng về Chúa Giê-xu đã đến thế gian để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Đó chính xác là phúc âm, không hơn, không kém. Nếu bạn có thể nói cho ai về một điều gì đó, hãy nói về Chúa Giê-xu. Lời Chúa trong Kinh Thánh chép: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Công vụ 4:12.

Hãy nói cho mọi người biết rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, Đấng đã xuống thế gian như một người, và đã chết vì tội lỗi của nhân loại. Hãy nói cho mọi người biết rằng họ hoàn toàn có thể nhận được sự tha tội và nhận được sự sống đời đời với Đức Chúa Trời, thông qua một cách duy nhất đó là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh khẳng định: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” Rô-ma 10:9.

Đó chính là phúc âm. Mọi người đều có thể chia sẻ, và mọi người đều cần được nghe.