Thẻ: sinh nhật quý

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI CHÚA NHẬT.27.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI CHÚA NHẬT.27.10.2019

in NAM GIỚI on 21 Tháng Mười, 2019

Chúa nhật 27.10.2019.

  1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ IV.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 9:1-20.
  3. Câu gốc: “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài. Và ca tụng danh của Ngài” (Thi thiên 9:1-2).
  4. Đố Kinh Thánh: Khải 20-22.
  5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 28.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 28.7.2019

in NAM GIỚI on 28 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 28.07.2019.

  1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III.
  2. Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-17.
  3. Câu gốc: “…Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:16).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 4-5.