Thẻ: chia sẻ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 03.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 03.01.2021

in NAM GIỚI on 30 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 03.01.2021

  1. Đề tài: HÃY THỨC CANH.
  2. Kinh Thánh: Mác 14:37-38; Châm ngôn 8:34.
  3. Câu gốc: “Chúa Giê-xu phán: ‘Điều Ta nói với các ngươi Ta cũng nói với mọi người: Hãy tỉnh thức!’” (Mác 13:37).
  4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 17-20.
  5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 7.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 7.7.2019

in NAM GIỚI on 7 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 07.07.2019.

  1. Đề tài: NHÌN BIẾT ĐẤNG LÀM ĐẦU.
  2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 11:2-16.
  3. Câu gốc: “…Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (1Cô-rinh-tô 11:3).
  4. Đố Kinh Thánh: Gia-cơ 1-3.
  5. Thể loại: Chia sẻ.