Thẻ: chia sẻ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.06.2021

in NAM GIỚI on 31 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 06.06.2021.

 1. Đề tài: KIÊN ĐỊNH ĐỨC TIN.
 2. Kinh Thánh: 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17.
 3. Câu gốc: Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng” (Phi-líp 3:17).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 17-20.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.03.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.03.2021

in THANH NIÊN on 22 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 28.03.2021

 1. Đề tài: CHÚA GIÊXU ĐĂNG QUANG VÀO GIÊRUSALEM.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:1-11.
 3. Câu gốc: “Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (Ma-thi-ơ 21:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 20-22.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 03.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 03.01.2021

in NAM GIỚI on 30 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 03.01.2021

 1. Đề tài: HÃY THỨC CANH.
 2. Kinh Thánh: Mác 14:37-38; Châm ngôn 8:34.
 3. Câu gốc: “Chúa Giê-xu phán: ‘Điều Ta nói với các ngươi Ta cũng nói với mọi người: Hãy tỉnh thức!’” (Mác 13:37).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 17-20.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 7.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 7.7.2019

in NAM GIỚI on 7 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 07.07.2019.

 1. Đề tài: NHÌN BIẾT ĐẤNG LÀM ĐẦU.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 11:2-16.
 3. Câu gốc: “…Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (1Cô-rinh-tô 11:3).
 4. Đố Kinh Thánh: Gia-cơ 1-3.
 5. Thể loại: Chia sẻ.