Chuyên mục: TÔN VINH CHÚA

Nhạc: Chúa Yêu Thương Tha Thiết

Nhạc: Chúa Yêu Thương Tha Thiết

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”219″]

Nhạc: Giê-Hô-Va Nissi

Nhạc: Giê-Hô-Va Nissi

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”218″]

Nhạc: Cùng Một Chúa Thánh Linh

Nhạc: Cùng Một Chúa Thánh Linh

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”217″]

Nhạc: Tôn Cao Danh Chúa

Nhạc: Tôn Cao Danh Chúa

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”216″]

Nhạc: Bông Trái Thánh Linh

Nhạc: Bông Trái Thánh Linh

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”215″]

Nhạc: Ôi Tình Thương

Nhạc: Ôi Tình Thương

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”214″]

Nhạc: Giê-Xu Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Con

Nhạc: Giê-Xu Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Con

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”213″]

Nhạc: Cung Điện Bằng Ngà

Nhạc: Cung Điện Bằng Ngà

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”212″]

Nhạc: Kìa Chín Mươi Chín Con

Nhạc: Kìa Chín Mươi Chín Con

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”211″]

Nhạc: Dức Dấy Chúng Tôi Hoài

Nhạc: Dức Dấy Chúng Tôi Hoài

in TÔN VINH CHÚA on 10 Tháng Mười Một, 2017

[wonderplugin_audio id=”210″]