Thẻ: giải đáp thắc mắc

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 20.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 20.09.2020

in NAM GIỚI on 14 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 20.09.2020

  1. Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG SỰ HẦU VIỆC CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Truyền đạo 11:9-10.
  3. Câu gốc: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (1Cô-rinh-tô 6:12).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 1-4.
  5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.