Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 31.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 31.01.2021

in NAM GIỚI on 26 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 31.01.2011.

 1. Đề tài: THỨC CANH VÀ CẦU NGUYỆN.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 12:35-48.
 3. Câu gốc: Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở” (Lu-ca 12:35-36).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 5-8.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.01.2021

in NAM GIỚI on 4 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 10.01.2021

 1. Đề tài: CƠ ĐỐC NHÂN VÀ NHỮNG THỬ NGHIỆM.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-20; 1Phi-e-rơ 5:8-11.
 3. Câu gốc:Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (1Cô-rinh-tô 10:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 21-24.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 03.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 03.01.2021

in NAM GIỚI on 30 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 03.01.2021

 1. Đề tài: HÃY THỨC CANH.
 2. Kinh Thánh: Mác 14:37-38; Châm ngôn 8:34.
 3. Câu gốc: “Chúa Giê-xu phán: ‘Điều Ta nói với các ngươi Ta cũng nói với mọi người: Hãy tỉnh thức!’” (Mác 13:37).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 17-20.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 13.12.2020

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 13.12.2020.

 1. Đề tài: CON TRỜI GIÁNG SINH.
 2. Kinh Thánh: Giăng 1:1,10,14; Lu-ca 2:1-21.
 3. Câu gốc: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ Cha” (Giăng 1:14).
 4. Đố Kinh Thánh: (không đố Kinh Thánh).
 5. Thể loại: Truyền giảng.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.12.2020

in NAM GIỚI on 30 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 06.12.2020.

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ NGÃ LÒNG.
 2. Kinh Thánh: 1Các vua 19:1-14; Hê-bơ-rơ 12:1-5.
 3. Câu gốc: “Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 5-8.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 22.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 22.11.2020

in NAM GIỚI on 16 Tháng Mười Một, 2020

  Chúa nhật 22.11.2020.

 1. Đề tài: LỜI KHUYẾN KHÍCH HẦU VIỆC CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Mat 19:27-30; 2Ti-mô-thê 4:6-8; Khải 22:12.
 3. Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (1Cô-rinh-tô 15:58).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 32-34.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.11.2020

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 08.11.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 127.
 3. Câu gốc: Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi” (Thi thiên 92:13-14).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 25-28.
 5. Thể loại: Tâm tình.