Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 24.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 24.07.2022

in NAM GIỚI on 20 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 24.07.2022

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI GIẢI CỨU.
 2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 6:2-9; 11:1-3; 12:21-36.
 3. Câu gốc: “Ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. Ta sẽ nhận các ngươi là dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi” (Xuất 6:7).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 17-20.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.07.2022

in NAM GIỚI on 5 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 10.07.2022 (CN Kinh Thánh).

 1. Đề tài: KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 2Ti 3:14-17; Hê-bơ-rơ 4:12; 1Phi 2:2.
 3. Câu gốc: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 9-12.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.06.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.06.2022

in NAM GIỚI on 25 Tháng Sáu, 2022

Chúa nhật 26.06.2022

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ II.
 2. Kinh Thánh: Truyền đạo 12.
 3. Câu gốc: Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng” (Truyền đạo 12:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 1- 4.
 5. Thể loại: Sinh nhật.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 12.06.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 12.06.2022

in NAM GIỚI on 6 Tháng Sáu, 2022

Chúa nhật 12.06.2022

 1. Đề tài: Chúa nhật Âm Nhạc & Truyền Thông.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 147.
 3. Câu gốc: Hãy hát bài ca cảm tạ cho Đức Giê-hô-va, đánh đàn hạc mà ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta” (Thi 147:7).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 5 – 7.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.