Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 29.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 29.03.2020

in NAM GIỚI on 23 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 29.03.2020.

 1. Đề tài: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH.
 2. Kinh Thánh: Mác 8:34; 10:35-45; Phi-líp 2:5-8; 1:20-21.
 3. Câu gốc: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 21-24.
 5. Thể loại: Kịch.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 15.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 15.03.2020

in NAM GIỚI on 10 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 15.03.2020.

 1. Đề tài: KHAI TRÌNH CÔNG VIỆC CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:14-30; Truyền đạo 11:9; 12:13-14; Rô-ma 14:10-12; 2Cô 5:9-10.
 3. Câu gốc: “Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:10b,12).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 5-8.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 03.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 03.03.2020

in NAM GIỚI on 3 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 29.03.2020.

 1. Đề tài: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH.
 2. Kinh Thánh: Mác 8:34; 10:35-45; Phi-líp 2:5-8; 1:20-21.
 3. Câu gốc: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 21-24.
 5. Thể loại: Kịch.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 01.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 01.03.2020

in NAM GIỚI on 25 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 01.03.2020.

 1. Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC.
 2. Kinh Thánh: Gióp 21.
 3. Câu gốc: “Lòng con chớ phân bì với kẻ hung ác; nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va” (Châm ngôn 23:17).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 48-50.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 23.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 23.02.2020

in NAM GIỚI on 17 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 23.02.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ LẼ SỐNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:24; Rô-ma 6:12-23; 1Cô-rinh-tô 6:19-20.
 3. Câu gốc:Vì chưng anh em được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1Cô-rinh-tô 6:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 45-47.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 16.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 16.02.2020

in NAM GIỚI on 10 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 16.02.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ YÊU CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Giăng 13:1-15; Lu-ca 7:36-49.
 3. Câu gốc: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (1Giăng 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 37-40.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 09.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 09.02.2020

in NAM GIỚI on 5 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 09.02.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ MỘT ĐẶC ÂN.
 2. Kinh Thánh: Êph 2:1-10; Lu-ca 1:38,46-55; 1Cô-rinh-tô 15:9-10.
 3. Câu gốc: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 41-44.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 02.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 02.02.2020

in NAM GIỚI on 2 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 02.02.2020.

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: Giăng 3:16.
 3. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). 
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Thánh nhạc Truyền giảng.