Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 16.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 16.01.2022

in NAM GIỚI on 15 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 16.01.2022

 1. Đề tài: SỰ BIẾN ĐỔI TÂM LINH.
 2. Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-13; 2Cô 5:17; 3:18.
 3. Câu gốc: Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 27-29.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 19.12.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 19.12.2021

in NAM GIỚI on 18 Tháng Mười Hai, 2021

Chúa nhật 19.12.2021

 1. Đề tài: KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-14.
 3. Câu gốc: “Hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi (Lu-ca 2:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Tổng dợt.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 05.12.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 05.12.2021

in NAM GIỚI on 30 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 05.12.2021

 1. Đề tài: QUYẾT ĐỊNH KHÔN NGOAN.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 24:1-33.
 3. Câu gốc: “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm ngôn 9:10).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 13-15.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.11.2021

in NAM GIỚI on 16 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 21.11.2021.

 1. Đề tài: TUỔI TÁC VÀ SỰ HẦU VIỆC CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Truyền 11:9; 12:1,6-7,13; Thi 91:16; 92:13-14.
 3. Câu gốc: “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi Thiên 90:12).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.