Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.01.2020

in NAM GIỚI on 13 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 19.01.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ BIẾT ƠN CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Mác 5:1-20.
 3. Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 33-36.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.01.2020

in NAM GIỚI on 6 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 12.01.2020.

 1. Đề tài: TÔN VINH CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 16:1-11.
 3. Câu Gốc: Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi” (Thi thiên 16:8). 
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 29-32.
 5. Thể loại: Ca ngợi, Cảm tạ và Bài ca mới.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 5.01.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 5.01.2019

in NAM GIỚI on 30 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 05.01.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC VÌ LÀM CON CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 2:41-50; Ma-thi-ơ 21:29-30.
 3. Câu gốc: “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (Rô-ma 12:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 25-28.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 22.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 22.12.2019

in NAM GIỚI on 16 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 22.12.2019.

 1. Đề tài: VUI MỪNG TRONG CHÚA GIÁNG SINH.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:1-25.
 3. Câu gốc: Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.01.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.01.12.2019

in NAM GIỚI on 25 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 01.12.2019.

 1. Đề tài: HÃY LÀM VIỆC LÀNH.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 16:1-9.
 3. Câu gốc: “Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng thế ký 13-16.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.11.2019

in NAM GIỚI on 23 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 24.11.2019 (Lễ Tạ ơn).

 1. Đề tài: LẼ MẦU NHIỆM CỦA SỰ SỐNG LẠI.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 15:35-58.
 3. Câu gốc: “Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (1Cô-rinh-tô 15:57).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng thế ký 9-12.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.17.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.17.11.2019

in NAM GIỚI on 16 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 17.11.2019.

 1. Đề tài: HY VỌNG CỦA SỰ SỐNG LẠI.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 15:20-34.
 3. Câu gốc: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (1Cô-rinh-tô 15:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng thế ký 5-8.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.