Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.04.2021

in Chưa được phân loại, NAM GIỚI on 19 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 25.04.2021

  1. Đề tài: NỖ LỰC CẦN THIẾT.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 22:31-36.
  3. Câu gốc: Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (Phi-líp 5:8).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 29-31.
  5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.04.2021

in NAM GIỚI on 12 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 18.04.2021

  1. Đề tài: TỈNH THỨC ĐỐI VỚI MA QUỶ VÀ CÁM DỖ. 
  2. Kinh Thánh: Mác 14:28; 1Phi 5:8; 1Giăng 2:15-17.
  3. Câu gốc: “Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng các ngươi” (Ê-phê-sô 5:14).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 25-28.
  5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.04.2021

in NAM GIỚI on 6 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 11.04.2021 (CN Tương Trợ)

  1. Đề tài: YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÂN CẬN.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-26.
  3. Câu gốc: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (1Phi-e-rơ 4:10).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 21-24.
  5. Thể loại: Họp bạn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.04.2021

in NAM GIỚI on 29 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 04.04.2021 (KN Chúa phục sinh)

  1. Đề tài: CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – CHÚA PHỤC SINH.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 22:14-22, 47-53; 23:1-23; 24:1-12.
  3. Câu gốc: Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm” (Ma-thi-ơ 28:6).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 17-20.
  5. Thể loại: Kịch.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 14.03.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 14.03.2021

in NAM GIỚI on 8 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 14.03.2021

  1. Đề tài: ĐỜI SỐNG THEO XÁC THỊT HAY THUỘC LINH?
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 22:54-62; Giăng 21:15-18; Công 4:8-13.
  3. Câu gốc: “Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” (Rô-ma 8:9).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 5-8.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 28.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 28.02.2021

in NAM GIỚI on 22 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 28.02.2021

  1. Đề tài: TĂNG TRƯỞNG ĐỜI SỐNG THÁNH KHIẾT.
  2. Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-2; Hê-bơ-rơ 12:12-28.
  3. Câu gốc: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đến!” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
  4. Đố Kinh Thánh: Ru-tơ 1-4.
  5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 21.02.2021

in NAM GIỚI on 20 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 21.02.2021

  1. Đề tài: CANH GIỮ LÒNG MÌNH.
  2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:12-14; 6:9-12.
  3. Câu gốc: Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời” (Giu-đe câu 21).
  4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 18-21.
  5. Thể loại: Thuyết trình.