Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 27.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 27.09.2020

in NAM GIỚI on 23 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 27.9.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THIẾU NHI TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Châm 22:6, Truyền đạo 12:1, Ma-thi-ơ 19-14.
 3. Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm ngôn 22:6).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 5-8.
 5. Thể loại: Kịch 5 phút.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 20.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 20.09.2020

in NAM GIỚI on 14 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 20.09.2020

 1. Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG SỰ HẦU VIỆC CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Truyền đạo 11:9-10.
 3. Câu gốc: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (1Cô-rinh-tô 6:12).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 1-4.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 13.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 13.09.2020

in NAM GIỚI on 8 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 13.09.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 14:23; 20:28; 1Ti-mô-thê 3:1-13.
 3. Câu gốc: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công vụ 20:28).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 33-36.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 06.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 06.09.2020

in NAM GIỚI on 1 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 06.09.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ CẦU THAY.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:19-20; 2Ti-mô-thê 2:1-4.
 3. Câu gốc: “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 29-32.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.08.2020

in NAM GIỚI on 5 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 09.08.2020.

1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ CHĂM SÓC GIA  ĐÌNH.

 1. Kinh Thánh: Phục truyền 6:5-9; Ê-phê-sô 6:1-4.
 2. Câu gốc: “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (1Ti-mô-thê 5:8).
 3. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 13-16.
 4. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 26.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 26.07.2020

in NAM GIỚI on 25 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 26.7.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ CHỨNG ĐẠO.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 1:8; 8:1-8; 11:19-21; 13:1-3.
 3. Câu gốc: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 5-8.
 5. Thể loại: Huấn luyện.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.07.2020

in NAM GIỚI on 14 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 19.07.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG.
 2. Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:16-17; Khải 4:7-11; 5:13-14.
 3. Câu gốc: “Nếu con sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Nếu con còn sống chừng nào, con sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời con chừng nấy” (Thi thiên 104:33).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 1-4.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.