Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.05.2023

in NAM GIỚI on 15 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 21.05.2023.

 1. Đề tài: SỰ THĂNG THIÊN CỦA ĐẦNG CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 1:9-11.
 3. Câu gốc: Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa” (Công 1:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 117-120.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 07.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 07.05.2023

in NAM GIỚI on 2 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 07.05.2023

 1. Đề tài: NƯỚC VINH HIỂN ĐỜI ĐỜI.
 2. Kinh Thánh: 2Phi-e-rơ 3:9-14; Khải Huyền 21:1-8.
 3. Câu gốc: “Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở” (2Phi 3:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 109-112.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 30.04.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 30.04.2023

in NAM GIỚI on 24 Tháng Tư, 2023

Chúa nhật 30.04.2023

 1. Đề tài: NƠI Ở ĐỜI ĐỜI CỦA NGƯỜI ÁC.
 2. Kinh Thánh: Khải Huyền 9:2-11; 20:11-15; 21:8.
 3. Câu gốc: “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai” (Khải 21:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 105-108.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 23.04.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 23.04.2023

in NAM GIỚI on 21 Tháng Tư, 2023

Chúa nhật 23.04.2023

 1. Đề tài: NƠI Ở ĐỜI ĐỜI CỦA NGƯỜI CÔNG BÌNH.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:34; Giăng 14:2-3.
 3. Câu gốc: “Hỡi các ngươi được Cha Ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất” (Ma-thi-ơ 25:34b).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 101-104.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.04.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.04.2023

in NAM GIỚI on 8 Tháng Tư, 2023

Chúa nhật 09.04.2023.

 1. Đề tài: TINH THẦN ĐÓN CHÚA PHỤC SINH.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:8-10.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi” (Giăng 11:25).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 93-96.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 02.04.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 02.04.2023

in NAM GIỚI on 1 Tháng Tư, 2023

Chúa nhật 02.04.2023

(Kỷ niệm Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem)

 1. Đề tài: CHÚA CẦN DÙNG NÓ.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-35.
 3. Câu gốc: Tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi” (Ê-sai 6:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.