Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.09.2021

in NAM GIỚI on 20 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 26.09.2021

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ 3.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 92:12-14.
 3. Câu gốc:Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 10-12.
 5. Thể loại: Sinh nhật.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.09.2021

in NAM GIỚI on 13 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 19.09.2021 (CN Thiếu nhi Tin Lành)

 1. Đề tài: MỘT CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO KẾT QUẢ NHẤT THẾ GIỚI.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:3,14; 19:14, Châm 22:6.
 3. Câu gốc: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
  dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó”
  (Châm 22:6).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố Kinh Thánh theo chủ đề.
 5. Thể loại: Tâm tình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 29.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 29.08.2021

in NAM GIỚI on 24 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 29.8.2021

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHIẾN THẮNG CHO NGƯỜI VÂNG PHỤC.
 2. Kinh Thánh: Phi-líp 2:8, Hêb 5:8,9, Dân 20:2-24; 27:12-14.
 3. Câu gốc: “Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi” (Thi thiên 20:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 1-3.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.08.2021

in NAM GIỚI on 2 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 08.08.2021

1. Đề tài: HÃY ĐI LÊN VÀ CHIẾM LẤY.

2. Kinh Thánh: Phục truyền 1:21, Dân 14:38, Ê-sai 46:11.

 1. Câu gốc: Kìa, Giêva Đức Chúa Trời ngươi phó xứ này cho ngươi; hãy đi lên, chiếm làm sản nghiệp, y như Giêva Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán cùng ngươi; chớ ái ngại, chớ kinh khủng(Phục truyền 1:21).
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 01.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 01.08.2021

in NAM GIỚI on 26 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 01.08.2021

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 14 NĂM THÀNH LẬP HTTGPÂ.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:23b; 3:21; 1Ti-mô-thê 3:15.
 3. Câu gốc: Còn Ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Các vua 10-12.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.