Thẻ: họp bạn

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.10.2020

in THANH NIÊN on 1 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 04.10.2020.

  1. Đề tài: SỐNG YÊU THƯƠNG.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-21.
  3. Câu gốc: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em…” (Ê-phê-sô 5:2).
  4. Đố Kinh Thánh: Các tấm gương đức tin của những người trẻ trong Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Họp bạn.