Thẻ: Tôn vinh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 03.09.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 03.09.2023

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Tám, 2023

Chúa nhật 03.09.2023.

 1. Đề tài: TÔN VINH CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 16:1-11.
 3. Câu Gốc: “Con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con. Con chẳng hề bị rung động vì Ngài ở bên phải con” (Thi thiên 16:8 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 80-82.
 5. Thể loại: Ca ngợi, Cảm tạ và bài ca mới.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.01.2020

in NAM GIỚI on 6 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 12.01.2020.

 1. Đề tài: TÔN VINH CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 16:1-11.
 3. Câu Gốc: Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi” (Thi thiên 16:8). 
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 29-32.
 5. Thể loại: Ca ngợi, Cảm tạ và Bài ca mới.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.01.2020

in PHỤ NỮ on 1 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 05.01.2020.

 1. Đề tài: TÔN VINH CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 16:1-11.
 3. Câu Gốc: Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi” (Thi thiên 16:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 17-19.
 5. Thể loại: Ca ngợi, Cảm tạ và Bài ca mới.