Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 17.09.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 17.09.2023

in PHỤ NỮ on 12 Tháng Chín, 2023

Chúa nhật 17.09.2023

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ CHỨNG ĐẠO.
 2. Kinh Thánh: Rô 3:23; 5:15; 6:23; Giăng 1:12; 3:16, 36; Công- vụ 4:12; 1Giăng 4:9.
 3. Câu gốc: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người” (Mác 16:15 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 86-88.
 5. Thể loại: Huấn luyện.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 24.09.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 24.09.2023

in PHỤ NỮ on 2 Tháng Chín, 2023

Chúa nhật 24.09.2023 (CN Thiếu Nhi Tin Lành)

 1. Đề tài: AN-NE – BỞI ĐỨC TIN ĐƯỢC LÀM MẸ.
 2. Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 1.
 3. Câu gốc: “Nhờ Đức Giê-hô-va, sức lực con phấn chấn. Miệng con cười nhạo kẻ thù con; Vì sự giải cứu của Ngài làm cho con vui mừng” (1Sa-mu-ên 2:1 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 89-91.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 03.09.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 03.09.2023

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Tám, 2023

Chúa nhật 03.09.2023.

 1. Đề tài: TÔN VINH CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 16:1-11.
 3. Câu Gốc: “Con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con. Con chẳng hề bị rung động vì Ngài ở bên phải con” (Thi thiên 16:8 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 80-82.
 5. Thể loại: Ca ngợi, Cảm tạ và bài ca mới.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 30.07.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 30.07.2023

in PHỤ NỮ on 24 Tháng Bảy, 2023

Chúa nhật 30.07.2023.

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 16 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-20.
 3. Câu gốc: “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18 – BHĐ)
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 23.07.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 23.07.2023

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Bảy, 2023

Chúa nhật 23.07.2023

 1. Đề tài: ĐA-LI-LA – NGƯỜI ĐÀN BÀ BÁN RẺ TÌNH YÊU.
 2. Kinh Thánh: Các Quan xét 16:4, 20; Truyền đạo 7:26; Châm 2:19; 5:20; 6:27.
 3. Câu gốc: “Kẻ ngây thơ được sự điên dại làm cơ nghiệp. Nhưng người khôn ngoan được đội vương miện bằng tri thức” (Châm ngôn 14:18 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 65-67.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.07.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.07.2023

in PHỤ NỮ on 10 Tháng Bảy, 2023

Chúa nhật 16.07.2023

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 30.
 3. Câu gốc: Vì Thế, linh hồn con ca ngợi Chúa và không nín lặng. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, con sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời (Thi 30:12 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 62-64.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 02.07.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 02.07.2023

in PHỤ NỮ on 1 Tháng Bảy, 2023

Chúa nhật 02.07.2023

 1. Đề tài: HÔN NHÂN LÀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Châm ngôn 2:17; Ma-la-chi 2:13-14; Hê-bơ-rơ 13:4; Sáng 2:20-24.
 3. Câu gốc: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy từ A-đam làm nên một người nữ và đưa đến cùng A-đam” (Sáng 2:22 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 56-58.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 25.06.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 25.06.2023

in PHỤ NỮ on 19 Tháng Sáu, 2023

Chúa nhật 25/06/2023.

 1. Đề tài: SỐNG CHO ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 10:23-33.
 3. Câu gốc: Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời (1Cô-rinh-tô 10:31- BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 53-55.
 5. Thể loại: Sơ kết – Cầu nguyện.