Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 23.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 23.01.2022

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 23.01.2022

 1. Đề tài: GIỮ VỮNG ĐỨC TIN.
 2. Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 1:18-20.
 3. Câu gốc: Ta cảm tạ Đấng ban năng lực cho ta là Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta, vì Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ Ngài (1Ti-mô-thê 1:12 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 4-6.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 09.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 09.01.2022

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 09.01.2022

 1. Đề tài: MỤC ĐÍCH LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 1:1-2.
 3. Câu gốc:Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta, ban ân điển, sự thương xót và bình an cho con!(1Ti-mô-thê 1:2 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 22-25.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.01.2022

in PHỤ NỮ on 15 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 16.01.2022

 1. Đề tài: ĐỐI DIỆN VỚI GIÁO SƯ GIẢ.
 2. Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 1:3-11.
 3. Câu gốc: Mục đích của việc răn bảo là tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành (1Ti-mô-thê 1:5 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 1-3.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 19.12.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 19.12.2021

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Mười Hai, 2021

Chúa nhật 19.12.2021.

 1. Đề tài: CA NGỢI CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 150.
 3. Câu gốc: “Halugia! Hãy ngợi khen Đức Giêva trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!” (Thi thiên 150:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Tổng dợt.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.12.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.12.2021

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Mười Hai, 2021

Chúa nhật 12.12.2021.

 1. Đề tài: NIỀM TIN SỐNG ĐỘNG.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5.
 3. Câu gốc: “Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi” (1Tê-sa-lô-ni-ca 2:4).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 16-18.
 5. Thể loại: Sơ kết – Cầu nguyện.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.12.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.12.2021

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 05.12.2021.

 1. Đề tài: ĐỨNG VỮNG TRONG CHÚA.
 2. Kinh Thánh: 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:13, 3:5.
 3. Câu gốc: “Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi” (2Tê-sa-lô-ni-ca 2:15).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 13-15.
 5. Thể loại: Tâm tình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 28.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 28.11.2021

in PHỤ NỮ on 23 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 28.11.2021 (Lễ Tạ Ơn).

 1. Đề tài: TẠ ƠN CHÚA TRONG HOẠN NẠN.
 2. Kinh Thánh: Gióp 1:1-22.
 3. Câu gốc: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi” (Thi thiên 116:12).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 10-12.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 21.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 21.11.2021

in PHỤ NỮ on 16 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 21.11.2021.

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ IV.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 9:1-20.
 3. Câu gốc: “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giêva, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài. Và ca tụng danh của Ngài” (Thi thiên 9:1-2).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 7-9.
 5. Thể loại: Sinh nhật (Ca ngợi – Cảm tạ).
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 14.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 14.11.2021

in PHỤ NỮ on 8 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 14.11.2021.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN (CN Nam giới)
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 33.
 3. Câu gốc: “Kìa, mắt của Đức Giêva đoái xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài” (Thi thiên 33:18).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 4-6.
 5. Thể loại: Kịch 5 phút.