Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 14.07.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 14.07.2024

in PHỤ NỮ on 8 Tháng Bảy, 2024

Chúa nhật 14.07.2024 (Chúa Nhật Kinh Thánh)

 1. Đề tài: KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 119: 97-112.
 3. Câu gốc: “Con không xây bỏ các phán quyết Chúa; vì Chúa đã dạy dỗ con” (Thi 119:102 BTTHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 10-12.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

* CHỈ DẪN: Kịch.

 1. Mời vài người trong ban chấp sự của Hội Thánh cùng với ban phụ nữ làm giám khảo.
 2. Cách thực hiện.

* Cách 1: Mỗi nhóm của ban phụ nữ soạn và tập một vở kịch ngắn với đề tài về “Kinh Thánh”. Tùy số nhóm mà định thời gian của vở kịch, nhưng không được quá 15 phút.

* Cách 2: Trước giờ nhóm, ban hướng dẫn chia ban phụ nữ ra làm 3 nhóm và cho ngồi riêng ra từng nhóm. Đến tiết mục kịch 5 phút, ban hướng dẫn giao cho mỗi nhóm một câu chuyện ngắn với đề tài về “Kinh Thánh”. Trong vòng 20 phút, các nhóm phải biến câu chuyện thành vở kịch, phân vai và diễn kịch.

– Các nhóm lần lượt diễn kịch.

– Cách chấm điểm.

+ Thời gian: Đúng giờ (5’ hoặc 15’) 10 điểm. Mỗi phút dư bị trừ một điểm.

+ Tinh thần: Tất cả nhóm viên đều tham gia vào vở kịch: 10 điểm. Thiếu một người trừ 1 điểm.

+ Diễn xuất: 10 điểm.

+ Nội dung: 10 điểm (nếu là vở kịch tự chọn).

– Phát thưởng.

* CÂU CHUYỆN THAM KHẢO.

QUYỂN KINH THÁNH BỊ VỨT BỎ.

Năm 1988, khi các Hội Thánh ở Liên Xô kỷ niệm 1000 năm Phúc Âm được đến nước Nga, một Mục sư ở Tbilisi, thuật lại quyền năng của Lời Chúa như sau:

Một hôm, Mục sư đang đi trên tàu lửa, toa chỉ có một hành khách, hai người bắt đầu trò chuyện, khi nói đến công việc làm ăn, Mục sư cho biết ông đang chăm sóc một số tín hữu Tin lành, người bạn đồng hành trình bày về chủ nghĩa vô thần và ca tụng cái hay, cái đẹp, đả kích tôn giáo thậm tệ.

Vị Mục sư lắng nghe và giới thiệu Phúc âm của Chúa Giê-xu. Cuộc thảo luận sôi nổi, không bên nào thuyết phục được bên nào. Mục sư ra khỏi chỗ ngồi đi một lát, khi quay về chỗ cũ, ông không thấy quyển Kinh Thánh của mình đâu cả. Nhìn người bạn vừa đóng cửa sổ, Mục sư biết ông ta vừa vứt quyển Kinh Thánh ra ngoài, Mục sư im lặng, tàu lửa đến ga thì xuống.

Vài tháng sau, một người khách lạ đến nhà và yêu cầu Mục sư làm lễ báp-tem, ông ngạc nhiên hỏi: Ông thuộc giáo hội nào?

Người ấy đáp: Tôi không thuộc giáo hội nào cả. Tôi chỉ đọc Kinh Thánh mà biết Đức Chúa Trời. Tôi biết Chúa Giê-xu là Chúa tể vũ trụ, tôi xin chịu báp-tem để làm tín đồ.

Lúc ấy ở Liên Xô Kinh Thánh rất hiếm, nên Mục sư hỏi: Ông tìm được Kinh Thánh ở đâu mà đọc? Người khách đáp: Thật là kỳ lạ, tôi là một thợ nề, vài tháng trước, tôi đang xây nhà ở gần đường tàu lửa. Khi một chiếc tàu lửa chạy qua, có một quyển sách từ một cửa sổ bay ra. Tôi lượm lên, thấy đó là quyển Kinh Thánh. Mục sư hỏi kỹ lại thì đúng ngày giờ, địa điểm mà người bạn đồng hành liệng quyển Kinh Thánh của mình. Mục sư hỏi tiếp: Ông có đem quyển Kinh Thánh đó không? Người ấy đáp: Dạ có!

Người ấy đưa quyển Kinh Thánh ra, Mục sư biết đó là quyển Kinh Thánh của mình. Khi biết rõ câu chuyện, người khách lạ xin hoàn trả quyển Kinh Thánh, nhưng Mục sư đáp: Không, ông cứ giữ vì quyển Kinh Thánh đã làm những việc kỳ diệu cho ông. Xin quyển Kinh Thánh này cũng thực hiện những việc diệu kỳ cho nhiều người khác nữa.

Sau khi chịu lễ báp-tem, công khai chứng tỏ ăn năn tiếp nhận Chúa và gia nhập Hội Thánh, người khách về cộng đồng của mình, chia sẻ Kinh Thánh cho người trong làng và họ đều tin nhận Chúa. Thật “Lời Chúa gieo ra chẳng bao giờ về luống công”.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 07.07.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 07.07.2024

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Bảy, 2024

Chúa nhật 07.07.2024.

 1. Đề tài: ĐA-VÍT, NGƯỜI CHĂN DÂN SỰ CHÚA.
 2. Kinh Thánh: 1Sa 16; 2Sa 2:1-4; 5:1-5; 8:1-15.
 3. Câu gốc: “Đa-vít trị vì trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên, thực thi công lý và bình đẳng cho toàn dân” (2Sa 8:15 BTTHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 7-9.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

* CHỈ DẪN: Chia sẻ.

 1. Mời Mục sư hay Truyền đạo chia sẻ từ 2 tuần trước.
 2. Ghi đề tài, Kinh Thánh nền, câu gốc, phần Kinh Thánh tham khảo và trao diễn giả để chia sẻ đúng nhu cầu và chương trình của ban Phụ nữ. Nếu cần, cho mượn phần tài liệu tham khảo.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. GIỚI THIỆU.

Đa-vít ra đời khoảng năm 1035 T.C tại Bết-lê-hem, dòng dõi Giu-đa, chắt của Bô-ô và Ru-tơ, cháu nội của Ô-bết, con trai út của Y-sai. Cuộc đời Đa-vít có bốn giai đoạn:

 1. Đa-vít là người chăn chiên (1Sa-mu-ên 16).

Đa-vít lớn lên làm người chăn chăm sóc bầy chiên cho cha. Tiên tri Sa-mu-ên lập Đa-vít làm vua tương lai của Y-sơ-ra-ên.

 1. Đa-vít là phò mã của vua Sau-lơ.

Nhờ đánh đàn giỏi, từ người chăn chiên, Đa-vít được giới thiệu vào cung, khi Sau-lơ tâm thần bất an, nhờ tiếng đàn của Đa-vít được khuây khỏa. Vương quốc Y-sơ-ra-ên lâm nguy trước sự tấn công của Phi-li-tin. Với sự thách đố kiêu ngạo của Gô-li-át, Đa-vít xin đi diệt địch, ông hạ Gô-li-át dễ dàng bằng cái trành ném đá. Sau-lơ trọng thưởng bằng cách gã công chúa Mi-canh. Khi dân chúng hát khen Đa-vít, Sau-lơ ganh ghét, tìm cách giết hại Đa-vít.

 1. Đa-vít là người phiêu bạt (1Sa-mu-ên 19-31).

Đa-vít trốn thoát khỏi hoàng cung, lẩn tránh trong đồng vắng, trên núi, trong hang đá, nhiều nguy hiểm, suýt sa lưới Sau-lơ. Cuối cùng Đa-vít lánh nạn qua đất Phi-li-tin.

 1. Đa-vít là vua Y-sơ-ra-ên (2Sam 1-24).

Sau-lơ chết, Đa-vít về Hếp-rôn, dân chúng tôn vương Đa-vít vào khoảng năm 1005 T.C, khi 30 tuổi. Dưới triều Đa-vít, bờ cõi mở rộng, vua đánh chiếm các nước lân bang. Ngoài việc trị quốc, Đa-vít quan tâm đến thờ phượng, tôn vinh Chúa. Trong vinh hoa, Đa-vít phạm tội tà dâm và giết người! ông ăn năn, được Đức Chúa Trời tha thứ, không cất ngôi vua. Đa-vít trị vì 40 năm, qua đời lúc 70 tuổi.

 1. SUY GẪM.
 2. Đa-vít là người chăn chiên.

Điểm nổi bật của Đa-vít là chiến thắng Gô-li-át. Trong chiến đấu, Đa-vít nhìn biết quyền năng của Đức Chúa Trời.

Trước thách đố kiêu ngạo của Gô-li-át, quân tướng Y-sơ-ra-ên hoảng sợ. Đối với vua Sau-lơ, Đa-vít chỉ là một gã chăn chiên tầm thường, đối với Gô-li-át, Đa-vít quá nhỏ bé. Đa-vít nhờ cậy Đức Chúa Trời, Ngài đã dùng thứ khí giới đơn sơ là trành ném đá, khiến viên đá từ tay Đa-vít bắn trúng ngay trán Gô-li-át (1Sa 17:45-51). Gô-li-át chết, dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi tay Phi-li-tin. Đa-vít bày tỏ cho dân ngoại biết Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên giải cứu dân sự Ngài bằng quyền năng, không phải bằng gươm.

 1. Đa-vít là người chăn Y-sơ-ra-ên.

Đa-vít đáp ứng sứ mạng Chúa gọi:

(1) Về an ninh: Giê-ru-sa-lem trở thành kinh đô. Đa-vít đã bắt phục các nước lân bang, đời sống kinh tế được sung túc, thịnh vượng (2Sa 5:6-16; 8:1-14).

(2) Về cai trị: Đa-vít trị vì công bình và ngay thẳng (Thi 119:105-106; 2Sa 8:15), nhắc nhở dân chúng vâng giữ luật pháp Đức Chúa Trời (1Sử 28:8; Thi 51:13).

(3) Về nhà Chúa: Đa-vít có kế hoạch xây dựng một đền thờ cho Chúa. Mặc dầu ông  không được xây cất, nhưng đã làm những việc quan trọng:

– Rước hòm giao ước từ nhà A-bi-na-đáp về Giê-ru-sa-lem.

– Phân chia các ban thứ của người Lê-vi để tổ chức thờ phượng trong đền thờ (1Sử 3:1-4, 16:37-42; 23:2-26).

– Dâng hiến phần lớn của cải mình cho công việc này (1Sử 22:1-6, 29:1-5; Thi 69:9).

 1. Đời sống tin kính Chúa của Đa-vít.

(1) Tin cậy Chúa (Thi 18:1-3).

(2) Tôn vinh, cảm tạ Chúa (Thi 103:1-3).

(3) Yêu mến, vâng giữ luật pháp Chúa (Thi 119).

III. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.

 1. Đa-vít trong sự đối phó với Gô-li-át:

– Gô-li-át có ý nghĩa gì về phương diện thuộc linh? Sự đối phó với Gô-li-át của Đa-vít thách thức chúng ta trong sứ mạng gì? Và bí quyết nào để đắc thắng? (2Côr 10:4-6; Êph 6:10-17).

 1. Đa-vít trong sự cai trị Y-sơ-ra-ên:
 2. Những công việc Đa-vít làm trong thời trị vì:

– Đối với nền an ninh quốc gia (2Sa 8:1-14).

– Đối với dân sự (2Sa 8:15; 23:3-4; Thi 51:13; 1Sử 28:8).

– Đối với công việc nhà Chúa (1Sử 13:1-4; 16:37-42; 22:1-6; 29:1-5; Thi 69:9).

 1. Nhắc nhở chúng ta trách nhiệm gì đối với những anh em Chúa gọi chúng ta chăm sóc? (Giăng 21:16; Côl 3:16; Rô 15:1-7).
 2. Đa-vít trong đời sống tin kính Chúa:

– Qua những ưu khuyết điểm của Đa-vít. Những gương sáng nào nên theo và lỗi lầm nào nên tránh?

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 30.06.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 30.06.2024

in PHỤ NỮ on 25 Tháng Sáu, 2024

Chúa nhật 30/6/2024.

 1. Đề tài: SA-MU-ÊN – TIÊN TRI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên: 3,12.
 3. Câu gốc: “Hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thắng giảng dạy lời chân lý” (2Tim 2:15 BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 4-6.
 5. Thể loại: Thi kể chuyện.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 24-03-2024.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. GIỚI THIỆU.

Trong thời đại dân Y-sơ-ra-ên lâm vào tình trạng “mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải”, lời của Đức Chúa Trời trở nên hiếm hoi và luật pháp Ngài truyền cho Môi-se dạy dỗ dân sự bị lãng quên, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho dân sự một người, đó là Sa-mu-ên.

Tên Sa-mu-ên có nghĩa là Đức Chúa Trời nhậm lời. Sự ra đời của Sa-mu-ên là một phép lạ. Cha mẹ của Sa-mu-ên là Ên-ca-na và An-ne, quê ở Ra-ma Tha-rim Xu-phim, thuộc dòng dõi Lê-vi. An-ne vốn son sẻ lâu năm. Bà cầu xin Chúa ban cho một con trai và hứa nguyện dâng con ấy trọn đời phục sự Đức Giê-hô-va.

Cuộc đời Sa-mu-ên chia làm hai giai đoạn như sau:

 1. Sa-mu-ên tại Si-lô (1Sa 1-3).

Sa-mu-ên ở trong đền thờ Đức Giê-hô-va, học tập, phục sự Ngài dưới sự hướng dẫn và dạy dỗ của thầy tế lễ Hê-li. Sa-mu-ên được Đức Chúa Trời kêu gọi đem lời Ngài đến cùng dân sự, Thần Đức Giê-hô-va ở cùng Sa-mu-ên. Trong khắp xứ, từ Đan đến Bê-sê-ba, từ Bắc chí Nam dân Y-sơ-ra-ên đều nhìn biết Đức Chúa Trời đã lập Sa-mu-ên làm tiên tri giữa họ.

 1. Sa-mu-ên tại Ra-ma (1Sa 7-12).

Trong xứ xảy có chiến tranh với dân Phi-li-tin. Đức Chúa Trời đoán phạt nhà Hê-li vì tội của hai con trai người, nên Ngài phó dân Y-sơ-ra-ên vào tay quân Phi-li-tin. Đạo quân Y-sơ-ra-ên bị bại, cả hai con trai thầy tế lễ Hê-li đều tử trận, Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời bị người Phi-li-tin cướp lấy. Nghe hung tin nầy thầy tế lễ Hê-li té ngất xỉu và qua đời.

Bấy giờ Sa-mu-ên từ Si-lô trở về Ra-ma là thành sinh trưởng của ông, Ra-ma trở thành tổng hành dinh của nhà tiên tri nổi danh nầy. Trong lúc đó dân sự bị người Phi-li-tin áp bức. Sa-mu-ên cầu nguyện cho họ. Dân Y-sơ-ra-ên được giải cứu khỏi tay người Phi-li-tin, và Sa-mu-ên trở thành vị quan xét đáng kính trọng, ảnh hưởng sâu xa trên hai vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên là Sau-lơ và Đa-vít. Sa-mu-ên qua đời khoảng năm 1017.

 1. SUY GẪM.
 2. Sa-mu-ên với sứ mạng Chúa gọi.

Sa-mu-ên qua những giai đoạn sau:

   (1) Ấu nhi: Sa-mu-ên tập sự hầu việc Đức Giê-hô-va trong sứ mạng của người tôi tớ trung thành bên cạnh thầy tế lễ Hê-li (1Sa 3:1-4).

   (2) Thành niên: Sa-mu-ên được Đức Chúa Trời kêu gọi vào chức vụ tiên tri và quan xét Y-sơ-ra-ên (1Sa 3, 7).

(a) Với sứ mạng của người tiên tri: Sa-mu-ên nói cho dân sự biết lời của Đức Chúa Trời; kêu gọi dân sự ăn năn xây bỏ thần tượng và trở về cùng Đức Chúa Trời. Trong dân Y-sơ-ra-ên “mỗi người làm theo ý của mình cho là phải” và lời Đức Chúa Trời lấy làm hiếm hoi. Bấy giờ, Sa-mu-ên tiên tri của Đức Chúa Trời ở giữa họ, như tia sáng soi trong nơi tối tăm. Dân sự khắp nơi trong xứ đến cùng Sa-mu-ên để được dạy dỗ học biết đường lối Đức Chúa Trời và sống theo ý muốn Ngài.

(b) Với sứ mạng của người quan xét: Sa-mu-ên đoán xét dân sự cách công bình và ngay thẳng. Sa-mu-ên không ra trận. Cách Sa-mu-ên chiến thắng người Phi-li-tin không bằng khí giới quân sự, nhưng bằng khí giới của Đức Chúa Trời, bằng lời cầu nguyện và quyền năng Ngài bày tỏ. Đây cũng là cách Cơ Đốc nhân chúng ta dùng để chiến thắng quyền lực của ma quỉ trong sự giải cứu người dưới ách nô lệ của tội lỗi (Ê-phê-sô 6:10-20).

   (3) Lúc tuổi về hưu: Sa-mu-ên hầu việc Đức Chúa Trời dưới sứ mạng của người cầu thay cho dân sự, và hướng dẫn họ trong luật pháp Đức Giê-hô-va. Chính Sa-mu-ên là người xức dầu cho vua Sau-lơ.

 1. Tâm tình phục vụ Chúa của Sa-mu-ên.

Đời sống phục vụ Chúa của Sa-mu-ên để lại cho chúng ta tấm gương sáng:

(1) Sa-mu-ên hầu việc với tấm lòng trong sạch. Hai đức tánh cao đẹp của Sa-mu-ên là thanh liêm và ngay thẳng.

(2) Sa-mu-ên hầu việc với tấm lòng tràn đầy tình yêu thương. Tấm lòng Sa-mu-ên luôn hướng về dân sự. Ông buồn rầu khi thấy họ xây bỏ Đức Chúa Trời và thờ thần tượng, ông chẳng vui khi thấy dân chúng đến xin một vua, vì biết họ đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, chẳng muốn Ngài cai trị họ nữa (1Sa 8:6). Sa-mu-ên cầu thay cho họ.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

KHI CÔN TRÙNG CHUI VÀO TAI.

Côn trùng chui vào tai rất khó chịu, nhiều khi gây đau đớn và ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu chưa thể đến bác sĩ ngay, bạn có thể dùng những cách sau đây làm cho côn trùng thoát ra:

– Đưa tai ra nơi có ánh nắng, còn nếu vào ban đêm ghé tai vào bóng đèn, côn trùng sẽ hướng theo ánh sáng chui ra.

– Cho vào tai vài giọt mật ong, côn trùng sẽ bị chết ngạt giúp ta lấy ra dễ dàng.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.06.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.06.2024

in PHỤ NỮ on 15 Tháng Sáu, 2024

Chúa nhật 16/6/2024.

 1. Đề tài: SINH NHẬT – CẢM TẠ CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 66.
 3. Câu gốc: “Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi” (Thi 66:16 BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Nhã Ca 5-8.
 5. Thể loại: Sinh nhật, sinh hoạt.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 17-03-2024.

* TRÒ CHƠI DÀNH CHO NGƯỜI CÓ SINH NHẬT.

BÔNG HOA SINH NHẬT.

– Chuẩn bị: Cắt một số hoa bằng giấy màu và viết lời yêu cầu thật vui cuộn tròn lại dán vào nhụy hoa. Dùng băng keo hai mặt dán bông hoa lên bảng (số hoa tương đương với số người có ngày sinh trong quí).

– Cách chơi: NHD sẽ mời từng người có ngày sinh trong quí II (4,5,6) lên chọn và hái cho mình một bông hoa. Quan sát kỹ trong bông hoa sinh nhật có gì đặc biệt, xem và đọc lớn rồi thực hiện lời yêu cầu.

* TRÒ CHƠI TẬP THỂ.

TÌM NHẠC TRƯỞNG.

– Cách chơi: Cử một người làm quan sát viên đi ra ngoài. NHD tập trung Ban Phụ nữ đứng thành vòng tròn và chỉ định một người làm ca trưởng, bắt lên những bài hát quen thuộc. Người làm ca trưởng này có quyền sử dụng và thay đổi động tác (ví dụ: vỗ tay lên đầu, kéo violon, giậm chân…) tất cả mọi người phải chú ý làm theo.

Quan sát viên bước vào đứng giữa vòng tròn và tìm xem trong vòng tròn đó ai là người làm nhạc trưởng. Sau hai hoặc ba bài hát liên tục, nếu chưa tìm ra, quan sát viên sẽ bị phạt. Nếu nhạc trưởng bị “điểm mặt” phải ra thay thế làm người quan sát.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

KHI GẶP PHẢI NHỮNG HIỆN TƯỢNG KHÓ CHỊU LÚC MANG THAI.

Trong thời kỳ mang thai, có bà mẹ gặp rất nhiều hiện tượng khó chịu, hãy tham khảo một số cách xử trí sau:

Buồn nôn, nôn: Tránh những thức ăn hoặc mùi thức ăn làm cho bạn khó chịu. Đừng bao giờ để mình đói nhưng cũng không nên ăn no quá, vì dạ dày quá đầy gây buồn nôn. Nếu bạn hay nôn vào buổi sáng, khi thức dậy đừng vội trở dậy, hãy nằm yên trên giường và ăn nhẹ, sẽ đỡ buồn nôn.

Khó tiêu, đầy hơi, đau dạ dày, táo bón: Bạn nên ăn thức ăn có nhiều chất xơ như rau, hoa quả, tránh chất cay, đồ hộp, rượu, chất uống có gas. Bạn nên ăn thành nhiều bữa nhỏ để không quá no.

Đau lưng: Hãy luôn giữ thẳng khi đứng hoặc ngồi. Muốn nhấc vật gì, hãy ngồi xổm xuống rồi đứng lên, dùng khớp gối chứ đừng cong lưng.

Phù bàn chân và mắt cá chân: Thỉnh thoảng nên nằm nghỉ, gác chân cao. Uống nhiều nước và tránh ăn mặn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 09.06.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 09.06.2024

in PHỤ NỮ on 3 Tháng Sáu, 2024

Chúa nhật 09/6/2024.

 1. Đề tài: Chúa nhật Âm nhạc – Truyền thông.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 100.
 3. Câu gốc: Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va, hãy ca hát mà đến trước mặt Ngài! (Thi Thiên 100:1-2).
 4. Đố Kinh Thánh: Nhã Ca 1-4.
 5. Thể loại: Ca ngợi, cảm tạ.

* CHỈ DẪN:

* Tìm Hiểu Tiểu Sử Thánh Ca.

Lớn Bấy Duy Ngài (“How Great Thou Art”)

Lớn Bấy Duy Ngài là một trong những bài thánh ca được nhiều người ưu thích nhất trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, vào năm 1974 Lớn Bấy Duy Ngài đứng đầu danh sách những bài thánh ca được ưu chuộng. Vào năm 2001, một cuộc thăm dò trong cộng đồng Tin Lành nói tiếng Anh khắp thế giới, Lớn Bấy Duy Ngài được sắp hạng thứ hai trong những bài thánh ca được yêu thích nhất từ xưa đến nay. Tác giả của bài thánh ca Lớn Bấy Duy Ngài là Karl Gustav Boberg (1859-1940), thường được viết trong tiếng Anh là Carl Boberg. Carl Boberg là một nhà thơ, nhà văn, là thượng nghị sĩ và cũng là Mục sư người Thụy Điển.

Carl Boberg sinh ngày 16/8/1855 tại thị trấn Monsteras, quận Kalmar, tỉnh Smaland, Thụy Điển. Carl Boberg là con trai của ông bà Olaf và Bittner Boberg. Cụ Olaf Boberg cha của Carl Boberg, là một người thợ mộc. Từ thời trẻ, Carl Boberg làm thủy thủ một thời gian ngắn. Năm 19 tuổi, Carl Boberg theo học thần học tại Kristinehamm. Sau khi tốt nghiệp, mặc dù dòng họ Boberg là tín hữu Lutheran nhưng Carl Boberg đã nhận lời làm Mục sư cho Hội Thánh Mission Covenant tại Monsteras từ năm 1881 đến 1889. Bên cạnh chức vụ hầu việc Chúa, Mục sư Carl Boberg cũng viết văn và làm thơ. Mục sư Carl Boberg làm chủ tờ Sanningsvittnet (Chứng Nhân Chân Lý), một tuần báo Tin Lành, từ năm 1890 đến 1916. Từ năm 1912 đến 1931 Mục sư Carl Boberg đắc cử và trở thành thượng nghị sĩ của Quốc Hội Thụy Điển. Ông về với Chúa năm 1940, để lại hơn 60 thi ca và thánh ca.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 02.06.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 02.06.2024

in PHỤ NỮ on 27 Tháng Năm, 2024

Chúa nhật 02/6/2024.

 1. Đề tài: SAM-SÔN – NGƯỜI NA-XI-RÊ CHO ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Các Quan Xét 13:1-7; 15:1-20.
 3. Câu gốc: “Vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời” (1Côr 6:20 BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Truyền Đạo 10-12.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 18-02-2024.

* GỢI Ý PHỎNG VẤN.

Sau khi người hướng dẫn giới thiệu thể loại chương trình thờ phượng, phóng viên từ dưới lên và Sam-sôn từ ngoài bước vào phòng nhóm.

– PV: Dạ xin kính chào cụ Sam-sôn!

– Sam-sôn: Chào các cháu!

– PV: Chúng cháu rất vui vì được cụ đến thăm hôm nay. Thay cho các chị em trong Ban Phụ nữ Hội Thánh, cháu xin chào mừng và hoan nghênh cụ. Nhân buổi gặp gỡ nầy xin cụ vui lòng giúp chúng cháu tìm hiểu về cuộc đời làm người Na-xi-rê của cụ.

– Sam-sôn: Được, các cháu cứ hỏi!

– PV: Trước tiên xin cụ giới thiệu về quê hương và gia cảnh của cụ.

– Sam-sôn: Tôi là con trai của Ma-nô-a, quê tôi ở Xô-rê-a, thuộc chi phái Đan. Mẹ tôi vốn son sẻ, nhưng được thiên sứ hiện ra báo cho biết bà sẽ có thai và sinh một con trai và còn cho biết từ trong bụng mẹ tôi được biệt riêng làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời, để giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi ách của người Phi-li-tin.

– PV: Xin cụ cho biết người Na-xi-rê là người như thế nào?

– Sam-sôn: Na-xi-rê có nghĩa là biệt riêng ra, nên người Na-xi-rê là người biệt riêng cho Đức Giê-hô-va. Người Na-xi-rê buộc phải giữ các luật lệ như sau: Không cạo đầu, không ăn hay uống vật chi say, không đến gần vật ô uế.

– PV: Các luật lệ Chúa yêu cầu người Na-xi-rê giữ có mục đích gì vậy, thưa cụ?

– Sam-sôn: Các luật lệ trên cho thấy điều quan trọng Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi người Na-xi-rê là giữ mình trong sự thánh sạch.

– PV: Cám ơn cụ đã giúp chúng cháu hiểu rõ vấn đề nầy. Vậy cụ có giữ đúng luật Na-xi-rê không?

– Sam-sôn: Hỏi đến điều nầy lòng tôi thật sự đau đớn. Trong đời sống, tôi chỉ giữ luật Na-xi-rê về hình thức nhưng lại không giữ sự thánh sạch trong tấm lòng. Chính điều nầy làm tôi thất bại.

– PV: Nếu có thể được thì xin cụ vui lòng kể lại kinh nghiệm đau thương đó để chúng cháu biết và tránh khỏi vấp ngã.

– Sam-sôn: Tinh thần học hỏi của các cháu thật đáng khen! Được, tôi sẽ kể cho các cháu nghe.

Tôi được Chúa ban cho sức mạnh vô song, một mình hạ cả ngàn địch quân, nhưng tôi lại yếu đuối trước một người nữ để rồi người anh hùng bách chiến bách thắng bị sa vào tay quân thù cách nhục nhã. Tôi đã xem thường tội lỗi, không chế ngự sự ham muốn của tư dục mình.

– PV: Chúng cháu rất muốn biết về những chiến công cụ lập được. Xin cụ vui lòng kể cho chúng cháu nghe với.

– Sam-sôn: Chiến công lớn nhất của tôi là chiến thắng tại Lê-chi. Với xương hàm lừa trong tay, tôi đã hạ cả ngàn địch quân, khiến dân Phi-li-tin run rẩy và sợ hãi. Sau chiến thắng nầy, tôi trở thành quan xét của Y-sơ-ra-ên trong hai mươi năm.

– PV: Thú vị thật! Chúa ban cho cụ sức mạnh để giải cứu dân sự Ngài. Ước gì ngày nay có được một người có sức mạnh như cụ để dẹp sạch những thế lực đang khủng bố, bách hại con cái Chúa!

– Sam-sôn: Chúa có cách để bảo vệ con cái Ngài. Người như tôi tuy có sức mạnh nhưng lại yếu lòng với phái nữ. Biết được điểm yếu nầy nên người Phi-li-tin mua chuộc nàng Đa-li-la, người mà tôi yêu mến, quyến dụ tôi. Tôi mắc mưu, tóc tôi bị cạo và sức mạnh đã lìa khỏi tôi. Người ta đến bắt tôi, móc hai mắt và giam tôi vào ngục để xay cối.

– PV: Một cuộc tình với đoạn kết không có hậu. Thưa cụ, trong hoàn cảnh đau thương đó cụ đã làm gì?

– Sam-sôn: Nhận biết mình đã phạm luật Na-xi-rê, tôi đau đớn lắm. Thời gian sau tóc tôi mọc lại. Nhân ngày dân Phi-li-tin cúng tế trong miếu thần của họ, có đông đủ các quan trưởng nhóm họp tại đó, họ đem tôi ra để làm trò. Bây giờ, đứng giữa hai cây cột của đền thờ, tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, và ráng hết sức xô ngã hai cây cột chính của đền. Đền bị sập, tôi và ba ngàn người Phi-li-tin trong đền đều chết.

– PV: Đáng khâm phục khí phách của cụ. Dù chết cụ cũng lập được chiến công hiển hách cho nhà Y-sơ-ra-ên. Trong giờ phút cuối, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của cụ, nhưng không biết Chúa có tha thứ lỗi lầm của cụ không?

– Sam-sôn: Có đấy các cháu. Khi chúng ta thật lòng ăn năn, Chúa sẽ tha thứ. Bằng chứng là Chúa không từ bỏ tôi mà còn đặt tôi vào bảng vàng những vị anh hùng đức tin trong thời Cựu Ước.

– PV: Chúa thật nhân từ! Cám ơn cụ đã dành thì giờ cho Ban Phụ nữ chúng tôi. Qua đó chúng tôi được biết rõ về người Na-xi-rê và cuộc đời làm người Na-xi-rê của cụ. Nguyện Chúa tỉnh thức chúng tôi để khỏi sa mình vào những tội lỗi đáng tiếc.

NHD: Thưa chị em! Chúng ta vừa nghe cụ Sam-sôn nói chuyện về cuộc đời làm người Na-xi-rê của cụ. Qua đó chúng ta học biết: Phải giữ mình trong sự thánh sạch cho Đức Chúa Trời, luôn nhờ cậy Chúa đắc thắng những cám dỗ để làm trọn sứ mạng của Chúa cho đời sống mình. 

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. GIỚI THIỆU.

Khi dân Y-sơ-ra-ên bị người Phi-li-tin đô hộ, Đức Chúa Trời chuẩn bị cho họ một người rất đặc biệt, đó là Sam-sôn.

Sự ra đời của Sam-sôn là một phép lạ xảy đến cho bà Ma-nô-a, quê ở Xô-rê-a, chi phái Đan. Bà được thiên sứ báo tin cho biết sẽ sanh một con trai, con trai ấy sẽ là người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời để giải cứu Y-sơ-ra-ên. Đứa trẻ lớn lên, được Đức Chúa Trời ban phước và Thần Ngài khởi sự cảm động người tại Đan (Các Quan Xét 13).

Sam-sôn là một thanh niên sức mạnh phi thường, việc xé con sư tử như xé con dê con trên đường xuống Thim-ma, đã đưa Sam-sôn vào cuộc chiến với người Phi-li-tin. Chiến công lớn nhất của Sam-sôn là chiến thắng tại Lê-chi. Với xương hàm lừa, Sam-sôn đã hạ cả ngàn quân địch, khiến dân Phi-li-tin run rẩy, sợ hãi. Sam-sôn trở thành quan xét của Y-sơ-ra-ên trong hai mươi năm. Người Phi-li-tin tìm đủ mọi cách để trừ diệt Sam-sôn. Họ mua chuộc Đa-li-la, người mà Sam-sôn yêu mến để quyến dụ Sam-sôn khai sức mạnh của mình đến từ đâu. Sam-sôn bị mắc mưu, tóc Sam-sôn bị cạo, sức mạnh lìa khỏi Sam-sôn. Người Phi-li-tin bắt Sam-sôn, móc hai mắt, bắt xay cối trong ngục. Thời gian sau tóc Sam-sôn mọc lại. Nhân dịp có cúng tế trong miếu thần Phi-li-tin, đông đủ các quan trưởng nhóm họp tại đó, họ dẫn Sam-sôn đứng giữa hai cây cột của đền để làm trò. Bấy giờ, Sam-sôn cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, xô ngã hai cây cột chính của đền. Đền bị sập, và ba ngàn người Phi-li-tin trong đền đều chết.

 1. SUY GẪM.

Sam-sôn làm quan xét có những ưu điểm đặc biệt như:

– Được Đức Chúa Trời biệt riêng trước khi sinh ra và kêu gọi vào sứ mạng giải cứu dân Y-sơ-ra-ên.

– Được Thần Đức Chúa Trời ở cùng ban cho sức mạnh phi thường.

– Được Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng giải cứu lúc lâm nguy.

Qua đời sống và công việc của Sam-sôn làm là một bài học thật đầy ý nghĩa cảnh tỉnh chúng ta hơn là gương sáng cho chúng ta noi theo.

 1. Đời sống của Sam-sôn.

Từ khi còn trong lòng mẹ, Sam-sôn đã được Đức Chúa Trời biệt riêng làm người Na-xi-rê cho Ngài. Đức Chúa Trời đòi hỏi người Na-xi-rê là sự thánh sạch. Như vậy, người Na-xi-rê đối với Cơ Đốc nhân chúng ta hôm nay không có nghĩa là người giữ luật lệ Na-xi-rê theo hình thức bên ngoài, nhưng còn là người có đời sống biệt riêng ra thánh cho Chúa và xa lánh mọi ô uế của tội lỗi, thế gian (2Côr 6:14-18).

Trong đời sống của Sam-sôn, ông giữ luật Na-xi-rê, nhưng không giữ sự thánh sạch trong lòng. Sam-sôn có sức mạnh vô song, một mình đã hạ cả hàng ngàn địch quân, nhưng trở nên yếu đuối trước một người nữ để rồi người anh hùng bách chiến bách thắng sa vào tay địch cách nhục nhã vì khinh thường tội lỗi, không kiềm chế sự ham muốn của tư dục. Hai lời cầu nguyện của ông:

 1. Lời cầu nguyện lúc Sam-sôn chiến thắng, trong cơn khát nước ông cầu xin Chúa giải cứu để không bị sa vào người ngoại đạo Phi-li-tin.
 2. Lời cầu nguyện lúc Sam-sôn thất trận, ông cầu xin Chúa ban cho sức lực để báo thù người Phi-li-tin, chết chung với họ.

Qua hai lời cầu nguyện nầy, ta thấy có sự sa sút trong đời sống tin kính Chúa của Sam-sôn. Từ chỗ kêu cầu Chúa cứu mình khỏi tay kẻ địch đến chỗ buông xuôi chấp nhận cái chết chung với kẻ thù. Đời sống Sam-sôn bắt đầu với sự biệt riêng mình ra cho Đức Giê-hô-va, nhưng kết thúc với sự chết chung với người Phi-li-tin.

 1. Sứ mạng của Sam-sôn.

Với sứ mạng giải cứu dân Y-sơ-ra-ên, Sam-sôn phải trực diện với kẻ thù. Với sức mạnh lớn lao, Sam-sôn đã phá vỡ đội binh đông đảo của địch, lập nhiều chiến công rạng rỡ. Trong hai mươi năm làm quan xét Y-sơ-ra-ên, Sam-sôn đã gây nhiều thiệt hại nặng nề cho người Phi-li-tin, khiến họ lắm phen điêu đứng, sợ hãi.

Sam-sôn thắng được kẻ thù nhưng không thắng được tư dục của mình. Sam-sôn được gọi đi giải phóng dân tộc, nhưng thật ra động lực thúc đẩy Sam-sôn tranh chiến với người Phi-li-tin chỉ vì mối thù riêng tư (Các Quan Xét 15:7; 16:28). Báo thù là điều hợp lý cho người sống dưới thời đại luật pháp “mắt đền mắt, răng đền răng” (Xuất 21:24), nhưng trong thời ân điển, tình yêu thương được nhấn mạnh (Mat 5:46-48).

 1. Sự cuối cùng của Sam-sôn.

Lúc chết Sam-sôn giết được kẻ thù nhiều hơn khi còn sống. Cái chết của Sam-sôn là cái chết của người anh hùng. Dù sa cơ, Sam-sôn đã chọn cái chết đem thắng lợi cho nước nhà.

III. ỨNG DỤNG CHO ĐỜI SỐNG.          

Qua đời sống và sứ mạng của Sam-sôn:

– Người hầu việc Chúa cần phải có đời sống biệt riêng ra thánh cho Chúa.

– Tất cả mọi công việc làm cho Chúa phải được thúc đẩy bởi tình yêu thương.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 19.05.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 19.05.2024

in PHỤ NỮ on 13 Tháng Năm, 2024

Chúa nhật 19/5/2024.

 1. Đề tài: LỄ NGŨ TUẦN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 2:1-13.
 3. Câu gốc: “Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ” (Công 4:31 BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Truyền Đạo 7-9.
 5. Thể loại: Họp bạn.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 28-01-2024.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

SỮA MẸ ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO CỦA TRẺ.

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thì những đứa trẻ được nuôi bằng sữa mẹ trong thời gian khoảng từ 7-9 tháng sẽ có chỉ số thông minh (IQ) cao hơn những đứa trẻ chỉ bú mẹ trong thời gian hai tuần. Quá trình nghiên cứu đối với 3.253 người sinh vào năm 1959-1961 đã kết luận rằng người nào được bú mẹ càng lâu thì càng thông minh. Cụ thể là chỉ số thông minh trung bình của họ đã tăng lên 6 điểm (IQ trung bình là 100). Các nhà khoa học còn kết luận rằng số lượng trẻ em có thời gian bú mẹ lâu thì rất ít khi phải nhập viện vì những căn bệnh thông thường. Sữa mẹ giúp đứa trẻ phát triển trí não, ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm, tiêu chảy, dị ứng, bệnh về đường hô hấp và một số căn bệnh khác. Các kết quả nghiên cứu khác còn cho biết sữa mẹ không những bảo vệ được hệ thần kinh trung ương mà còn kích thích hệ thần kinh nầy phát triển. Trong sữa mẹ có DHA – một loại axít không gây cholesterol – loại axít nầy không tìm thấy trong sữa bò và các loại sữa khác. Việc cho con bú có ý nghĩa như đầu tư vào quá trình phát triển trí não của trẻ, giúp trẻ tăng cường khả năng cho hệ miễn dịch và ngăn ngừa được nhiều bệnh tật.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.05.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.05.2024

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Năm, 2024

Chúa nhật 12/05/2024.

 1. Đề tài: LỄ MẪU THÂN.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 101.
 3. Câu gốc: “Con sẽ sống cách khôn ngoan theo con đường trọn vẹn; Khi nào Chúa sẽ đến với con?” (Thi 101:2 BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Truyền Đạo 4-6.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 11-02-2024.

* CÂU CHUYỆN THAM KHẢO.

PHƯỚC CHO NGƯỜI HIẾU KÍNH CHA MẸ.

Federick, vua nước Prussia xưa là một vị vua rất thương dân. Một hôm ông bấm chuông gọi người hầu mình nhưng không thấy anh vào. Ông liền bước ra để tìm. Ông thấy anh đang úp mặt ngủ mê. Ông rón rén lại gần thấy có một bức thơ ở túi lộ ra ngoài. Ông tò mò rút nhẹ ra xem. Đây là bức thư của mẹ anh gởi đến cám ơn lâu nay anh đã nhường nhịn ăn mặc tiêu pha gởi một phần lương mình về nuôi bà. Thật là một người con hiếu thảo.

Sau khi đọc xong, vua bước nhẹ về phòng lấy một túi bạc đầy, rón rén nhét vào túi anh với cả bức thư mẹ anh nữa. Xong, ông bước vào phòng nhấn chuông mạnh hơn. Anh hầu phòng tỉnh dậy sợ hãi chạy ra trình diện. Vua nói: “Chà, anh ngủ ngon quá!”

Anh hầu chẳng biết sửa lỗi ra sao, nên bối rối bỏ tay vào túi. Tay anh đụng vào bức thư và túi bạc. Anh móc túi bạc ra và tái mặt khóc oà, không nói được một lời. Vua hỏi: “Sao, có điều gì vậy?”

Anh tâu: Kính thưa hoàng thượng!

Rồi sấp mình dưới chân vua và tâu thêm: “Tâu, có người muốn hại con. Con chẳng hiểu biết gì về túi bạc nầy cả. Con vừa rờ phải trong túi con đây”.

Vua đáp: “Hỡi người bạn trẻ! Thường thường Đức Chúa Trời cũng thi hành công việc lớn lao cho chúng ta trong khi chúng ta ngủ chớ… Anh hãy gởi số bạc đó cho mẹ anh và thay tôi chào thăm mẹ anh, và nói rằng tôi sẽ chăm nom cả mẹ anh và anh nữa”.

Con cháu biết hiếu kính và tôn trọng cha mẹ, Chúa không quên bỏ đâu. Chúa thường ban thưởng những người con, cháu biết tưởng nhớ, giúp đỡ ông bà, cha mẹ. Con cháu ngỗ nghịch không vâng lời cha mẹ, bất hiếu thì bị Chúa rủa sả (Ê-phê-sô 6:1-3).

PHẦN THƯỞNG CỦA NGƯỜI HIẾU KÍNH CHA MẸ.

Ngày kia, vua Gustave III của Thụy Điển một mình cỡi ngựa ngang qua một làng quê gần kinh đô. Ông khát nước mà bầu nước đem theo đã hết, lại không có quân hầu đi theo nên không sao có nước uống. Bỗng ông thấy có một cô gái đang múc nước ở một giếng nước bên đường, ông bèn thúc ngựa chạy đến xin nước uống. Cô thiếu nữ nghe xin vội vàng đổ vò nước mời ông uống. Uống xong, ông nói: Cám ơn cô cho tôi uống nước. Nếu cô bằng lòng theo tôi về Stockhom, tôi sẽ cho cô một địa vị tốt đẹp hơn.

Cô gái đáp: Thưa ông, tôi không thể nhận lời đề nghị của ông được. Tôi không có ý leo lên địa vị cao hơn địa vị mà Chúa đã cho tôi. Vả lại, tôi không muốn đi đâu xa đây cả.

Vua ngạc nhiên hỏi: Sao vậy cô?

Cô gái đỏ mặt thưa: Vì mẹ tôi nghèo và bệnh hoạn chẳng có ai giúp đỡ, yên ủi trong cơn đau đớn, buồn thảm. Tôi thương mẹ. Tôi không thể rời bỏ mẹ tôi được. Không có gì có thể lôi kéo tôi bỏ phận sự làm con đối với mẹ tôi được.

Vua hỏi: Hiện thời mẹ cô ở đâu?

Cô đáp: Thưa, ở trong cái chòi kia!

Cô vừa nói vừa chỉ vào cái lều lụp xụp, tồi tàn. Vua xin phép theo cô đến thăm. Khi vua bước vào, thấy một bà già tàn tật ngồi trên một cái giường ổ rơm rất thương tâm. Vua nói: Thưa bà, tôi rất buồn khi thấy bà trong cảnh đau yếu đáng thương thế nầy.

Bà già nói: Thưa ông, tôi thật đáng thương, nhưng tôi vẫn quan tâm, thương xót đứa con gái đã làm việc mệt nhọc để nuôi tôi và giúp tôi không thiếu thứ gì. Nó an ủi tôi nhiều lắm. Cầu xin Chúa nhớ đến điều lành mà con tôi đã làm cho tôi.

Nói xong, bà lấy tay lau nước mắt. Vua Gustave vô cùng xúc động. Chưa khi nào vua cảm động bằng lần nầy khi nghe lời nói của bà và lòng chí hiếu của người con gái. Vua liền rút ra một túi bạc đặt vào tay thiếu nữ và nói: Hãy dùng số tiền này để chăm lo cho mẹ cô. Tôi sẽ sớm giúp cô nhiều hơn để cô có thể săn sóc mẹ cô tốt đẹp hơn. Tôi xin từ giã cô. Cô hãy tin tưởng vào lời hứa của vua cô nhé!

Sau khi về hoàng cung ở Stockhom, vua liền cấp cho mẹ cô gái một trợ cấp trọn đời, và khi mẹ cô qua đời, cô vẫn tiếp tục được thừa hưởng nữa.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.05.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.05.2024

in PHỤ NỮ on 1 Tháng Năm, 2024

Chúa nhật 05/05/2024.

 1. Đề tài: RU-TƠ – NÀNG DÂU HIẾU THẢO.
 2. Kinh Thánh: Ru-tơ 1-2.
 3. Câu gốc: “Ai có thể tìm được một người nữ tài đức? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc” (Châm 31:10 BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Truyền Đạo 1-3.
 5. Thể loại: Tâm tình.

* CHỈ DẪN: Tâm tình.

Mời tất cả phụ nữ trong Hội Thánh tham dự giờ nhóm.

BHD mời một người nữ gương mẫu trong việc làm nàng dâu hiếu thảo nghiên cứu đề tài “Ru-tơ, nàng dâu hiếu thảo” để tâm tình trong giờ nhóm đó.

Sau giờ tâm tình, chị em sẽ nêu lên những thiếu sót khiến mình chưa làm tròn bổn phận làm nàng dâu hiếu thảo và những việc cần phải làm của nàng dâu hiếu thảo để khích lệ nhau.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. GIỚI THIỆU.

Ru-tơ đã đi vào lịch sử Y-sơ-ra-ên vào thời Các quan xét trong hình ảnh một nàng dâu hiếu thảo.

Vì có cơn đói kém trong xứ Ca-na-an, nên Ê-li-mê-léc cùng vợ là Na-ô-mi với hai con trai là Mạc-lôn và Ki-li-ôn, người Giu-đa quê ở Bết-lê-hem đi lánh nạn qua xứ Mô-áp. Sống tại đây chẳng bao lâu, Ê-li-mê-léc qua đời, để Na-ô-mi lại với hai con trai. Thời gian trôi qua, Mạc-lôn và Ki-li-ôn cưới vợ trong vòng người nữ Mô-áp. Vợ của Mạc-lôn tên là Ọt-ba, và vợ của Ki-li-ôn tên là Ru-tơ. Rồi mười năm sau, cả Mạc-lôn và Ki-li-ôn đều chết để Na-ô-mi ở lại trong hoàn cảnh không chồng, không con.

Bấy giờ, Na-ô-mi nghe Đức Chúa Trời đoái thương, ban cho mùa màng thịnh vượng, quyết định hồi hương. Na-ô-mi gọi hai nàng dâu lại và từ giã. Ban đầu cả hai đều muốn theo Na-ô-mi, nhưng khi nghe Na-ô-mi phân tích những điểm bất lợi, Ọt-ba từ giã Na-ô-mi, trở về nhà nàng. Còn Ru-tơ đòi theo Na-ô-mi với lời nói quả quyết: (Ru-tơ 1:16-17). Thấy Ru-tơ quả quyết, hai mẹ con lên đường về Bết-lê-hem.

Về đến nơi, dân chúng mừng rỡ tiếp đón Na-ô-mi, cảm động thấy hoàn cảnh đơn chiếc, nghèo nàn của hai mẹ con bà. Những ngày đầu, hai mẹ con Na-ô-mi sống qua ngày nhờ vào việc mót lúa của Ru-tơ. Thật may mắn, nàng mót lúa nhằm vào ruộng của Bô-ô, một người giàu có và quyền thế trong thành, là người bà con bên nhà chồng Ru-tơ. Dân chúng ca ngợi lòng hiếu thảo và sự trông cậy của nàng đối với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Bô-ô mến Ru-tơ, tỏ lòng nhân từ cùng nàng. Sự cảm phục người hiền đức đã đưa Bô-ô đến cuộc hôn nhân với Ru-tơ. Vì là bà con với nhà Ê-li-mê-léc nên Bô-ô có quyền chuộc lại sản nghiệp của kẻ quá cố, theo luật của dân Y-sơ-ra-ên, người chuộc sản nghiệp cũng phải cưới người góa phụ để nối danh kẻ chết. Đức Chúa Trời ban phước cho Ru-tơ, nàng sanh con trai đầu lòng là Ô-bết. Qua dòng dõi Ô-bết, Ru-tơ là tổ mẫu của Đa-vít, vua vĩ đại của Y-sơ-ra-ên. Ru-tơ đã được liệt vào bản gia phổ của Đấng Cứu Thế nhân loại, một vinh hạnh lớn cho người nữ ngoại bang nầy.

 1. SUY GẪM.
 2. Sự quyết định của Ru-tơ.

Điểm nổi bật nhất là quyết định của nàng. Một quyết định thật đẹp, thật cao thượng ở một nàng dâu có hoàn cảnh như Ru-tơ. Sự quyết tâm theo Na-ô-mi của Ru-tơ có thể được hiểu trong hai lý do:

(1) Vì tình thương Na-ô-mi: Vì cùng hoàn cảnh và tâm trạng của người góa phụ như Na-ô-mi, Ru-tơ thấy cần phải gần với Na-ô-mi. Ru-tơ thấy được nỗi sầu khổ của mẹ chồng lớn lao hơn nàng bội phần. Ru-tơ cảm thấy quyến luyến Na-ô-mi, đến nỗi không muốn lìa xa người mẹ sầu khổ nầy.

(2) Vì lòng tin nơi Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên: Có thể do nếp sống tin kính Chúa của gia đình Na-ô-mi, Ru-tơ nhìn biết Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đấng Chân Thần cao cả không như thần tượng hư không của Mô-áp. Sự quyết định của Ru-tơ (câu 16-17), cho thấy Ru-tơ bằng lòng trả giá rất đắt. Ru-tơ quyết định theo Na-ô-mi không phải để tìm hy vọng nào nơi Na-ô-mi, nhưng để tìm sự nương náu dưới cánh tay của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên (2:12).

 1. Ru-tơ, người nữ hiền đức.

Tình yêu thương đối với Na-ô-mi đã nẩy nở trong Ru-tơ những đức tánh thật cao đẹp:

(1) Trách nhiệm (2:2): Ru-tơ không ngại công việc hèn mọn của người mót lúa, miễn sao nuôi sống được hai mẹ con trong những ngày đầu về xứ.

(2) Siêng năng, cần kiệm (2:7, 17): Ru-tơ mót lúa suốt ngày không quản ngại mệt nhọc.

(3) Hiếu thảo (2:18): Khi được Bô-ô cho bữa ăn dư dật, Ru-tơ chừa phần lại đem về cho mẹ mình.

(4) Vâng lời (2:22): Theo lời khuyên của mẹ, Ru-tơ cứ mót lúa trong ruộng của Bô-ô.

(5) Lòng tin kính Chúa (2:12): Ru-tơ nương mình dưới bóng cánh Chúa. Đây là điểm sáng chói trong đời sống tin kính của Ru-tơ.

III. ỨNG DỤNG CHO ĐỜI SỐNG.

Nàng dâu Ru-tơ đã được dân thành Bết-lê-hem đánh giá là quý hơn bảy con trai đối với Na-ô-mi (4:14-15). Đời sống tin kính Chúa và đức hạnh của người nữ là điều quý giá trước mặt Chúa (Châm 31:10, 30; 1Phi 3:3-4).

Qua đời sống đức hạnh của Ru-tơ, cho thấy không phải làm việc gì to tát mới làm vinh hiển danh Chúa, nhưng sự phản chiếu những đức tánh cao đẹp của Chúa Giê-xu qua đời sống trong cuộc sống hằng ngày.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 28.04.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 28.04.2024

in PHỤ NỮ on 24 Tháng Tư, 2024

Chúa nhật 28/04/2024.

 1. Đề tài: THẾ NÀO LÀ VÁC THẬP TỰ GIÁ?
 2. Kinh Thánh: Mat 10:38; 16:24; Lu 9:23; 14:27; Êph 2:16; Hêb 2:2; 1Cô 1:18.
 3. Câu gốc: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Mác 8:34b BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Châm Ngôn 28-31.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.

* CHỈ DẪN: Tìm hiểu.

Mời 2 người nữ trong BHD chịu trách nhiệm trình bày đề tài: “Thế nào là vác thập tự giá?” và mời một người lên đúc kết, cầu nguyện.

Sau khi NHD trình bày phần giới thiệu rồi thì lần lượt mời người có trách nhiệm lên trình bày.

– Người thứ I: Trình bày quan điểm không đặt nền tảng trên Thánh Kinh.

– Người thứ II: Trình bày quan điểm đặt nền tảng trên Thánh Kinh.

– Người thứ III: Lên đúc kết và cầu nguyện kết thúc.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

THẾ NÀO LÀ VÁC THẬP TỰ GIÁ THEO CHÚA?

Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Mác 8:34). Vác thập tự giá là việc quan trọng cho những Cơ Đốc nhân. Trong (Ma-thi-ơ 10:38) Chúa nhấn mạnh rằng nếu ai không vác thập tự giá mình theo Chúa, thì không đáng làm môn đệ Ngài. (Lu-ca 14:27) ai không vác thập tự giá mình theo Chúa, thì cũng không được làm môn đồ Chúa. (Ma-thi-ơ 16:24), (Mác 8:34) và (Lu-ca 9:23) đòi hỏi phải từ bỏ chính mình để vác thập tự giá theo Chúa mỗi ngày.

Thế nào là vác thập tự giá? Vác thập tự giá theo nghĩa đen, nghĩa bóng hay nghĩa thuộc linh? Có nhiều quan điểm giải thích cho việc vác thập tự giá theo Chúa.

 1. QUAN ĐIỂM KHÔNG ĐẶT NỀN TẢNG TRÊN KINH THÁNH.
 2. “Thập tự giá” được hiểu theo nghĩa đen.

Thập tự giá mà người Cơ đốc vác là thập tự giá bằng gỗ. Trong lịch sử Hội Thánh ta thấy có nhiều người ủng hộ quan điểm nầy và luôn mang tượng cây thập tự bằng gỗ bên mình.

 1. “Thập tự giá” chỉ về bệnh tật.

Thập tự giá chỉ về những tật bệnh mà mỗi con cái Chúa phải chịu. Thomas A. Kempis tán thành quan điểm nầy, và giảng giải thêm: “Thập tự giá không những chỉ về bệnh tật, mà còn chỉ về sự đau khổ”.

 1. “Thập tự giá” chỉ về sự cứu rỗi.

Người vác thập tự giá là người kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Những người chủ trương quan điểm nầy cho rằng việc môn đồ hóa và được cứu rỗi có giá trị như nhau. Nhóm khác nữa thì quan niệm rằng môn đồ hóa là điều kiện của sự cứu rỗi. Họ kêu gọi mọi người hãy vác thập tự giá để làm nên sự cứu rỗi cho mình. Quan điểm nầy lầm lẫn vì dạy rằng con người nhờ việc làm mà được cứu rỗi.

 1. “Thập tự giá” chỉ về tội lỗi.

Thập tự giá chỉ về những tội lỗi mà người tin Chúa không thể từ bỏ. Martin Luther ủng hộ quan điểm này, John R. Rice cũng tán thành qua việc dạy về lẽ cần để đóng đinh bản tính tội lỗi. Theo Kinh Thánh, thói quen phạm tội không phải là điều Chúa muốn con cái Ngài phải mang. Trong Chúa Cứu Thế, ta được ban sự đắc thắng tội lỗi. Lời Chúa dạy: “phải nên thánh vì Ta là thánh” (1Phi 1:16).

 1. “Thập tự giá” chỉ về người phối ngẫu của mình.

Nhiều người chồng, người vợ không vừa ý nhau, hay kể người phối ngẫu là cây thập tự nặng nề mà mình phải mang. Có ông chồng kia giới thiệu vợ mình cho bạn hữu bằng những lời: “Tôi xin giới thiệu với anh chị, đây là… thập tự giá của tôi!”

 1. QUAN ĐIỂM ĐẶT NỀN TẢNG TRÊN THÁNH KINH.

Trong Tân Ước, chữ “thập tự giá” thường được hiểu theo ba nghĩa: Nghĩa đen, nghĩa thuộc linh và nghĩa bóng.

Theo nghĩa đen, Tân ước chỉ có ba thập tự giá hiểu theo nghĩa này: Đó là cây thập tự của Chúa Giê-xu và hai cây thập tự của hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Chúa (Mat 27:38-40).

Theo nghĩa thuộc linh, tất cả người tin Chúa đều đã được đồng chịu đóng đinh với Chúa Giê-xu trên thập tự giá (Rô 6:6, Gal 2:20). Nói cách khác, mỗi người đặt đức tin nơi công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, đều được đồng chết với Ngài.

Theo nghĩa bóng, thập tự được hiểu là:

 1. Sự gian khổ và phủ nhận chính mình (Mat 16:24).
 2. Sự khổ đau của Chúa Giê-xu (Êph 2:16, Hêb 2:2).
 3. Giáo lý của Phúc Âm (1Côr 1:18).
 4. Phúc Âm, vì kẻ thù của Phúc Âm là kẻ thù của thập tự giá (Phil 3:18).
 5. Thập tự giá của Chúa Giê-xu là hình ảnh về sự cứu rỗi (1Côr 1:17).

Người vác thập tự giá là người sẵn sàng sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù phải chịu sỉ nhục, đau khổ và ngay cả phải chết vì Chúa.

Mặt khác, vác thập tự giá cũng có nghĩa là làm cho chết những tham vọng, ý tưởng, mục tiêu đi ngược lại ý muốn Chúa. Phao lô là người vác thập tự giá nên đã tuyên bố: “Tôi chết hằng ngày” (1Côr 15:31), tức là làm chết đi những điều không theo ý muốn Chúa.