Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 25.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 25.04.2021

in PHỤ NỮ on 19 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 25.04.2021

1. Đề tài: TỰ XÉT MÌNH.

2. Kinh Thánh: Mác 14:12-25.

  1. Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ, mà phán rằng: Hãy lấy, nầy là thân thể ta. Ngài cầm chén tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và… phán rằng: Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người” (Mác 14:22-24).
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.04.2021

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 11.04.2021 (CN Tương trợ)

  1. Đề tài: ĐÔ-CA – NỮ THÁNH ĐỒ LÀM VIỆC LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Công 9:33-42; Gióp 31:19,20; Gia 2:13-17
  3. Câu gốc: “Tại thành Giốp-bê… có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí” (Công vụ 9:36).
  4. Đố Kinh Thánh: Ru-tơ 1-4.
  5. Thể loại: Phỏng vấn.