Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 05.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 05.04.2020

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 05.04.2020.

 1. Đề tài: TỪ ĐAU KHỔ ĐẾN AN VUI.
 2. Kinh Thánh: 2Cô-rinh-tô 1:2:17.
 3. Câu gốc: “Vả, ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề. Mà tôi đã viết thơ cho anh em, nào phải để cho anh em ưu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy” (2Cô-rinh-tô 2:4).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 13-15.
 5. Thể loại: Thảo Luận.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 29.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 29.03.2020

in PHỤ NỮ on 23 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 29.03.2020 (Lễ Thương Khó).

 1. Đề tài: THEO CHÚA PHẢI CHÂN THẬT.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:14-16, 20-25, 47-50; 27:1-5.
 3. Câu gốc: “Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói (Ma-thi-ơ 26:25).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 7-9.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 22.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 22.03.2020

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 22.03.2020.

 1. Đề tài: GIẢI PHÁP TỐI HẬU.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 12:31,13.
 3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1Cô-rinh-tô 13:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 4-6.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 15.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 15.03.2020

in PHỤ NỮ on 10 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 15.03.2020.

 1. Đề tài: NHỮNG ÂN TỨ KHÁC NHAU.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 12:1-30.
 3. Câu gốc: “Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi nguời” (1Cô-rinh-tô 12:4-6).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 1-3.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 01.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 01.03.2020

in PHỤ NỮ on 25 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 01.03.2020.

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ I.
 2. Kinh Thánh: Thi-thiên 139.
 3. Câu gốc: “Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy” (Thi-thiên 139:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 35-37.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 23.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 23.02.2020

in PHỤ NỮ on 17 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 23.02.2020.

 1. Đề tài: NHỮNG XÁC TÍN KHÁC NHAU.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 8:1-13.
 3. Câu gốc: “Cho nên, nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi” (1Cô-rinh-tô 8:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 32-34.
 5. Thể loại: Thảo luận.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 16.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 16.02.2020

in PHỤ NỮ on 10 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 16.02.2020.

 1. Đề tài: MẶT THẬT CỦA SỰ HIỆP MỘT.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 5:1-13.
 3. Câu gốc: “Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật” (1Cô-rinh-tô 5:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 29-31.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 09.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 09.02.2020

in PHỤ NỮ on 9 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 09.02.2020.

 1. Đề tài: NHỮNG QUAN ĐIỂM KHÁC BIỆT VỀ HÔN NHÂN.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 6:12-7:16.
 3. Câu gốc: “Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi, vậy tôi nói với kẻ chưa cưới gả và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn” (1Cô-rinh-tô 7:8-9)
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 26-28.
 5. Thể Loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 02.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 02.02.2020

in PHỤ NỮ on 2 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 02.02.2020.

 1. Đề tài: LỜI MỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:28-30.
 3. Câu gốc: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.