Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 10.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 10.01.2021

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 10.01.2021

1. Đề tài: NHỮNG NGƯỜI CỘNG TÁC.

2. Kinh Thánh: Phi-líp 1:1-18.

3. Câu gốc: “Và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành” (Phi-líp 1:4-5).

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 03.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 03.01.2021

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 03.01.2021

1. Đề tài: XUÂN BÊN CHÚA.

2. Kinh Thánh: Ê-sai 25.

3. Câu gốc: “Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời.” (Thi thiên 44:8).

4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 13-15.

5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ – Bài ca mới.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 13.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 13.12.2020

in PHỤ NỮ on 7 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 13.12.2020.

 1. Đề tài: Ý NGHĨA CỦA QUÀ GIÁNG SINH.
 2. Kinh Thánh: Ê-sai 7:14.
 3. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Suy niệm về sự Giáng sinh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 06.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 06.12.2020

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 06.12.2020.

 1. Đề tài: MẠNH DẠN TRONG CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-18.
 3. Câu gốc: “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ” (Ê-phê-sô 6:10-11).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 7-9.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 22.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 22.11.2020

in PHỤ NỮ on 16 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 22.11.2020.

 1. Đề tài: GÂY DỰNG MỘT GIA ĐÌNH CƠ ĐỐC.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:21 – 6:9.
 3. Câu gốc: “Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (Ê-phê-sô 5:15).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 1-3.
 5. Thể loại: Thảo luận.