Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 01.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 01.03.2020

in PHỤ NỮ on 25 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 01.03.2020.

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ I.
 2. Kinh Thánh: Thi-thiên 139.
 3. Câu gốc: “Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy” (Thi-thiên 139:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 35-37.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 23.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 23.02.2020

in PHỤ NỮ on 17 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 23.02.2020.

 1. Đề tài: NHỮNG XÁC TÍN KHÁC NHAU.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 8:1-13.
 3. Câu gốc: “Cho nên, nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi” (1Cô-rinh-tô 8:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 32-34.
 5. Thể loại: Thảo luận.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 16.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 16.02.2020

in PHỤ NỮ on 10 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 16.02.2020.

 1. Đề tài: MẶT THẬT CỦA SỰ HIỆP MỘT.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 5:1-13.
 3. Câu gốc: “Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật” (1Cô-rinh-tô 5:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 29-31.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 09.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 09.02.2020

in PHỤ NỮ on 9 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 09.02.2020.

 1. Đề tài: NHỮNG QUAN ĐIỂM KHÁC BIỆT VỀ HÔN NHÂN.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 6:12-7:16.
 3. Câu gốc: “Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi, vậy tôi nói với kẻ chưa cưới gả và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn” (1Cô-rinh-tô 7:8-9)
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 26-28.
 5. Thể Loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 02.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 02.02.2020

in PHỤ NỮ on 2 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 02.02.2020.

 1. Đề tài: LỜI MỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:28-30.
 3. Câu gốc: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 19.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 19.01.2020

in PHỤ NỮ on 19 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 19.01.2020.

 1. Đề tài: HIỂM HỌA DO CHIA RẼ.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 3:4-4:13.
 3. Câu gốc: “Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?” (1Cô-rinh-tô 4:7).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 23-25.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 12.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 12.01.2020

in PHỤ NỮ on 12 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 12.01.2020.

 1. Đề tài: TẤM LÒNG HIỆP MỘT.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 2:1-2; 3:3-16.
 3. Câu gốc: “…Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta” (1Cô-rinh-tô 2:9-10). 
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 20-22.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.01.2020

in PHỤ NỮ on 1 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 05.01.2020.

 1. Đề tài: TÔN VINH CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 16:1-11.
 3. Câu Gốc: Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi” (Thi thiên 16:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 17-19.
 5. Thể loại: Ca ngợi, Cảm tạ và Bài ca mới.

CHƯỜNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG PHỤ NỮ 15.12.2019

CHƯỜNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG PHỤ NỮ 15.12.2019

in PHỤ NỮ on 9 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 15.12.2019

 1. Đề tài: CA NGỢI CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 150.
 3. Câu gốc: “Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!” (Thi thiên 150:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Tổng dợt.

* CHỈ DẪN: Tổng dợt.

 1. Tuần này đặc biệt dành cho tổng dợt chương trình Giáng sinh nên mọi sinh hoạt hằng tuần tạm ngưng một buổi.
 2. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, những bài hát, thi ca, diễn văn, lời giới thiệu, bài cầu nguyện, bài giảng… đều được thực hiện theo đúng thứ tự trong chương trình để ban tổ chức lễ, có thể lượng định thời gian cần thiết, đánh giá ưu khuyết điểm, giúp những người có trách nhiệm kịp thời khắc phục để chương trình thực hiện tốt.
 3. Nên thực hiện cách nghiêm túc và đầy đủ tất cả các phần của chương trình.
 4. Sau khi đã chuẩn bị thật tốt, hãy cầu xin sự dẫn dắt của Chúa, chắc chắn chương trình lễ của Hội Thánh bạn sẽ đem lại kết quả, làm sáng danh Ngài.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

– Muốn thịt thỏ thơm ngon: Khi làm lông hoặc lột da thỏ xong, ta chớ nên rửa nước mà treo cả con lên cao. Để cách đó qua một đêm rồi hãy chặt ra xào nấu. Làm như vậy ăn thịt thỏ không nhão và thơm ngon hơn.