Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 21.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 21.05.2023

in PHỤ NỮ on 15 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 21/05/2023 (Kỷ niệm Chúa Thăng Thiên)

1. Đề tài: CHÚA THĂNG THIÊN.

 1. Kinh Thánh: Công vụ 1:9-11.
 2. Câu gốc: “Sau khi phán những điều ấy xong, Ngài được cất lên trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ” (Công vụ 1:9 – BHĐ).
 3. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 41-43.
 4. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 23.04.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 23.04.2023

in PHỤ NỮ on 21 Tháng Tư, 2023

Chúa nhật 23/04/2023.

1. Đề tài: CÁC CON CỦA PHI-LÍP – NHỮNG NỮ TRUYỀN ĐẠO NÓI LỜI TIÊN TRI.

 1. Kinh Thánh: Công vụ 21:7-14; 1Cô-rinh-tô 7:8-34.
 2. Câu gốc: “Hôm sau, chúng tôi lên đường đi đến Sê-sa-rê, vào nhà Phi-líp, nhà truyền giảng Tin Lành và là một trong bảy chấp sự, rồi ở lại đó. Ông có bốn người con gái đồng trinh, có ơn nói tiên tri” (Công vụ 21:8, 9 – BHĐ).
 3. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 32-34.
 4. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.04.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.04.2023

in PHỤ NỮ on 10 Tháng Tư, 2023

Chúa nhật 16/04/2023 (CN Tương Trợ)

 1. Đề tài: ĐÔ-CA – NỮ THÁNH ĐỒ LÀM VIỆC LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 9:33-42; Gióp 31:19, 20; Gia-cơ 2:13-17.
 3. Câu gốc: “Tại thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ tên là Ta-bi-tha, còn gọi là Đô-ca; bà làm nhiều việc thiện và hay bố thí” (Công vụ 9:36 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 29-31.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 09.04.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 09.04.2023

in PHỤ NỮ on 7 Tháng Tư, 2023

Chúa nhật 09/04/2023 (Lễ Kỷ Niệm Chúa Phục sinh)

 1. Đề tài: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI”.
 2. Kinh Thánh: Giăng 12:38-46, Ma-thi-ơ 28.
 3. Câu gốc: Đức Chúa Giê-xu nói với Ma-thê “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi” (Giăng 11:25 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố Kinh Thánh theo chủ đề.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 19.03.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 19.03.2023

in PHỤ NỮ on 14 Tháng Ba, 2023

Chúa nhật 19/03/2023.

 1. Đề tài: CHÚA BỊ ĐÓNG ĐINH.
 2. Kinh Thánh: Giăng 19:16b-24, 26-30.
 3. Câu gốc: “Vậy họ giải Đức Chúa Giê-xu đi. Đức Chúa
  Giê-xu vác thập tự giá đi đến một nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. Tại đó, họ đóng đinh Ngài. Có hai người khác cũng bị đóng đinh với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-xu ở giữa”
  (Giăng 19:16b-18 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 20-22.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.