Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.09.2021

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 12.09.2021.

 1. Đề tài: KHÍCH LỆ NHAU.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-5.
 3. Câu gốc: “Hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy; vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta” (1Tê-sa-lô-ni-ca 3:3).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 22-24.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.09.2021

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 05.09.2021.

 1. Đề tài: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĂN NĂN.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 15:7,10.
 3. Câu gốc: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2Phi-e-rơ 3:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 29.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 29.08.2021

in PHỤ NỮ on 24 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 29.08.2021.

 1. Đề tài: NÂNG ĐỠ TINH THẦN.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-13.
 3. Câu gốc: “Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó” (1Tê 3:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 19-21.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 22.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 22.08.2021

in PHỤ NỮ on 16 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 22.08.2021.

 1. Đề tài: HY VỌNG.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18.
 3. Câu gốc:Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêxu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêxu cùng đến với Ngài” (1Tê-sa-lô-ni-ca 4:14).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 16-18.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 25.07.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 25.07.2021

in PHỤ NỮ on 20 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 25.07.2021.

 1. Đề tài: GIA NHÂN TRUNG TÍN.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-16.
 3. Câu gốc: “Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là Lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin” (1Tê-sa-lô-ni-ca 2:13).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 7-9.
 5. Thể loại: Thảo luận.