Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 26.06.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 26.06.2022

in PHỤ NỮ on 25 Tháng Sáu, 2022

Chúa nhật 26.6.2022

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ II.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 146.
 3. Câu gốc: Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va suốt đời. Nếu con còn sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Chúa Trời của con bấy lâu(Thi Thiên 146:2 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sử ký 22-25.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.06.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.06.2022

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Năm, 2022

Chúa nhật 05.6.2022 (Lễ Ngũ Tuần).

 1. Đề tài: NGƯỜI ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 19:2,6; Rô-ma 8:16,23,26; 1Cô 12.
 3. Câu gốc: Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố Kinh Thánh theo chủ đề.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 29.05.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 29.05.2022

in PHỤ NỮ on 28 Tháng Năm, 2022

Chúa nhật 29.5.2022

 1. Đề tài: KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU THĂNG THIÊN.
 2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 10:12, Lu-ca 24:51, Công vụ 1:9.
 3. Câu gốc: Sau khi phán những điều ấy xong, Ngài được cất lên trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ (Công vụ 1:9 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sử ký 13-15.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 22.05.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 22.05.2022

in PHỤ NỮ on 20 Tháng Năm, 2022

Chúa nhật 22.5.2022

 1. Đề tài: CƠ ĐỐC NHÂN GIỮ MÌNH TRONG NGÀY SAU RỐT.
 2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 3:1-9.
 3. Câu gốc: Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn(2Ti-mô-thê 3:1 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sử ký 10-12.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 08.05.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 08.05.2022

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Năm, 2022

Chúa nhật 08.5.2022

 1. Đề tài: LỄ MẪU THÂN.
 2. Kinh Thánh: Ru-tơ 2.
 3. Câu gốc: Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều con đã làm. Cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật vì con đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên(Ru-tơ 2:12 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sử ký 7-9.
 5. Thể loại: Kịch 5 phút.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 1.5.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 1.5.2022

in PHỤ NỮ on 25 Tháng Tư, 2022

Chúa nhật 01.5.2022.

 1. Đề tài: PHẨM GIÁ CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ CHÚA.
 2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 2:20-26.
 3. Câu gốc: Đầy tớ của Chúa không được ham tranh cãi, nhưng phải thân thiện với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã, mong muốn Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn, nhận biết chân lý (2Ti-mô-thê 2:24-25 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sử ký 4-6.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.