Chuyên mục: THANH NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 26.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 26.01.2020

in THANH NIÊN on 13 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 26.01.2020

 1. Đề tài: CƠ ĐỐC NHÂN VỚI PHONG TỤC.
 2. Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10:1-5; Ga-la-ti 4:8-10; Ê-phê-sô 5:8-11.
 3. Câu gốc: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 23-28.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 19.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 19.01.2020

in THANH NIÊN on 13 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 19.01.2020

 1. Đề tài: THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ TRANG SỨC.
 2. Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 3:3-4; 1Ti-mô-thê 2:9; 4:7-8; 1Sa-mu-ên 16:7; Châm Ngôn 11:22; 31:30.
 3. Câu gốc: “…Hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời” (1Phi-e-rơ 3:4).
 4. Đố Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 17-22.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 12.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 12.01.2020

in THANH NIÊN on 6 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 12.01.2020

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ TRANG PHỤC.
 2. Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 3:7,21; Ma-thi-ơ 6:30-33; 1Phi-e-rơ 3:3.
 3. Câu gốc: “Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt…” (1Phi-e-rơ 3:3).
 4. Đố Kinh Thánh: . Ma-thi-ơ 12-16.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 5.01.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 5.01.2019

in THANH NIÊN on 30 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 05.01.2020

 1. Đề tài: XUÂN AN BÌNH.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 91.
 3. Câu gốc: “Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài” (Thi 91:2). 
 4. Đố Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6-11.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ – Bài ca mới.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 29.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 29.12.2019

in THANH NIÊN on 23 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 29.12.2019.

 1. Đề tài: VINH DANH CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-20.
 3. Câu gốc: “Sáng Danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người” (Lu-ca 2:14).
 4. Đố Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1-5.
 5. Thể loại: Tổng kết và Sinh hoạt.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 22.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 22.12.2019

in THANH NIÊN on 16 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 22.12.2019.

 1. Đề tài: CA NGỢI CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 2:36-38.
 3. Câu gốc: “Người… ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về Con Trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 2:38).
 4. Đố Kinh Thánh: Ma-la-chi 1-4.
 5. Thể loại: Tổng dợt Giáng sinh.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.08.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.08.12.2019

in THANH NIÊN on 2 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 08.12.2019.

 1. Đề tài: TỰ DO TRONG THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:22-25.
 3. Câu gốc: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).
 4. Đố Kinh Thánh: Xa-cha-ri 6-10.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.01.12.2109

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.01.12.2109

in THANH NIÊN on 25 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 01.12.2019.

 1. Đề tài: SỐNG HÒA BÌNH.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:19-22; Rô-ma 12:17-21.
 3. Câu gốc: “Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục” (Cô-lô-se 3:12b).
 4. Đố Kinh Thánh: Xa-cha-ri 1-5.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.