Chuyên mục: THANH NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 06.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 06.09.2020

in THANH NIÊN on 1 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 06.09.2020.

 1. Đề tài: TÌNH YÊU THƯƠNG BẤT DIỆT.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:9-13.
 3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1 Cô-rinh-tô 13:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1-6.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 30.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 30.08.2020

in THANH NIÊN on 25 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 30.08.2020.

 1. Đề tài: TÌNH YÊU THƯƠNG TỐI THƯỢNG.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:4-7.
 3. Câu gốc: “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự” (1 Cô-rinh-tô 13:7).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 23.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 23.08.2020

in THANH NIÊN on 18 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 23.08.2020.

 1. Đề tài: ÂN TỨ CỦA MỌI ÂN TỨ.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:28-13:3.
 3. Câu gốc: “Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi” (1 Cô-rinh-tô 13:3).
 4. Đố Kinh Thánh: Ga-la-ti 4-6.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.08.2020

in THANH NIÊN on 11 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 16.08.2020.

 1. Đề tài: ÂN TỨ TRONG SỰ GÂY DỰNG.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:12-30.
 3. Câu gốc: “Anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân…” (1 Cô-rinh-tô 12:27).
 4. Đố Kinh Thánh: Ga-la-ti 1-3.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN – CHÚA NHẬT 09.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN – CHÚA NHẬT 09.08.2020

in THANH NIÊN on 5 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 09.08.2020.

 1. Đề tài: SỰ BAN ÂN TỨ THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:1-11.
 3. Câu gốc: “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (1 Cô-rinh-tô 12:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 7-13.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 19.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 19.07.2020

in THANH NIÊN on 14 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 19.07.2020.

 1. Đề tài: LỄ TIỆC THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 11:17-34.
 3. Câu gốc: “Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (1 Cô-rinh-tô 11:29).
 4. Đố Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12-16.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.