Chuyên mục: THANH NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 25.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 25.04.2021

in THANH NIÊN on 19 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 25.04.2021.

 1. Đề tài: MẶC LẤY TÌNH YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13; 2 Cô-rinh-tô 5:14-15; Giăng 13:1-14; Rô-ma 12:10-11.
 3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1 Cô-rinh-tô 13:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 11-15.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.04.2021

in THANH NIÊN on 6 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 11.04.2021 ( Chúa Nhật Tương Trợ )

 1. Đề tài: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH.
 2. Kinh Thánh: Mác 8:34; 10:35-45; Phi-líp 2: 5-8; 1: 20-21.
 3. Câu gốc: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 1-5.
 5. Thể loại: Kịch.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN.04.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN.04.04.2021

in THANH NIÊN on 29 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 04.04.2021 (Kỷ niệm Chúa Phục sinh).

 1. Đề tài: CHUYẾN ĐI LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI.
 2. Kinh Thánh: Giăng 20:1-9.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại” (Công-vụ 13:30).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Thuyết Trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.03.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.03.2021

in THANH NIÊN on 22 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 28.03.2021

 1. Đề tài: CHÚA GIÊXU ĐĂNG QUANG VÀO GIÊRUSALEM.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:1-11.
 3. Câu gốc: “Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (Ma-thi-ơ 21:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 20-22.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.02.2021

in THANH NIÊN on 22 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 28.02.2021.

 1. Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC.
 2. Kinh Thánh: Gióp 21.
 3. Câu gốc: “Lòng con chớ phân bì với kẻ hung ác; nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va” (Châm-ngôn 23:17).
 4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 10-12.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.02.2021

in THANH NIÊN on 20 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 21.02.2021.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ LẼ SỐNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:24; Rô-ma 6:12-23; 1 Cô-rinh-tô 6:19-20.
 3. Câu gốc:Vì chưng anh em được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 6:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 5-9.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.