Chuyên mục: THANH NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 19.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 19.09.2021

in THANH NIÊN on 13 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 19.09.2021.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THIẾU NHI TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Châm 22:6, Truyền đạo 12:1, Ma-thi-ơ 19-14.
 3. Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm ngôn 22:6).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 12.09.2021.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 12.09.2021.

in THANH NIÊN on 6 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 12.09.2021.

 1. Đề tài: LÀM LẠI LỜI HỨA NGUYỆN VỚI CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 9:30-35, Phục 27:15-26; 28:1-14.
 3. Câu gốc: “Ngươi phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải giữ, tức là luật lệ, mạng lệnh, và điều răn của Ngài” (Phục truyền 11:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 31-35.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 05.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 05.09.2021

in THANH NIÊN on 30 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 05.09.2021.

 1. Đề tài: THẤT BẠI VÀ CHIẾN THẮNG.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 7-8:29.
 3. Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán… Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất” (Ê-sai 1:18a, 19 ).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 26-30.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 29.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 29.08.2021

in THANH NIÊN on 24 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 29.08.2021.

 1. Đề tài: CHIẾN THẮNG GIÊ-RI-CÔ.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 6:1-27.
 3. Câu gốc: “Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày” (Hê-bơ-rơ 11:30).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 21-25.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 01.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 01.08.2021

in THANH NIÊN on 26 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 01.08.2021.

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 14 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-20.
 3. Câu gốc: “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 6-10.
 5. Thể loại: Thuyết trình.