Chuyên mục: THANH NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 07.06.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 07.06.2020

in THANH NIÊN on 1 Tháng Sáu, 2020

Chúa nhật 07.06.2020

 1. Đề tài: NGƯỜI ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 1:15; 41-45; 67-79; 2:25-32; Công Vụ 2:11; 10:45-46; 4:8-12; 31; 13:4-12; 1Côr 14:4; 27-28.
 3. Câu gốc: “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Công Vụ 22-28.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 31.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 31.05.2020

in THANH NIÊN on 25 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 31.05.2020

 1. Đề tài: LỄ NGŨ TUẦN
 2. Kinh Thánh: Công vụ 2:1-3.
 3. Câu gốc: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. (Công vụ 1:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Công Vụ 17-21
 5. Thể loại: Hướng Dẫn Học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 24.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 24.05.2020

in THANH NIÊN on 20 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 24.05.2020

 1. Đề tài: CHÚA THĂNG THIÊN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 1:1-11.
 3. Câu gốc:Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Công vụ 12-16
 5. Thể loại: Họp bạn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 17.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 17.05.2020

in THANH NIÊN on 11 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 17.05.2020

 1. Đề tài: BÍ QUYẾT ĐƯỢC LÒNG TRONG SẠCH.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 51:1-19.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Trời ôi! Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi Thiên 51:10).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 26.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 26.04.2020

in THANH NIÊN on 20 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 26.04.2020

 1. Đề tài: NIỀM TIN VÀ CUỘC SỐNG.
 2. Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:6-7; 1Ti-mô-thê 4:1-3; 2Ti-mô-thê 3:1-5; 4:3-4; 2:15; 1Giăng 5:4.
 3. Câu gốc: “Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi-líp 2:15).
 4. Đố Kinh Thánh: Giăng 17-21.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 19.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 19.04.2020

in THANH NIÊN on 13 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 19.04.2020

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ TRẢI QUA SỰ CHẾT.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 5:12; Hê-bơ-rơ 9:27; 1Cô-rinh-tô 15:20-23; 55-57.
 3. Câu gốc: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi Thiên 23:4).
 4. Đố Kinh Thánh: Giăng 12-16.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 12.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 12.04.2020

in THANH NIÊN on 6 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 12.04.2020

 1. Đề tài: LỄ PHỤC SINH.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 6:3-11; Giăng 12:24; 1Côr 15:19-20.
 3. Câu gốc: “…Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (1Côr 15:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Chia sẻ.