Thẻ: kinh thánh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 10.07.2022

in NAM GIỚI on 5 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 10.07.2022 (CN Kinh Thánh).

 1. Đề tài: KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 2Ti 3:14-17; Hê-bơ-rơ 4:12; 1Phi 2:2.
 3. Câu gốc: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 9-12.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.07.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.07.2021

in NAM GIỚI on 16 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 18.07.2021

 1. Đề tài: BẮT ĐẦU CÔNG TÁC CHÚA GỌI.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 1:10 -18.
 3. Câu gốc: “Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giô-suê 1:9).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Các vua 4-6.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 4.8.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 4.8.2019

in THANH NIÊN on 2 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 4.8.2019.

 1. Đề tài: TRỞ NÊN CON CÁI CỦA SỰ TỰ DO.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:21-31.
 3. Câu gốc: “Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ” . (Ga-la-ti 4:31).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 41-44.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 28.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 28.7.2019

in NAM GIỚI on 28 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 28.07.2019.

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III.
 2. Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-17.
 3. Câu gốc: “…Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 4-5.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 7.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 7.7.2019

in NAM GIỚI on 7 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 07.07.2019.

 1. Đề tài: NHÌN BIẾT ĐẤNG LÀM ĐẦU.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 11:2-16.
 3. Câu gốc: “…Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (1Cô-rinh-tô 11:3).
 4. Đố Kinh Thánh: Gia-cơ 1-3.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 7.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 7.7.2019

in THANH NIÊN on 7 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 07.07.2019.

 1. Đề tài: NHÌN BIẾT ĐẤNG LÀM ĐẦU.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 11:2-16.
 3. Câu gốc: “…Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (1Cô-rinh-tô 11:3).
 4. Đố Kinh Thánh: Gia-cơ 1-3.
 5. Thể loại: Chia sẻ.