Ngày: Tháng Bảy 5, 2017

Giảng: Cầu Nguyện Chữa Lành Dựa Theo Kinh Thánh (Ms Đoàn Anh Tuấn)

Giảng: Cầu Nguyện Chữa Lành Dựa Theo Kinh Thánh (Ms Đoàn Anh Tuấn)

in CHIA SẺ PHÚC ÂM on 5 Tháng Bảy, 2017