Ngày: Tháng Bảy 28, 2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 28.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 28.7.2019

in THANH NIÊN on 28 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 28.7.2019.

  1. Đề tài: TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐẤNG CHRIST.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:8-20.
  3. Câu gốc: “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men” (2Phi 3:18).
  4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 36-40.
  5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 28.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 28.7.2019

in NAM GIỚI on 28 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 28.07.2019.

  1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III.
  2. Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-17.
  3. Câu gốc: “…Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:16).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 4-5.