Ngày: Tháng Mười Hai 9, 2019

CHƯỜNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG PHỤ NỮ 15.12.2019

CHƯỜNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG PHỤ NỮ 15.12.2019

in PHỤ NỮ on 9 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 15.12.2019

  1. Đề tài: CA NGỢI CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 150.
  3. Câu gốc: “Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!” (Thi thiên 150:1).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Tổng dợt.

* CHỈ DẪN: Tổng dợt.

  1. Tuần này đặc biệt dành cho tổng dợt chương trình Giáng sinh nên mọi sinh hoạt hằng tuần tạm ngưng một buổi.
  2. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, những bài hát, thi ca, diễn văn, lời giới thiệu, bài cầu nguyện, bài giảng… đều được thực hiện theo đúng thứ tự trong chương trình để ban tổ chức lễ, có thể lượng định thời gian cần thiết, đánh giá ưu khuyết điểm, giúp những người có trách nhiệm kịp thời khắc phục để chương trình thực hiện tốt.
  3. Nên thực hiện cách nghiêm túc và đầy đủ tất cả các phần của chương trình.
  4. Sau khi đã chuẩn bị thật tốt, hãy cầu xin sự dẫn dắt của Chúa, chắc chắn chương trình lễ của Hội Thánh bạn sẽ đem lại kết quả, làm sáng danh Ngài.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

– Muốn thịt thỏ thơm ngon: Khi làm lông hoặc lột da thỏ xong, ta chớ nên rửa nước mà treo cả con lên cao. Để cách đó qua một đêm rồi hãy chặt ra xào nấu. Làm như vậy ăn thịt thỏ không nhão và thơm ngon hơn.