Ngày: Tháng Một 1, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.01.2020

in PHỤ NỮ on 1 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 05.01.2020.

  1. Đề tài: TÔN VINH CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 16:1-11.
  3. Câu Gốc: Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi” (Thi thiên 16:8).
  4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 17-19.
  5. Thể loại: Ca ngợi, Cảm tạ và Bài ca mới.