Ngày: Tháng Hai 5, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 09.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 09.02.2020

in NAM GIỚI on 5 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 09.02.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ MỘT ĐẶC ÂN.
  2. Kinh Thánh: Êph 2:1-10; Lu-ca 1:38,46-55; 1Cô-rinh-tô 15:9-10.
  3. Câu gốc: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng 41-44.
  5. Thể loại: Trò chơi lớn.