Ngày: Tháng Tư 20, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ 26.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ 26.04.2020

in PHỤ NỮ on 20 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 26.04.2020.

 1. Đề tài: TỪ MIỄN CƯỠNG ĐẾN VUI MỪNG DÂNG HIẾN.
 2. Kinh Thánh: 2Cô-rinh-tô 9:1-15.
 3. Câu gốc: “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (2Cô-rinh-tô 9:7).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 19-21.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 26.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 26.04.2020

in NAM GIỚI on 20 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 26.04.2020.

 1. Đề tài: MẶC LẤY TÌNH YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: 1Côr 13; 2Côr 5:14-15; Giăng 13:1-14; Rô-ma 12:10-11.
 3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1Cô-rinh-tô 13:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 29-32.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 26.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 26.04.2020

in THANH NIÊN on 20 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 26.04.2020

 1. Đề tài: NIỀM TIN VÀ CUỘC SỐNG.
 2. Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:6-7; 1Ti-mô-thê 4:1-3; 2Ti-mô-thê 3:1-5; 4:3-4; 2:15; 1Giăng 5:4.
 3. Câu gốc: “Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi-líp 2:15).
 4. Đố Kinh Thánh: Giăng 17-21.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.