Ngày: Tháng Bảy 27, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 26.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 26.07.2020

in PHỤ NỮ on 27 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 26.07.2020.

  1. Đề tài: ĐƠM BÔNG KẾT TRÁI.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:1-26.
  3. Câu gốc: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).
  4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 28-30.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.