Ngày: Tháng Tám 18, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 23.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 23.08.2020

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 23.08.2020.

  1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ III.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 8.
  3. Câu gốc: “Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao; sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời!” (Thi thiên 8:1).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 4-6.
  5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 23.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 23.08.2020

in THANH NIÊN on 18 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 23.08.2020.

  1. Đề tài: ÂN TỨ CỦA MỌI ÂN TỨ.
  2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:28-13:3.
  3. Câu gốc: “Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi” (1 Cô-rinh-tô 13:3).
  4. Đố Kinh Thánh: Ga-la-ti 4-6.
  5. Thể loại: Thảo luận.